"I henhold til Sundhedsstyrelsens generelle udmelding om sammenhæng mellem kirurgisk kvalitet, volumen og robusthed har gruppen bag den øre-næse-hals- kirurgiske specialeplanlægning anbefalet, at benign thyroideakirurgi som udgangspunkt gøres til en regionsfunktion, hvor de opererende afdelinger har en grundlæggende besætning på mindst tre halskirurger, som hver foretager minimum 30 thyroideaoperationer om året.

Behandling af thyroideacancer er derimod en højt specialiseret funktion, som kræver betydelig halskirurgisk ekspertise. Tæt på en tredjedel af alle patienter med thyroideacancer har halsmetastaser på diagnosetidspunktet, hvorfor denne gruppe bør opereres på centre, hvor man har stor erfaring inden for området, sådan som det fremgår af Kræftplan II. Gruppen bag specialeplanlægningen anbefaler, at centre, hvor man varetager kirurgisk behandling af thyroideacancer, skal råde over minimum tre rutinerede halskirurger, som tilsammen skal foretage mindst 90 halsdissektioner pr. år."


Kilde: Thyroideakirurgi – en voksende udfordring Dansk Selskab for Otolaryngologi – Hoved & Halskirurgi

Thyroid Surgery: Who Should Do It? How Should It Be Done?
Arthur Schwartz
Thyroid, Volume: 15 Issue 3: March 22, 2005

How Should You Choose a Thyroid Surgeon?
Susan Sherman, Robert Udelsman, Quan-Yang Duh.
Thyroid, Volume: 10 Issue 5: January 30, 2009