Dette synes jeg er en meget interessant artikkel:

Unikt arkiv over alternativ behandling
I solide arkivskap ved Universitetet i Tromsø ligger 300 pasientmapper med uvanlige sykdomsforløp og alternativ behandling av dem.


"I solide arkivskap ved Universitetet i Tromsø ligger 300 pasientmapper med uvanlige sykdomsforløp og alternativ behandling av dem. Arkivet er unikt og blir møtt med spent forventning av forskere fra hele verden. Forskningen kan gi ny kunnskap som kan åpne for økt aksept for flere alternative behandlingsmetoder, også i det offentlige helsevesenet.

Også selve forskningssenteret NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) er unikt. Her samler blant annet skolemedisinere kunnskap og fakta om alternativ behandling. Omfanget er stort, og forskerne undres på hvorfor alternativ behandling ikke tas med når fremtiden til norsk helsevesen planlegges."