Hei.
Jeg vil bare takke for støtten og råda til dere som har svart meg. Dette er et forum som kan gøre vei noe kortere fram til å få et svar på hva som gjør at man ikke føler seg helt i form

Jan R