Artikkelen tar for seg dejodinasen, forholdet mellom T3- og rT3spalting ved kortvarig faste/langvarig slanking og hvordan enkelte medikament påvirker dette forholdet.

Bør leses.

PDF i sin helhet (6 sider) her:
http://www.thyroidtoday.com/TTLibrar...s/1980-3_7.pdf

Artikkelen bør ses i sammenheng med informasjonen om rT3 presentert her:
http://www.sonjas-stoffskifteforum.i...ad.php?t=11292