Kæmp med alle midler om behandling! Selv ved den mindste mistanke om lavt stofskifte! Selv hvis lægerne vil "vente og se". Selv hvis ens TSH "kun" er på 2 og derover! Selv hvis lægerne kalder det for ikke behandlingskrævende "subklinisk hypothyreose". Hvis du er allerede gravid, eller hvis du vil være gravid. Kæmp med alle midler om behandling! Kæmp med alle midler om opgradering af den igangværende behandling! Kæmp altid for måling for anti-TPO, uanset hvad!

Man taler om, at hypothyreose kan være "nedarvet", men man taler ikke så meget om, at det er mødrenes uopdaget, ubehandlet eller underbehandlet hypothyreose, som kan være årsag til at barnet fødes med hypothyreose eller med andre sygdomme forårsaget af, at moderen ikke var velbehandlet under graviditeten. Indtil 12 uge danner fosteret overhovedet ikke egne thyreoidea-hormoner og hvis moderen også danner for lidt, får barnet for lidt og det har konsekvenser! Efter 12. uge danner fosteret sine egne hormoner, men kun langsomt stigende i mængde og skaderne sket pga. hormonmangel de første 12 uger er ikke reversible.

Læger som ikke tager det alvorligt og læger, som ikke mener, at de skal lære om det - er ikke deres lægeautorisation værdige! Sådanne læger skal man flygte fra alt hvad benene kan bære. Uanset om det er fastlæger eller endokrinologer! Koste hvad det koste vil!

Eksempel:

"Other nongenetic factors associated with autism include hypothyroidism and other medical conditions in the mother. Gillberg, Gillberg & Kopp (1992) studied five children with autistic conditions and found that three of the five had congenital hypothyroidism and the remaining two had mothers who were likely to have been hypothyroid during pregnancy. Maternal antibody formation and rejection by embryonic lymphocytes was found in association with autism in a sample of eleven mothers of autistic children (Warren, Cole, & Odell, 1990).

***

"Andre ikke genetiske faktorer i forbindelse med udvikling af autisme omfatter hypothyreose og andre sygdomme hos moderen. Gillberg, Gillberg & Kopp (1992) undersøgte fem børn med autistiske træk og konstaterede, at tre af de fem havde medfødt hypothyreose, og de resterende to havde mødre, der kunne forventes at har været hypothyroide under graviditet (Warren, Cole, & Odell, 1990). Moderens antistoffer og afstødning af embryonale lymfocytter blev fundet i forbindelse med autisme i en stikprøve af elleve mødre til autistiske børn (Warren, Cole, & Odell, 1990)."
Kilde...

Eksempel:

"For years, physicians have known of a link between mothers with hypothyroidism during pregnancy and developmental delay in their children after birth. This was particularly seen in mothers who came from iodine deficient areas of the country (iodine is necessary to produce thyroid hormone and is now a common component of the salt in our foods) and was also observed in mothers with autoimmune thyroid disease, such as Hashimoto's thyroiditis.

There is a relationship between thyroid levels in the mother and brain development of her child. A large study reported in 1999 found that undetected or inadequately treated hypothyroidism in mothers was associated with IQ changes in the infants of these women. The average IQ scores were about 4 points lower in the children of hypothyroid mothers than in children of normal mothers. Larger IQ deficits were seen in the children of mothers who had more severe hypothyroidism. These children had an average IQ 7 points lower than normal. In addition, almost 20% of these children had IQ scores of less than 85 compared to 5% of the children of normal mothers. The children of hypothyroid mothers were also more likely to have difficulty in school or have repeated grades.

This study demonstrates that uncontrolled hypothyroidism in pregnant women can have long-term effects on the children of these mothers. Also, the effects occur even if the hypothyroidism is mild and the woman does not exhibit any symptoms. However, the more significant the hypothyroidism, the greater the likelihood of developmental problems.

***

I årevis har læger kendt til sammenhæng mellem mødrenes hypothyreose under graviditeten og deres børns forsinket udvikling efter fødslen. Det var især set hos mødre, der udviklede hypothyreose som følge af jodmangel, men blev også observeret i mødre med autoimmune thyroideasygdomme, som f.eks Hashimoto's thyreoiditis.

Der er en sammenhæng mellem thyroidea-hormoners niveauer hos moderen og hjernens udvikling hos hendes barn. En stor undersøgelse fastslog 1999, at uopdaget eller utilstrækkeligt behandlet hypothyreose hos mødrene var forbundet med IQ ændringer hos børn af disse kvinder. Den gennemsnitlige IQ score var omkring 4 point lavere i børn født af hypothyroide mødre end hos børn af raske mødre. Større reduktion af IQ blev set hos børn af mødre, som havde mere alvorlig hypothyreose. Disse børn havde en gennemsnitlig IQ 7 point lavere end normalt. Desuden var næsten 20% af disse børns IQ score på mindre end 85 sammenlignet med 5% af børn af normale mødre. Børn af hypothyroide mødre var også mere tilbøjelige til at have problemer i skole og være nødt til at gå skoleåret om.

Denne undersøgelse viser, at ukontrolleret hypothyreose hos gravide kvinder kan have langsigtede konsekvenser for deres børn. Det gælder også de mødre, hvis hypothyreose er mild og kvinden ikke udviser nogen symptomer, selv om jo mere syg af hypothyreose moderen er og jo ringere behandlet, desto større er sandsynligheden for udviklingsmæssige problemer hos barnet."
Kilde...

Eksempel:

"Maternal thyroid deficiency under graviditeten og efterfølgende neuropsykologiske udvikling af barnet. KONKLUSION: Udiagnosticeret (gælder også underbehandlet/red.) hypothyreose hos gravide kan skade deres fostre, og derfor screening for thyroid mangel under graviditeten kan være berettiget." Kilde...

Eksempel:

"Relation mellem graden af mødrenes hypothyreose og den kognitive udvikling af deres børn. KONKLUSIONER: omvendt korrelation mellem graden af mødrenes hypothyreose og børnenes IQ støtter endnu mere overbevisende en årsagssammenhæng, og gør det nødvendigt at screene og behandle gravide kvinder for hypothyreose." Kilde...

Eksempel:

"Emnet for thyreoideasygdom under graviditeten får stadig større opmærksomhed fra mange videnskabelige discipliner. Thyreoideafunktion i graviditeten er kendetegnet ved at T4 falder efter 12 uger og fortsættes med at falde. Serum thyroid hormon koncentrationerne falder i anden halvdel af graviditeten, men der mangler viden om, hvad er normale referenceværdier. Hjernens udvikling i forstertilstanden afhænger af T4-distributiion i fosteret, som igen afhænger af tilstrækkeligt med jod i moderens krop. Der er også stigende tegn på, at autoimmun sygdom i skjoldbruskkirtlen er forbundet med fare for abort, omend dette område endnu ikke er udforsket nok.

Mens hyperthyreose ved graviditet er usædvanlig, vil virkningen af den på både mor og barn være kritisk, hvis sygdommen er ubehandlet. Brugen af propylthiouracil anbefales sammen med måling af TSH receptor antistoffer i 36 svangerskabsuge. Kvinder, der får thyroxin behandling for hypothyreose eller som forebyggende behandling, bør have deres dosis øget med op til 50% i løbet af graviditeten. Der er nu omfattende data, der viser skadelige virkninger på børns IQ som følge af lav maternel T4 (eller høje TSH) i løbet af graviditeteten. Store fremskridt inden for molekylær biologi har bidraget til opklaringen af mange genetiske årsager til medfødt hypothyreose. Men ætiologi bag de fleste tilfælde er stadig uklart, og yderligere forskning er påkrævet.

Tilstedeværelsen af TPO antistoffer hos omkring 10% af gravide kvinder i begyndelsen af graviditetsperioden er et tegn på en øget forekomst af subklinisk hypothyreose under graviditeten og også efter fødslen - en thyroid dysfunktion. Sidstnævnte betingelse forekommer hos 5-9% af kvinder og for 25-30% vil føre til permanent hypothyreose. Denne undersøgelse tyder på, at screening for thyroideafunktionen tidligt i graviditeten og behandling med levothyroxin af mødre med subklinisk hypothyroidisme bør overvejes, men beviser afventes. Screening for både thyroid dysfunktion og thyroid antistoffer ville være ideelt gennem hele graviditetsperiode, men i det mindste anbefales i begyndelsen af graviditeten."
Kilde...

***

Der findes mange lignende kilder, selv om der også findes forskningsresultater, som påstår det modsatte - at moderens ubehandlet eller underbehandlet thyreoideasygdom påvirker barnet hverken under eller efter graviditeten. Jeg tror ikke på det. Andre kan selv gå i gang med at søge, læse og træffe deres eget valg. Mine søgeord var hypothyroidism pregnancy children diseases.

Flere steder henviser forskere til, at flere undersøgelser er nødvendige for at støtte deres konklusioner... De forsigtige formuleringer er ofte anvendt for at slippe for kritik, i tilfælde af andre forskeres gentagelser af samme forsøg, med evt. andre parametre. Hvorom alt er, for mig har det ikke den helt afgørende betydning, hvordan forskere formulerer sig. For mig er tvivlen afgørende, uagtet om den er bekræftet med endnu flere forskningresultater, eller kun den forskning jeg selv har læst... Mens alverdens forskere arbejder videre med disse emner, er fostret/barnet til "her og nu", og har ikke tid til at vente på, at uigendrivelige beviser bliver leveret på et sølvfad i fremtiden. Jeg vil derfor til enhver tid lade tvivlen komme børnene til gode, hvilket jeg mener vores læger ikke gør.