Side 3 av 4 Først 1234 Siste
Viser søkeresultater 21 til 30 av 32
 1. #21
  Medlem siden
  Mar 2005
  Alder
  77
  Meldinger
  490

  Standard

  Jeg takker nok en gang jeg Jon.
  Detaljert nevner de i avslaget at Armour har to virkestoffer, T4 og T3. Av den grunn kan ikke Armour godkjennes. Det forklares ikke mer.
  Begge disse, Levaxin(ren syntetisk T4) og Liothyronin(ren syntetisk T3), er på den famøse listen.
  Dette er altså da en feilaktig avslagsgrunn.
  Nok en for jeg si, det har jo i sakens gang vært flere som man nå avstår fra å bruke.
  Denne holder altså heller ikke.

  Jeg er av den oppfatning at det ikke er rutiner eller penger som skal til for å rette på dette. Det holder med et mer ålreit menneskesyn.

  Et tidligere forslag var om ikke noen kunne anonymisere saken sin og legge den inn her. Det sysns jeg er et godt forslag og jeg vil overveie dette den dagen saken ikke kommer lenger.
  • Hansen - tidligere n'Finn og Finn Lang (på Facebook) forlot forumet i 2010 på grunn av et kontrovers om jod.

 2. #22
  Medlem siden
  Apr 2006
  Meldinger
  162

  Standard

  Sitat Opprinnelig skrevet av n`Finn
  Detaljert nevner de i avslaget at Armour har to virkestoffer, T4 og T3. Av den grunn kan ikke Armour godkjennes. Det forklares ikke mer.
  Begge disse, Levaxin(ren syntetisk T4) og Liothyronin(ren syntetisk T3), er på den famøse listen.
  Dette er altså da en feilaktig avslagsgrunn.
  Nok en for jeg si, det har jo i sakens gang vært flere som man nå avstår fra å bruke.
  Denne holder altså heller ikke.

  Jeg er av den oppfatning at det ikke er rutiner eller penger som skal til for å rette på dette. Det holder med et mer ålreit menneskesyn.
  Hmmm.. Du har rett. Begge virkestoffene er refunderbar mot hypothyreose. Da må trygdeetaten ha funnet annen grunn til å avslå. Du nevnte selv manglende spesialistordinasjon i et tidligere innlegg.

  Hvis det viser seg at trygdeetaten må avslå refusjon etter § 10a av formelle årsaker knyttet til selve produktet, finnes det kanhende en annen mulighet: søknad om individuell refusjon i medhold av blåreseptforskriften § 2. Normalt er § 2 forbeholdt sykdommer som ikke er blant de 43 sykdomspunktene i § 9. Man sier noe upresist at refusjon etter § 2 er forbeholdt sjeldne sykdommer. Her er den indre logikken i systemet flåsete sagt slik at dersom sykdommen ikke er blant de 43 sykdommene nevnt i § 9, må den være sjelden. Men § 2 er ikke forbeholdt sjeldne bare sykdommer: Den kan også benyttes til å refundere for et behandlingsalternativ som anses å være uvanlig. Jeg er usikker på om behandling med Armour kan anses å være et uvanlig behandlingsalternativ, ettersom dette produktet har vært benyttet lenge i behandlingen av hypothyreose. Men det bør kunne gå an å forsøke denne muligheten dersom alle andre dører lukkes.

  Menneskesyn ligger neppe til grunn for vedtak i trygdeetaten. Denslags er teknisk sett irrelevant. Trygdeetaten skal forholde seg til regelverket - med millimeterpresisjon. Hvis regelverket gir urimelige utslag, bør det helt sikkert endres. Men det kan ikke den enkelte saksbehandler gjøre. Det vil være utenfor dennes myndighet, og samtidig kunne hevdes å gi grunnlag for å være forskjellsbehandling av pasientene. Trygdeetaten skal tilstrebe likebehandling. Rent byråkratisk betraktet, vil en situasjon der alle pasientene blir behandlet likt, med like dårlig søknadsutfall for alle sammen, være bedre enn et alternativ der halvparten av pasientene får refusjon fordi en saksbehandler synes pasienten fortjener refusjon, selv om betingelsene for refusjon ikke er oppfylt. Nei, saksbehandler må gi saken det utfall regelverket tilsier, selv om det skulle bety at alle pasienter blir misfornøyde. Det blir opp til overordnet instans eventuelt å endre regelverket. Til syvende og sist er dette et politisk spørsmål som må avgjøres av politikerne, ikke byråkratene.
  Når jeg fikk diagnostisert lavt stoffskifte, sammen med forhøyede verdier av det som forårsaket hjerteinfarkt i ung alder, stumpet jeg røyken, inntok Levaxin, og bega meg til å sykle.

 3. #23
  Medlem siden
  Mar 2005
  Alder
  77
  Meldinger
  490

  Standard

  Her er det likebehandling for alle penga Jon - INGEN får !
  Mine saksbehandlere har lett etter måter og avslå søknaden på. Med alle kunstens regler. De har måttet gi avkall på en og en.
  Det står vel ikke noe om i reglene at de skal det ?
  Hvorfor kunne de ikke lett etter en måte å innfri søknaden på ?
  Slik du nå gjør ?
  Saksbehandlingen hadde også blitt mer menneskelig hvis man hadde fått oppgitt hvordan man kan innfri kravet.
  De sitter jo bare der og sier NEI NEI NEI. Og det er ikke god folkeskikk.
  Da vil de bli sett på som en motpart og gir da avkall på min sympati iallfall.

  Den som blir igjen til sist er jeg redd, er spesialistkravet.
  Jeg vet ikke om det nødvendigvis MÅ være en sykehusansatt ?
  Og "spesialist" - hva er det ? Min lege er spesialist så god som noen han - i allmennsykdommer.
  • Hansen - tidligere n'Finn og Finn Lang (på Facebook) forlot forumet i 2010 på grunn av et kontrovers om jod.

 4. #24
  Medlem siden
  Apr 2006
  Meldinger
  162

  Standard

  Sitat Opprinnelig skrevet av n`Finn
  Den som blir igjen til sist er jeg redd, er spesialistkravet.
  Jeg vet ikke om det nødvendigvis MÅ være en sykehusansatt ?
  Og "spesialist" - hva er det ? Min lege er spesialist så god som noen han - i allmennsykdommer.
  En spesialist er en allmennlege som har videreutdannet seg - spesialisert seg i en eller annen retning. En gynekolog er en spesialist. Man har også spesialister i øre/nese/hals. Pediatri, geriatri, psykiatri. Det finnes en haug av ulike spesialiteter.

  Spesialist i allmennmedisin holder ikke ved individuelle søknader. Her må det nok relevant spesialist til. Det eksluderer såvel spesialist i allmennmedisin såvel som øyelege, gynekolog og andre spesialiteter som ikke kan forutsettes å kunne spesielt mye om hypothyreose. Trolig kreves det søknad fra endokrinolog eller annen spesialist i indremedisin. Det må ikke nødvendigvis være sykehuslege.
  Når jeg fikk diagnostisert lavt stoffskifte, sammen med forhøyede verdier av det som forårsaket hjerteinfarkt i ung alder, stumpet jeg røyken, inntok Levaxin, og bega meg til å sykle.

 5. #25
  Medlem siden
  Mar 2005
  Sted
  Akershus
  Meldinger
  5,331

  Standard

  Det trenger vel bare å være en indremedisiner eller endokrinolog?
  Det er lang ventetid for time....

  Det at Armour er "sammensatt" skal være avslagsgrunn er pussig. Det er T4 og T3 oppi som begge er på blå resept. Kanskje saksbehandleren blingset på liothyronin, skjønte ikke hva det var.

  De som skulle ha visse kolesterolsenkende medisiner fordi de har arvelig hyperlipidemi, måtte til spesialist for å få det på blå resept. Diett virker ikke på dem. Men neste år, og året etter, måtte de få ny time for nytt skriv. Enda de fremdelse har arvelig hyperlipidemi, det går jo ikke vekk. Det ble da spurt i pressen hva logikken var med denne øvelsen. Hvordan det er nå, vet jeg ikke.

  Husker en sak fra mange år tilbake, det var erstatninger til pasienter og etterlatte som var skadet av asbest. Historien var at en mann døde av lungekreft som var forårsaket av asbest, en sammenheng som er veldokumentert.
  Men enka kunne ikke få erstatning fordi trygdekontorets dataløsning ga ham automatisk avslag fordi yrket hans ikke var blant de støtteberettigede. Han var ikke taktekker eller noe sånt. Han hadde stått i bilverksted og dreid av bremseklosser til busser hver dag i tredve år og var dekket i asbestspon fra topp til tå. Men bilverksted stod ikke på listen med arbeidsdplasser som var asbestutsatte......

  nora

 6. #26
  Medlem siden
  Mar 2005
  Alder
  77
  Meldinger
  490

  Standard

  Kjenner et liknende tilfelle - også bilmekker. Må være pariakaste i våre politikeres øyne. Det er jo som Jon sier, de som legger løypa.
  Jeg har likevel tilgode å høre disse politikere si at nå har trygdekontorets praksis gått langt ut over de rammer vi politikere har lagt.
  Det er som regel motsatt. Særlig i valgår da.

  Det må også være mulig å få en felles ordning når så mange får avslag av samme grunn. Dette bør i menneskelighetens navn være trygdekontorets oppgave. Det går ikke an at de avslår en mengde søknader fra folk i samme listede - og godkjente - sykdomsgruppe uten at det blir en evaluering på problemet.
  DET er rett og slett arogant slik det funker nå.
  Mener nå jeg da.
  • Hansen - tidligere n'Finn og Finn Lang (på Facebook) forlot forumet i 2010 på grunn av et kontrovers om jod.

 7. #27
  Medlem siden
  Mar 2005
  Sted
  Akershus
  Meldinger
  5,331

  Standard

  I Utposten er det en artikkel om "skal" og "bør" og "institueres av spesialist"
  http://www.uib.no/isf/utposten/2004nr6/utp04609.htm

  nora

 8. #28
  Medlem siden
  Apr 2006
  Meldinger
  162

  Standard

  Sitat Opprinnelig skrevet av nora
  I Utposten er det en artikkel om "skal" og "bør" og "institueres av spesialist"
  http://www.uib.no/isf/utposten/2004nr6/utp04609.htm

  nora
  Det som er relevant for de som vil ha Armour på blå resept etter individuell søknad (blåreseptforskriften § 10a), er følgende beskrivelse i Rikstrygdeverkets rundskriv til folketrygdloven § 5-14:

  "§ 10 a Refusjon for preparater som ikke er oppført i preparatlisten
  [Endret 11/00]

  Dersom det foreligger særlige grunner for å behandle sykdom som nevnt i § 9 med andre legemidler enn de som er oppført ved denne sykdommen i § 9, kan Rikstrygdeverket med hjemmel i § 10 a godkjenne at det ytes refusjon.


  Særlige grunner
  [Endret 7/03]

  Det antas å foreligge særlig grunn for å behandle medlemmet med andre preparater enn de forhåndsgodkjente i følgende tilfeller:

  • Forhåndsgodkjente preparater har ikke medført kontroll over sykdommen på grunn av manglende effekt.

  • Forhåndsgodkjente preparater har medført bivirkninger som gjør det umulig å fortsette behandlingen.

  • Pasienten har en annen alvorlig lidelse som utelukker bruk av forhåndsgodkjente preparater.

  Behandlende lege må:

  • Spesifisere hvilke preparater som er forsøkt tidligere

  • Begrunne hvorfor forhåndsgodkjente preparater ikke kan brukes.

  • Dokumentere at det nye preparatet har effekt ved den aktuelle lidelse, dersom dette ikke fremgår av tidligere fullmaktsskriv, jf. Vedlegg 1. Det vil si at legen må legge ved litteratur fra anerkjent medisinsk tidsskrift eller liknende om preparatets virkning. Dette er spesielt viktig når preparatet ikke har markedsføringstillatelse i Norge.

  Krav til forskrivning:

  • Behandling med legemidler som er markedsført i Norge må være instituert (startet) av relevant spesialist.

  • Legemidler som ikke er markedsført i Norge må være forskrevet av spesialist i sykdommens medisinske fagfelt."

  Siste kulepunkt synes å være essensielt.
  Når jeg fikk diagnostisert lavt stoffskifte, sammen med forhøyede verdier av det som forårsaket hjerteinfarkt i ung alder, stumpet jeg røyken, inntok Levaxin, og bega meg til å sykle.

 9. #29
  Medlem siden
  Mar 2005
  Sted
  Akershus
  Meldinger
  5,331

  Standard

  Ja det står "må".

  nora

 10. #30
  Medlem siden
  Mar 2005
  Sted
  Akershus
  Meldinger
  5,331

  Standard

  Her er et skriv fra British Thyroid Association om Armour.

  Det som er rart er at de sier at man får "substantial fluctuations in T3 levels ". Nå måles FT3 og FT4 hos pasienter som bruker Levaxin+liothyronin (noe som en del pasienter her i norge har brukt i mange år) og hos pasienter som bruker Armour som jo inneholder de samme to stoffer, og ingen har avdekket "fluctuations " her til lands.
  Man bruker liothyronin delt opp utover dagen, f. eks. to fjerdedeler 5 timer fra hverandre. Og det er vanlig å dele opp Armour på samme måte hos pasienter som er belest på internett.
  Jeg går ut ifra at med "fluctuations" menes fenomenet som opptrer hvis man tar hele T3-dosen på en gang.
  "Thyroid" er nemlig testet mange ganger over mange år og med et unntak med en dårlig batch en gang har alltid vært dosestabilt og holdt seg innenfor 10% avvik fra angitt styrke. Levothyroxin har opp til 30% avvik.
  Jeg tror BTA insinuerer at styrken i Armour varierer fra tablett til tablett. Det er ikke sant.
  nora

Side 3 av 4 Først 1234 Siste

Lignende tråder

 1. Thyroid på blå resept.
  Av Hansen i forumet HELFO medisinutgifter på blå resept
  Svar: 72
  Siste melding: 11-09-14, 02:57
 2. ERFA på ARMOUR resept i TRONDHEIM?
  Av Vilje i forumet Resept på Armour Thyroid og Erfa Thyroid
  Svar: 4
  Siste melding: 06-04-10, 21:51
 3. Resept på Armour
  Av LD Tromsø i forumet Resept på Armour Thyroid og Erfa Thyroid
  Svar: 4
  Siste melding: 16-02-09, 12:39
 4. endelig resept på Armour!!
  Av cathrin i forumet Resept på Armour Thyroid og Erfa Thyroid
  Svar: 19
  Siste melding: 16-10-06, 16:24
 5. Resept på Amour
  Av cathrin i forumet Resept på Armour Thyroid og Erfa Thyroid
  Svar: 2
  Siste melding: 13-05-06, 21:41

Bokmerker

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere meldingene dine
 •  

Logg inn

Logg inn