Det finnes flere varianter av svimmelhet, og i dag er det vanligere å undersøke grundig på de underliggende årsakene til at man får svimmelhet enn bare for få år siden. Denne tilstanden er plagsom for svært mange, og man skal for sikkerhets skyld bli utredet slik at man med stor sikkerhet skal føle seg trygg på at man ikke feiler noe alvorlig. Det er i hovedsak 4 elementer som må være på plass for at man skal ha en normal balansefølelse og derav ikke føle svimmelhet.
  • For det første må balanseapparatet i det indre øret fungere og dets nervebaner være inntakt.
  • For det andre må leddsansene dine som formidler hvordan kroppens ledd og lemmer beveger seg i forhold til omverdenen sende riktige signaler til hjernen.
  • For det tredje må du ha et adekvat syn, slik at du kan orientere deg korrekt.
  • For det fjerde må hjertet slå regelmessig og blodtrykket være normalt.

Vi deler videre svimmelhet inn i to typer:
  • Rotatorisk type hvor du opplever karusellignende svimmelhet.
  • Den andre kalles nautisk svimmelhet, fordi det kan minne om at vi befinner oss på en båt som gynger.

Den første er mer vanlig dersom man har en svimmelhet som skyldes forhold i det indre øret. Væske i mellomøret gir sjeldent slik svimmelhet, den gir heller merkbart hørselstap. Den nautiske typen kan skyldes forhold i hjernen, hormonelle forandringer og ikke minst blodtrykket.

Stoffskifteforstyrrelser eller andre hormonelle forandringer bør utredes. Angst og stress er sjeldent hovedårsak til svimmelhet, selv om angstanfall kan utløse svimmelhet.