http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...cle3825309.ece

Denne artikkelen gir faktisk et lite håp. I spørsmålet om ressursfordeling sier flere at vanlige sykdommer bør prioriteres. (Spørsmålet ber besvareren velge melllom å behandle 400 pasienter med vanlige sykdommer ELLER 100 pasienter med sjeldne sykdommer.)

Selv mener jeg at dette - dessverre - bør være en selvfølge. Selv om det impliserer en tragedie for de som da faller utenfor er det det valget som gagner samfunnet best. Og helseressurser er dessverre ikke uendelige.

Om man da behandler 400 og flere av disse får et liv som tilsier produktivitet har man fått "mer for pengene" enn om man velger 100 spesielle tilfeller.

Dessverre tror jeg at mange leger tiltrekkes av det spesielle - "bells and whistels" - og disse tilfellene dermed har lettere for å få ressurser, undersøkelser osv osv enn vanlige, kjedelige sykdommer. Selv om disse sykdommene også er så godt som invalidiserende. (Min egen sykemelding har allerede kostet "flere års forbruk i ERFA" og "flere grundigere utredninger" enn det jeg har fått så langt... )