Hvis man er i behandling med Levaxin samtidigt med statin-behandlingen mod kolesterol - er svaret på, hvorfor Levaxin ikke virker (godt nok), at det er kolesterol-medicinen som står "i vejen" og ødelægger effekten af Levaxin.

Rapporter har vist, at HMG-CoA reduktase hæmmere (statiner) hæmmer også effekten af thyroideahormon hos patienter, der er i behandling med Levaxin (også i kombination med Liothyronin).

Da forhøjede lipider, triglycerider samt forhøjet eller højt kolesterol er blandt primære symptomer på lavt stofskifte (uanset årsagen) - vil mange stofskiftesyge blive "tilbudt" eller beordret til behandling med kolesterolsænkende statiner.

Man skal ikke regne med, at lægerne overhovedet er klar over (i fuldt omfang) at hvis de ordinerer statiner for stofskiftesyge - ophæves eller stærkt reduceres effekten af behandling med thyreoideahormoner T4 og/eller T3.

Behandling af stofskiftesyge med statiner er overflødig idet enhver fremgang i effekten af thyreoidea-behandlingen vil ganske af sig selv medføre fald i kolesterol. Falder kolesteroltallet ikke alligevel - er dette en tydelig indikation på, at den syge er (oftest) UNDERbehandlet.

Denne statinernes thyreoideahormon-undertrykkende egenskab vil hos thyreoidea-raske patienter i livslang "forebyggende" statin-behandling - før eller senere medføre hypothyreose. Spørgsmål er ikke "om", men "hvornår"... fordi statiner ganske enkelt ikke hører sammen med thyreoideahormoner i samme menneskekrop. Derfor.