Viser søkeresultater 1 til 6 av 6
 1. #1
  Medlem siden
  Mar 2009
  Sted
  Sverige
  Alder
  77
  Meldinger
  2,327

  Lightbulb "Sköldkörteln och dess sjukdomar" av Hans Lemker


  Sköldkörteln och dess sjukdomar
  • Författare: Hans Lemker
  • Titel: Sköldkörteln och dess sjukdomar
  • Utgivning: Hässelby : Medicrown , 1996
  • Omfång: 141 s. : ill.
  • Ämne:
   • Endokrina organ
   • Endokrinologi
   • Inresekretoriska organen
   • Medicin
   • Sköldkörteln
  • ISBN 9197254304 / 91-972543-0-4
  • EAN 9789197254304
  • Språk: Svenska

  Ungefär 100.000 människor i Sverige lever idag med en defekt sköldkörtel. I USA uppgår antalet till ca 10 miljoner människor och en uppskattning för hela världen ger en siffra på ca 200 miljoner människor. Sköldkörtelsjukdomarna kan därför räknas till vad man brukar kalla "folksjukdomar".

  Boken ger en lättöverskådlig bild av de olika typerav sköldkörtelsjukdomar som finns liksom vilka diagnos- och behandlingsmetoder som idag kan utnyttjas inom den moderna sjukvården. Den ger också information om symptom och orsaker vid olika typer av defektsköldkörtel såväl som eventuella risker för följdsjukdomar och biverkningar i samband med behandling av sköldkörtelsjukdomar.

  Boken är skriven på ett lättillgängligt språk med medicinska facktermer översatta, så att personer utan medicinsk utbildning lätt kan tillgodogöra sig den. Den kan därför vara av stort intresse och innebära ett stort stöd för alla de människor som drabbats av någon form av defekt sköldkörtel liksom även deras anhöriga. Läkare och övrigsjukvårdspersonal kan också genom boken på ett enkelt lättillgängligtsätt uppdatera och komplettera sina kunskaper.

  Innehållsföteckning


  Inledning
  Sammanfattning
  Kap. 1
  Hormoner
  Kap. 2 Kroppens ämnesomsättning
  Kap. 3 Sköldkörteln och dess funktion
  Kap. 4 Sköldkörtelns sjukdomar
  Kap. 5 Sjukdomar som innebär överfunktion i sköldkörteln (tyreotoxikos, hyperyreos)
  1. Diffus giftstruma (autoimmun tyreotoxikos, Graves/Basedows)
  2. Godartad körteltumör (toxiskt adenom, Plummers)
  3. Giftig knölstruma (toxisk multinodös struma)
  4. Subakut inflammation (subakut tyreoidit, de Quervains)
  5. Förstadie med överfunktion vid inflammation (tyreotoxikos vid autoimmun tyreoidit)
  6. Giftig "tyst" inflammation (toxisk autoimmun tyst tyreoidit)
  7. Självförvållat överskott av sköldkörtelhormon (tyreotoxikos factitia)
  8. Övriga sällsynta former av överfunktion
  9. Tyreotoxisk kris
  10. Tyreotoxikos med komplicerande ögonproblem

  Kap. 6 Sjukdomar som innebär underfunktion i sköldkörteln (hypotyreos)
  1. Av sig själv uppkommen inflammation (autoimmun tyreoidit)
  2. Underfunktion på grund av behandling med radioaktivt jod
  3. Underfunktion på grund av operation (tyreoektomi)
  4. Underfunktion på grund av för stort jodintag
  5. Underfunktion på grund av subakut inflammation
  6. Övriga sällsynta orsaker till underfunktion
  7. Sekundära och tertiära orsaker till underfunktion
  8. Andra organs oförmåga att reagera på sköldkörtelhormon
  9. Myxödem Coma

  Kap. 7 Förstorad sköldkörtel (atoxisk diffus eller nodös struma)
  Kap. 8 Sköldkörtelsjukdomar i samband med graviditet
  Kap. 9 Cancer i sköldkörteln
  1. Papillär cancertumör
  2. Follikulär cancertumör
  3. Medullär cancertumör
  4. Odifferentierad anaplastisk cancertumör
  5. Övriga mer ovanliga cancerformer
  6. Indikationer, symptom, klinisk undersökning
  7. Behandling av godartade cystor och cancersjukdomar i sköldkörteln

  Kap. 10 Radioaktivitet och dess effekter på sköldkörteln
  Kap. 11 Diagnosmetoder och differentialdiagnostik
  1. Kontroll av sköldkörtelhormon och hypofyshormon
  2. TRH- test
  3. Kontroll av tyreoglobulin
  4. Kontroll av tyreoideaantikroppar
  5. Kontroll av sköldkörtelns upptagningsförmåga
  6. Fotografering av sköldkörteln med hjälp av radioaktiva isotoper
  7. Undersökningsmetoder utan användande av radioaktiva isotoper för bildåtergivning
  8. Sköldkörteldiagnos med hjälp av biopsi
  9. Specifika biokemiska indikatorer

  Kap. 12 Subklinisk defekt sköldkörtelhormonbalans
  Kap. 13 Läkemedel och sköldkörtelsjukdomar
  1. Tyreostatika
  2. Sköldkörtelhormoner
  3. Beta blockerare
  4. Kortikoider

  Kap. 14 Inställning av hormonbalans vid defekt sköldkörtelfunktion
  Kap. 15 Uppkomsten av sköldkörtelsjukdomar
  Kap. 16 Den personliga sjukdomsupplevelsen

  Ordlexikon
  Förteckning Referenslitteratur
  Omslag III
  Til alle norske og danske stoffskifte-pasienter, anbefaler vi boken STOP stofskiftevanviddet, skrevet av verdens ledende pasient-aktivist Janie Bowthorpe, som i 2005 grunnla nettstedet Stop The Thyroid Madness. Boken er utgitt på dansk i 2014. För alla svenska hypotyreos-patienter, rekommenderar vi samma bok, översatt till svenska med titeln Stoppa sköldkörtelskandalen (2012). Til alle gode leger, og pasienter som ønsker å lære mer av "the right stuff", anbefaler vi boken Stop The Thyroid Madness II (2014) med bidrag fra 10 leger MD. I Skandinavia, definitivt de to beste og mest nyttige bøker for hypotyreose-pasienter, for deres familier og venner, og for deres leger.

 2. #2
  Medlem siden
  Mar 2009
  Sted
  Sverige
  Alder
  77
  Meldinger
  2,327

  Lightbulb Sv: "Sköldkörteln och dess sjukdomar" av Hans Lemker

  "Sköldkörteln och dess sjukdomar" av Hans Lemker

  INLEDNING / FÖRORD


  Undertecknad författare har själv genomgått en lång sjukdomsperiod på grund av inflammation i sköldkörteln. Den bristfälliga kunskap om sköldkörteln och dess sjukdomar som då uppdagades inom stora delar av det svenska sjukvårdssystemet i första hand företagshälsovård och primärvård i kombination med avsaknaden av tillfredsställande information utifrån patientperspektiv är orsaken till bokens tillkomst. Bokens syfte är därför att försöka ge människor som drabbats av någon form av defekt sköldkörtelfunktion en lättförstådd och lättillgänglig information om sköldkörtelns funktion i människokroppen, dess olika typer av sjukdomar och tillhörande symptom samt tillgängliga diagnos- och behandlingsmetoder. I boken ingår också information om hur och varför sköldkörtelsjukdomar uppkommer, vilka andra sjukdomar som har ett samband med sköldkörtelsjukdomar och vilka biverkningar som är förenade med olika behandlingsinsatser och olika läkemedel.

  Symptomflorans omfattning men även otydlighet vid defekter i sköldkörtelfunktionen gör att diagnosen många gånger blir kraftigt försenad eller t.o.m felaktig. Speciellt gäller detta de sjukdomstillstånd som innebär underfunktion i sköldkörteln och därmed brist på sköldkörtelhormon. Denna sjukdomsprocess kan också vara mycket vag och långt utdragen i tiden.

  Bokens syfte och ambition är också att öka kunskaperna inom det svenska sjukvårdssystemet och därmed förbättra förutsättningarna för snabbare riktiga diagnoser såväl som behandlingsinsatser. Det är inte någon överdrift att påstå att sköldkörtelns betydelse för mänskligt välbefinnande hittills underskattats inom svensk sjukvård. Idag finns i Sverige närmare 100.000 människor som av olika anledningar lever med en defekt sköldkörtelfunktion och därför är beroende av daglig hormonbehandling. I USA uppgår antalet människor till ca: 10 miljoner och i hela världen uppskattas antalet till ca: 200 miljoner.

  Bara i Sverige insjuknar årligen mellan 5 000-10 000 människor i sköldkörtelsjukdomar. Det finns därför all anledning att försöka öka insikten och kunskapen inom detta område såväl i sjukvården som hos allmännheten. Men - och det är viktigt att man har klart för sig - mycket forskning återstår innan mer komplett kunskap finns om orsakerna till sköldkörtelsjukdomarna, sköldkörtelhormonernas betydelse och dessas samspel med andra hormoner, ämnen, vävnader och organ för ett så bra välbefinnande som möjligt. Medicrown AB har därför i egenskap av förlag med ensamrätt till distribution av denna bok beslutat att ekonomiskt stödja medicinsk forskning inom området genom att succesivt avsätta medel för sådana ändamål.

  Jag vill också framföra ett varmt tack till leg.läkare Göran Bulow, Invärtes Medicin Sophiahemmet, leg.läk. Juri Piir, Allmän Medicin Västervården, samt leg.läk. Christer Wretman, Apoteksbolaget för deras insatser i samband med bokens tillkomst. De har alla på ett konstruktivt sätt bidragit med synpunkter på innehållet, vilket avsevärt förbättrat kvaliteten såväl ur medicinskt perspektiv som för den enskilde patienten. Framförallt ett stort tack till Stockholms Läns Landsting som genom att stödja bokens tillkomst och utgivning visat stor förståelse för behovet av denna typ av informationsinsatser. Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till min egen familj som varit till stort stöd såväl under sjukdomsprocessen som i författarskapet

  Många enskilda människor med egna erfarenheter av sköldkörtelsjukdom har också bidragit med egna upplevelser och synpunkter. Ett stort tack till Er alla!

  Hans Lemker


  ***

  Boken finns till försäljning genom Sköldkörtelföreningen
  • Medlemspris: 190 kr + porto 25 kr
  • Pris för ickemedlem: 270 kr + porto 25 kr
  • Betalning för boken görs till föreningens plusgirokonto: 495 67 92-8 varpå boken skickas till dig inom en vecka.
  • Sköldkörtelföreningen.se  "En ovärderlig bok till alla som drabbats av någon sköldkörtelsjukdom. Här tas alla sjukdomar upp som kan drabba sköldkörteln. Både under- och överfunktion tas upp med respektive symptom. Olika behandlingsformer tas också upp. Allt är skrivet av en läkare som själv har en sköldkörtelsjukdom, vilket gör boken extra trovärdig." Bokrecensioner.se/Anneli E
  Sist endret av Mod; 30-10-10 kl 08:54
  Til alle norske og danske stoffskifte-pasienter, anbefaler vi boken STOP stofskiftevanviddet, skrevet av verdens ledende pasient-aktivist Janie Bowthorpe, som i 2005 grunnla nettstedet Stop The Thyroid Madness. Boken er utgitt på dansk i 2014. För alla svenska hypotyreos-patienter, rekommenderar vi samma bok, översatt till svenska med titeln Stoppa sköldkörtelskandalen (2012). Til alle gode leger, og pasienter som ønsker å lære mer av "the right stuff", anbefaler vi boken Stop The Thyroid Madness II (2014) med bidrag fra 10 leger MD. I Skandinavia, definitivt de to beste og mest nyttige bøker for hypotyreose-pasienter, for deres familier og venner, og for deres leger.

 3. #3
  Medlem siden
  Mar 2009
  Sted
  Sverige
  Alder
  77
  Meldinger
  2,327

  Lightbulb Sv: "Sköldkörteln och dess sjukdomar" av Hans Lemker

  "Sköldkörteln och dess sjukdomar" av Hans Lemker

  Beskrivning:

  Boken ger en lättöverskådlig bild av de olika typer av sköldkörtelsjukdomar som finns liksom vilka diagnos- och behandlingsmetoder som idag utnyttjas. Den ger också information om symtom och orsaker vid olika typer av defekt sköldkörtel såväl som eventuella risker för följdsjukdomar och biverkningar i samband med behandling av sköldkörtelsjukdomar. Författaren Hans Lemker har även själv genomgått en lång sjukdomsperiod på grund av inflammation i sköldkörteln som han beskriver i ett eget avsnitt i boken.

  Boken finns till försäljning genom Sköldkörtelföreningen
  • Medlemspris: 190 kr + porto 25 kr
  • Pris för ickemedlem: 270 kr + porto 25 kr
  • Betalning för boken görs till föreningens plusgirokonto: 495 67 92-8 varpå boken skickas till dig inom en vecka.
  • Sköldkörtelföreningen.se  "En ovärderlig bok till alla som drabbats av någon sköldkörtelsjukdom. Här tas alla sjukdomar upp som kan drabba sköldkörteln. Både under- och överfunktion tas upp med respektive symptom. Olika behandlingsformer tas också upp. Allt är skrivet av en läkare som själv har en sköldkörtelsjukdom, vilket gör boken extra trovärdig." Bokrecensioner.se/Anneli E
  Til alle norske og danske stoffskifte-pasienter, anbefaler vi boken STOP stofskiftevanviddet, skrevet av verdens ledende pasient-aktivist Janie Bowthorpe, som i 2005 grunnla nettstedet Stop The Thyroid Madness. Boken er utgitt på dansk i 2014. För alla svenska hypotyreos-patienter, rekommenderar vi samma bok, översatt till svenska med titeln Stoppa sköldkörtelskandalen (2012). Til alle gode leger, og pasienter som ønsker å lære mer av "the right stuff", anbefaler vi boken Stop The Thyroid Madness II (2014) med bidrag fra 10 leger MD. I Skandinavia, definitivt de to beste og mest nyttige bøker for hypotyreose-pasienter, for deres familier og venner, og for deres leger.

 4. #4
  Medlem siden
  Mar 2008
  Sted
  Oslo
  Alder
  63
  Meldinger
  5,134

  Standard Sv: "Sköldkörteln och dess sjukdomar" av Hans Lemker

  Jeg leser boka til Lemker nå, lånt via biblioteket. Om sin egen historie skriver han blant annet
  Efter mer än 2 års behandling med Levaxin kunde inte en optimal dosering uppnås. Even om alla kroppsfunktioner normaliserats uppstod hela tiden problem med undertryck i huvudet som åtgärdades med höjd dos som efter några dagar ledde till övertryck i huvudet med våldsamma migränattacker i en till två dagar och som försvann när dosen minskades. En merkbar förbättring har dock åstadkommits genom övergång till behandling med en kombination av Levaxin (T4) og Liothyronin (T3)
  Videre skriver han at
  den genomsnittliga dygnsdosen är nu efter 5 års behandling nere på 0,0375 milligram Levaxin (T4) och 0,075 mikrogram liothyronin (T3)
  Boka er gjennomlest av leger og apotekere, så det faglige bør være riktig. Desverre kan jeg ikke se at det står noe om thyroid
  Hashimoto's, hypotyreose, Armour 2009
  Å leve med binyrebarksvikt eller binyretretthet
  • Ren T3 og LDN (lav dose Naltrexon) 2012, virket ikke for meg. Bruker thyroid

 5. #5
  Medlem siden
  Oct 2006
  Sted
  Danmark
  Alder
  70
  Meldinger
  10,241

  Smile Sv: "Sköldkörteln och dess sjukdomar" av Hans Lemker

  Den eneste "kritik" af bogen jeg har, er at jeg finder det besværlig at skulle læse en tekst trykt som brød-tekst, dvs. kompakt og uden ombrydninger. Det får det hele visuelt til at flyde sammen og kræver næsten at man skal bruge et stykke papir til at flytte ned ad siden, så man kun læser en linje ad gangen. Det er ikke sikkert, at det generer andre, men det generer mig desværre.
  Sitat Opprinnelig skrevet av Vigdis Vis post
  Videre skriver han at Boka er gjennomlest av leger og apotekere, så det faglige bør være riktig. Desverre kan jeg ikke se at det står noe om thyroid
  Det er rigtigt, ikke et ord om organisk Thyroid, men når man læser hvem har støttet udgivelsen af bogen...
  "Jag vill också framföra ett varmt tack till leg.läkare Göran Bulow, Invärtes Medicin Sophiahemmet, leg.läk. Juri Piir, Allmän Medicin Västervården, samt leg.läk. Christer Wretman, Apoteksbolaget för deras insatser i samband med bokens tillkomst. De har alla på ett konstruktivt sätt bidragit med synpunkter på innehållet, vilket avsevärt förbättrat kvaliteten såväl ur medicinskt perspektiv som för den enskilde patienten. Framförallt ett stort tack till Stockholms Läns Landsting som genom att stödja bokens tillkomst och utgivning visat stor förståelse för behovet av denna typ av informationsinsatser."
  ... er det måske ikke så mærkeligt.

  Hvis man (som forfatter) skal vælge mellem at udgive og ikke udgive bogen, og hvis denne udgivelse er afhængig af støtte fra rette "kanaler", ikke mindst for udbredelsen og skolemedicinsk blåstempling af udbredelsen - er det ikke umuligt at Lemker har valgt at fokusere på sagen med udgangspunkt i den behandling han selv har fulgt - kombinationsbehandlingen med Levaxin og Liothyronin. Det sidste er bare mit eget gæt.
  • Tak for at du læste mit indlæg.
  • Vil du vide lidt om hvad jeg står for, er du velkommen til at læse min signatur her

 6. #6
  Medlem siden
  Apr 2007
  Sted
  Østlandet
  Alder
  59
  Meldinger
  735

  Standard Sv: "Sköldkörteln och dess sjukdomar" av Hans Lemker

  Sitat Opprinnelig skrevet av Mod Vis post
  "Sköldkörteln och dess sjukdomar" av Hans Lemker

  Beskrivning:

  Boken ger en lättöverskådlig bild av de olika typer av sköldkörtelsjukdomar som finns liksom vilka diagnos- och behandlingsmetoder som idag utnyttjas. Den ger också information om symtom och orsaker vid olika typer av defekt sköldkörtel såväl som eventuella risker för följdsjukdomar och biverkningar i samband med behandling av sköldkörtelsjukdomar. Författaren Hans Lemker har även själv genomgått en lång sjukdomsperiod på grund av inflammation i sköldkörteln som han beskriver i ett eget avsnitt i boken.

  Boken finns till försäljning genom Sköldkörtelföreningen
  • Medlemspris: 190 kr + porto 25 kr
  • Pris för ickemedlem: 270 kr + porto 25 kr
  • Betalning för boken görs till föreningens plusgirokonto: 495 67 92-8 varpå boken skickas till dig inom en vecka.
  • Sköldkörtelföreningen.se  "En ovärderlig bok till alla som drabbats av någon sköldkörtelsjukdom. Här tas alla sjukdomar upp som kan drabba sköldkörteln. Både under- och överfunktion tas upp med respektive symptom. Olika behandlingsformer tas också upp. Allt är skrivet av en läkare som själv har en sköldkörtelsjukdom, vilket gör boken extra trovärdig." Bokrecensioner.se/Anneli E
  Jeg ser på sidene til svenske Sköldkörtelföreningen at de arbeider aktivt for at det skal finnes alternativer til Levaxin. De ser i det hele tatt ut til å være mer fart i sakene der enn i tilsvarende norsk forbund.

  Er det noen her inne som er medlem i den svenske foreningen? Andre erfaringer med dem ?

Lignende tråder

 1. Min nye kokebok-"bibel" - "Nourishing Traditions"
  Av anitab i forumet Helbred og kosthold
  Svar: 1
  Siste melding: 25-09-11, 15:06
 2. Hvad er "fagmand", "fagfolk" eller "faglig ballast"?
  Av Anisa i forumet Diverse relatert til helse og sykdom
  Svar: 1
  Siste melding: 22-09-10, 15:29
 3. "Vores stjålne fremtid" ("Our Stolen Future")
  Av Anisa i forumet Andre bøker
  Svar: 4
  Siste melding: 07-03-09, 16:12
 4. "konen", "damen", "madamen" mm. er prol.
  Av Anisa i forumet Forum: Andre emner (enn stoffskifte)
  Svar: 2
  Siste melding: 02-03-09, 17:11

Søkeord for denne tråden

Bokmerker

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere meldingene dine
 •  

Logg inn

Logg inn