Ganske interessante guidelines (American Association for Clinical Chemistry) for "hvad", "hvorfor" og "hvor meget" skal eller skal ikke testes med henblik på diagnose af sygdomme i thyreoidea: Laboratory Support For The Diagnosis Of Thyroid Disease DISEASE (PDF). Godt nok fra 2002, men nok ikke så meget forandret siden, vil jeg mene.

Genvejen til afsnitterne enkeltsvis her.

Specielt interessant for os er afsnittet The Importance of the Laboratory – Physician Interface. Særlig om "cost-effective management of patients with thyroid disorders". Så langt befinder USA sig ikke fra os, når "sundheds-penge" skal tælles og spares.