Viser søkeresultater 1 til 10 av 10
 1. #1
  Medlem siden
  Oct 2006
  Sted
  Danmark
  Alder
  70
  Meldinger
  10,241

  Lightbulb Amalgam bag epidemien af kroniske sygdomme

  Artiklen er skrevet af et meget klogt menneske, der altid har sine kilder i orden. Men som med andre "mod-strømmen-mennesker" - også Poul Møller taler, som regel, for døve "beslutningstager-ører".

  Amalgam bag epidemien af kroniske sygdomme

  Sundhedsvæsenet må acceptere, at naturlovene SUVERÆNT styrer kviksølvs transport, deponering, kemiske aggressivitet
  og dermed varige skader på bl.a. cystein-SH i DNA, enzymer mv,
  samt penetration og åbning af beskyttende barrierer hos non-resistente.


  Forslag stillet af: Poul Møller, Pensioneret Kemiingeniør, 20/09 2007


  Udfordring

  Mine breve til Kommissær Kyprianou og hans kabinet (6 hver vej) har bidraget til, at “Commission calls on interested parties to submit scientific information on mercury in dental amalgam”, 26.4.07. Tidl. var kun flagskibet Mental Health efterspurgt. Udfordringen er, at kviksølv (Hg) pga sin vidt spredte kemiske aktivitet er den måske vigtigste årsag til sygdomsgåden, og at dogmet om dets ufarlighed og dubiøse metoder blokerer for en basal forståelse. Da sker diagnose, behandling, medicinering og forskning på unødigt mangelfuldt grundlag.

  Naturen dikterer: kviksølv sidder ikke fast! Ses bl.a. i radioaktive studier. Obduktioner viser en sammenhæng mellem antallet af amalgamflader hos de obducerede - og mængden af kviksølv fundet i deres hypofyse, hjernebark, skjoldbruskkirtel og binyrebark*). Hos selvmordsofre 3 gange så meget!

  Kviksølvet frigøres via alle fyldningsflader og akkumuleres i hjerne, øvrig CNS (Centralnervesystemet), PNS (det perifere nervesystem), lunger, lever, nyrer, bugspytskirtel, testes mm. En mindre del udskilles. Kviksølv trænger gennem huden.

  Dets kemiske angreb er:

  1) oxidativ stress fra de stærkeste OH-radikaler, der splitter alt, de rammer. Encycl Food Sci 2003, p 282 lister 50 kroniske sygdomme pga disse.

  2) permanent binding til cystein i proteiner, fx DNA med ukendte følger, og det sidder exakt i enzymers aktive centre. Disulfid i insulin, antidiuretisk og væksthormon binder kviksølv efter reduktion til 2xSH. Selén i glutathion peroxidase binder kviksølv endnu stærkere.

  3) Alm. streptokokker i plak danner lipofilt, cytotoxiskt metyl-kviksølv, der penetrerer alle beskyttende barrierer, går i fostret via placenta og i babyen via modermælken. Ligesom i navlestrengsblod er der målt op til 8 x kviksølv i moderens blod (radioakt. kviksølv i får, 1990), mens hjernen dannes. Forgiftede mødre kan vise reduceret fertilitet, aborter, føde børn for tidligt, få børn med defekter, reduceret IQ o.a. mentale problemer, jvf klinikassistenterne. Thiomersal i vacciner ligeså.

  4) Kviksølv forurener æg og sperm. Har en patient også guld, vil elementet frigøre uædelt kviksølv 10x hurtigere. Øvr. metaller korroderer også. Der er synergi imellem dem.

  Prof. M Berlin, tidl.WHO, til sv. regering 2003: "Säkerhetsmarginal suddats ut. Hg ett multipotent gift, anses olämpligt för tänder, speciellt då fullgoda alternativ finns. Varje läkare/tandläkare bör överväga, om Hg (kviksølv) bidrar vid oklara och autoimmuna sjukdomar." I Oslo, 29.5.2000: "The risks of amalgam are too high. Toxicity and effect on CNS is nasty enough to exclude it."

  2 aldersklasser identificeres: De ældre, ofrene for tandplejen i 40-50´erne med op til 24 plomber, 12-16 i gns efter land. De har op til 5 g kviksølv uden for tænderne, > 200 mio. kviksølv-atomer i gns. i hver eneste celle. Ca 1980 indførtes kobberamalgam, 50x mere ustabilt, et fatalt vendepunkt. De nu fertile piger giver metyl-Hg videre til børnene; drengene rammes senere.

  I 150 år har tandlæger brugt amalgam uden toxikologisk viden. Siden nazisterne systematiserede brugen af amalgam har den udviklet sig til det største ukontrollerede experiment og den vestlige verdens mest skæbnesvangre forgiftning.

  Forskningsbehov

  Universiteterne må genopfriske gymnasiets tungmetalkemi, studere de 18-20.000 artikler om kviksølv-forgiftning, som er valgt fra, og igangsætte en kolossal efteruddannelse af relevante læger, af tandlæger og lægedomineret uddannede, fx bromatologer. En mængde forskningsområder vil blive identificeret.

  Patientindsatsen omfatter korrekt sanering. Fyldninger SKAL udskiftes i rigtig takt og rækkefølge under fuld beskyttelse. En stor ukyndig sanering medførte permanent invaliditet. Personalet bærer også maske, så støv ikke går direkte til hjernen via olfactory bulb. Derved ophører kviksølv-tilgang, og patienten føler bedring.

  Afgiftning af depoter kræver megen forskning og indsamling af erfaringer. Alt udtaget væv analyseres for tungmetaller som standard, også kobber (Cu) pga landbrugets sløseri med vækstfremmere.

  Følgende symptomer angives som typiske for kviksølv-forgiftning: Depressioner, angst, skyhed, irritabilitet, øget nervøsitet, hukommelsestab, koncentrationsbesvær, synsforstyrrelser, hovedpine, tinnitus, overvældende træthed. Kramper, rystelser, svimmelhed, følelsesløshed, søvnløshed, kolde extremiteter, prikken i læber og fingre. Smerter i hjerteregionen, muskler og led, svære menstruationssmerter. Ødelagt immunforsvar > hyppige forkølelser > bihulebetændelser. Appetitløshed, forhøjet blodtryk og kolesterol. Selvmordstanker.

  Patienterne sendes forgæves til kostbare undersøgelser. De er ikke hypokondere, men ofre for snigende, varig kviksølv-forgiftning. Biokemikere har nået store forbedringer ved disse sygdomme eller effekten følger sanering: Alzheimers og Parkinsons sygdomne, senil demens, multipel sklerose, ALS, fibromyalgi, epilepsi, migræne, kronisk træthed, cancer, leukæmi, aterosklerose, osteoporose, grå stær, AMD, reduceret sperm, nogle reumatiske sygdomme, allergier såsom astma og psoriasis. Sygdomme, hvor lægerne ikke rigtigt kan hjælpe. De kan bero på andet, men kviksølv-kemien er stærkt medvirkende og tilførselsstop gunstig.

  Kviksølv-halveringstiden i nervevæv er 27 år. En række svære sygdomme er kureret spontant ved sanering: Leukæmi, epilepsi, fibromyalgi, forhøjet blodtryk og kolesterol og omfattende bedring af sklerosepatienter.

  Extremt højt kviksølv-indhold efter IDC-dødsfald (kardiomyopati). Stort forskningsbehov. Forskere sætter tidsmæssige sammenhænge = årsagssammenhænge. Ofte har begge fænomener fælles årsag: Kviksølv.

  Aktuelt opdages gener henhørende til bestemte sygdomme. Tror man, at gener udviklet i 10.000-vis år pludseligt ændres i stort antal på kort tid. Jages der mon kviksølv-ødelagte gener? Hvordan opfører kviksølv-inficerede stamceller sig? Evt nanopartikler af tungmetal i blodet er giftige. Kviksølv og kobber angriber bakterier og kan gøre dem antibiotika-resistente. Dyreforsøg: Google giver 5 og 6-sifrede svar på forskellige kroniske sygdomme efter kviksølv-injektion.

  En hypotese om fedme: Skrælles velkendte årsager bort, er det primære spørgsmål: Hvorfor virker mæthedscentret i hypothalamus ikke? Kirtlen er et hovedmål for kviksølv, og en evt. sammenhæng burde undersøges.

  Hvorfor

  EU oplyser, at 27% i EU-15 er ramt af “Mental ill health” (sindsygdomme) med angst og depressioner som de hyppigste, 4,5%; forventes som nr. 2 i 2020.

  Udgifterne er beregnet til 386 mia. Euro i 2004 (European Brain Council, formanden i Glostrup). Vi har 1,4 mio. kronisk syge = gennemsnit, men udgiften er sikkert højere, da Nordeuropa er mere medtaget end syden.

  Vi har ikke specielle forudsætninger, men der foreligger her et forslag, der bygger på uomstødelig grundvidenskab: exakt kviksølv-kemi, fyldestgørende biokemiske resultater, konstateret bedring efter sanering og afgiftning og sund fornuft.

  Omfanget og løsningen gør det presserende at styre dette fundamentale sundhedsproblem her med nødvendig prioritering og at satse strategiskt. Vi er tilmed bagefter: Brugen af amalgam i Norge, Sverige og Finland er næsten ophørt, mens vi (i Danmark) siges stadig at være på niveau mellem 1/3 og 1/2. - Da kviksølv er den største synder mht oxidativ stress (andre amalgammetaller og bly har samme effekt) er det et afledet problem, at interessen for og viden om vitaminer og antioxidanter som en ufarlig modgift er så ringe og så fejlbehæftet.

  Tilgængeligheden bekæmpes af EU´s kosttilskudsdirektiv. Daværende kommisær Byrne burde virkelig have vidst, at Middelhavskostens mange vitaminer og antioxidanter i grønsager, frugt og vin er specielt sund. Der blev harmoniseret, så vi i Norden umuligt kan komme på højde med syden.

  Derimod ved folk med et tilstrækkeligt bredt udsyn, at disse stoffer er NATURENS UNIVERSELLE GAVE til at bevare sundheden hos alt levende, planter, dyr og mennesker. 2002 gennemgik to forskere fra Harvard 35 års artikler i JAMA:

  “Vitamins for Chronic Disease prevention in Adults”: Suboptimal intake of some vitamins is a risk for chronic diseases. Low levels of the antioxidant vitamins A, E and C may increase risk for several chronic diseases. Most people do not consume an optimal amount of all vitamins by diet alone. Pending strong evidence, it appears prudent for all adults to take vitamin supplements. 2004 sagde UN University: The brainpower of entire nations has diminished due to a shortage of the right vitamins. A difference of 5-7 IQ points does not sound like a lot, but you are significantly reducing the number of gifted people and increasing those with mental incapacities. Vitamin deficiency is a disease and when people have this disease, they do not reach their ideal mental potential." (Oversættes snarest)

  Kosttilskudsdirektivet er rettet mod statens interesser og vor strengerende lovgivning og fødevarestyrelsens administration gør kun sagen værre. Anette Mette Kjær Lassens forslag “Sundhedsgåden løses nu” 29.08.2007. er vigtigt.

  Forventet resultat

  Den successive fjernelse af den epidemiske del af de kroniske sygdomme vil konkret medføre, at flere og flere forbliver raske til de når mindst 80 års alderen, et synspunkt, som støttes i biokemisk forskning. Sammen med de igangsatte initiativer (nul røg , motion etc.) skal det være normen om nogle år.

  På hele det dækkede område er der megen viden hos læger og tandlæger mfl uden for det etablerede system, som man nu endeligt kunne tage vare på. De i Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bedre forudsætninger end jeg for at vurdere besparelser qua færre medicinske patienter, mindre behov for ældrepleje og boliger, mindre sygefravær, mindre stress, færre førtidspensionerede - måske kan de igen blive aktive - senere pensionering, færre medicinudgifter og færre deraf afledte bivirkninger og dødsfald. Raske har som bekendt også et helt andet gåpåmod.

  Endelig kan De revidere ældre ”byrden” betydeligt ned. Alt i alt drejer det sig på sigt om besparelser på et betydeligt 2-cifret milliardbeløb p.a., hvor 1. ciffer er højere end 2, og tilsvarende mindre lidelser for syge og pårørende - ikke at forglemme.

  Den vigtigste milepæl er få truffet beslutningen. Det er så indlysende og så stort, at det bør igangsættes hurtigst muligt og ikke afvente 2015. Skaderne på cellekemien er fundamentale, og ingen nok så fancy teknologi kan fjerne dem.

  Forslaget burde allerede nu indgå i de omfattende regionsplaner. Dette bidrag er in extenso indeholdt i mit svar på kommissionens indkaldelse af viden om kviksølv i amalgam. Det vil blive opfattet som revolutionerende, hvilket skyldes tingenes tilstand, men allerede romerne kendte til kviksølvskader: Quem Mercurius perdere vult, dementat primus”, hvilket jeg oversætter til ”Den, der er ødelagt af kviksølv, er den første til at benægte det”, dvs har mistet sin dømmekraft. Amalgams skæbne ER beseglet. Der er mange aktioner i gang over hele verden.


  Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen ("Dødt" link = ikke mere på nettet).

  *) Bemærk venligst. Denne tekst er blevet ombrudt for nemmere forståelse. Kviksølvets grundsstof-betegnelse: Hg - er blevet erstattet i teksten med ordet "kviksølv" og endelig er forkortelsen "gns" blevet erstattet med ordet: "gennemsnit" samt sætningen: "I autopsier korrelerer antal amalgamflader og Hg i hypofyse, hjernebark, thyreoidea og nyrebark." er blevet oversat til: "Obduktioner viser en sammenhæng mellem antallet af amalgamflader hos de obducerede - og mængden af kviksølv fundet i deres hypofyse, hjernebark, skjoldbruskkirtel og binyrebark."
  • Tak for at du læste mit indlæg.
  • Vil du vide lidt om hvad jeg står for, er du velkommen til at læse min signatur her

 2. #2
  Medlem siden
  May 2010
  Sted
  Østfold
  Alder
  41
  Meldinger
  2,767

  Standard Sv: Amalgam bag epidemien af kroniske sygdomme

  Ja, jeg tror jo at det er amalgam som er skyld i "min" hypothyreose.

  Det jeg lurer på er om du har noen kilder til informasjon om halveringstider generelt? Jeg lurer ikke så rent lite på hvor mye jeg har igjen, hvor lenge jeg kommer til å ha det, hvordan jeg kan få det vekk (raskere)!

  Om du har noen tips til hvor jeg finner mer info om sånt så er jeg veldig takknemlig.
  Diagnostisert etter "depresjonsymptomer" - mai 2010 & smgjs private side ...
  -- og det som er deilig er at NÅ er avataren min ironisk

 3. #3
  Medlem siden
  Oct 2006
  Sted
  Danmark
  Alder
  70
  Meldinger
  10,241

  Smile Sv: Amalgam bag epidemien af kroniske sygdomme

  Sitat Opprinnelig skrevet av smgj Vis post
  Det jeg lurer på er om du har noen kilder til informasjon om halveringstider generelt?
  Nej, det har jeg ikke (på stående fod), men Hanne Koplev, ved jeg, mente (vist nok) at hendes Parkinson's skyldes bl.a. kviksølv fra plomberne... Hun har masser af viden og kilder til netop dette viden-segment og jeg vil skrive til hende og høre om hun vil (orker) kommentere/svare. Du kan finde mere på http://www.snowboat.no/ - se efter Hanne Koplev eller Poul Møller i boksen "Helse".

  Poul Møller angiver kun kviksølvets halveringstid i nervevæv, men der nerverne er omgivet af en "fedtkappe", gælder det måske alt fedtvæv? Det ved jeg ikke, men måske kan jeg finde ud af det...
  Kviksølv-halveringstiden i nervevæv er 27 år.
  Jeg opdaterer/svarer så snart jeg finder noget du kan bruge, smgj.
  • Tak for at du læste mit indlæg.
  • Vil du vide lidt om hvad jeg står for, er du velkommen til at læse min signatur her

 4. #4
  Medlem siden
  May 2010
  Sted
  Østfold
  Alder
  41
  Meldinger
  2,767

  Standard Sv: Amalgam bag epidemien af kroniske sygdomme

  Fant mer på denne linken (ut fra din)
  http://www.noamalgam.org/index.php?page=home

  Sender dem en mail, jeg.

  Les denne - her er det faktisk et detox-forslag som ikke ser så halvgalt ut. Det beste er jo at jeg faktisk er på god vei allerede med de kosttilskuddene jeg har i sving... og det stemmer jo med allmenntilstanden som i år er bedre enn på årevis.
  http://www.noamalgam.org/index.php?page=detox

  Les også SÆRLIG om binyrer der...
  Diagnostisert etter "depresjonsymptomer" - mai 2010 & smgjs private side ...
  -- og det som er deilig er at NÅ er avataren min ironisk

 5. #5
  Medlem siden
  Feb 2010
  Sted
  Østlandet
  Meldinger
  350

  Standard Sv: Amalgam bag epidemien af kroniske sygdomme

  Sitat Opprinnelig skrevet av Anisa Vis post
  Poul Møller angiver kun kviksølvets halveringstid i nervevæv, men der nerverne er omgivet af en "fedtkappe", gælder det måske alt fedtvæv? Det ved jeg ikke, men måske kan jeg finde ud af det...
  Fettkappen rundt nervevev er myelin som ganske riktig består av lipider dannet av spesielle gliaceller som bare finnes i nervevev. Gliacellene kveiler seg rundt nervefiberen og sørger for høy ledningshastighet av elektriske impulser i disse nervefibrene - samt støtte mot ytre påkjenninger.
  Flere sykdommer fører til nedbrytning av myelinet rundt nervene i ryggmargen og hjernen - f.eks. MS. Det vel kjent at mange miljøgifter spesielt fører til nedbrytning av myelinet.

  Annet fettvev eller lipidlag i andre organer er ikke dannet av gliaceller og har en annen "meta-/katabolisme" om man kan si det slik - aner ikke om det er korrekt men logisk sett vil jo halveringstiden av stoffet være den samme for stoffet om det "lagres" i organer (lever, nyrer, endokrine kjertler osv.) eller annet lipidvev enn myelin om det ikke kommer til redoks - og/eller oksidasjonsreaksjoner som får stoffet ut av kroppen.

  H

 6. #6
  Medlem siden
  May 2010
  Sted
  Østfold
  Alder
  41
  Meldinger
  2,767

  Standard Sv: Amalgam bag epidemien af kroniske sygdomme

  Det opereres med veldig lange tider iallfall om man ikke gjør noe aktivt.

  På ett sted leser jeg "ett år" - på et annet sted inntil 75 år... Og det er forskjell på ulikt bundet kvikksølv, selvfølgelig. Vanskelig å skille skitt og kanel her synes jeg.
  Diagnostisert etter "depresjonsymptomer" - mai 2010 & smgjs private side ...
  -- og det som er deilig er at NÅ er avataren min ironisk

 7. #7
  Medlem siden
  Oct 2006
  Sted
  Danmark
  Alder
  70
  Meldinger
  10,241

  Standard Sv: Amalgam bag epidemien af kroniske sygdomme

  Sitat Opprinnelig skrevet av smgj Vis post
  På ett sted leser jeg "ett år" - på et annet sted inntil 75 år... Og det er forskjell på ulikt bundet kvikksølv, selvfølgelig. Vanskelig å skille skitt og kanel her synes jeg.
  Ikke kun "ulikt bundet", men også forskelligt i forskellige væv, som f.eks. iflg. Mercola: "mercury has an extremely long half-life of somewhere between 15 and 30 years in the CNS" (CNS = centranervesystemet). Klikker du på "Bibliography" under artiklen, kommer en hel række kilder.

  Derudover er der forskel i halveringstid i de "passive" og de "aktive" depoter. Passive depoter (hvor der ikke længere tilføres "nyt" kviksølv) i det hele taget frigives, hvorimod det kviksølv der når frem til de "aktive" depoter (kronisk tilførsel af dagligt "nyt" kviksølv fra plomber) - halveres ikke, men opretholdes.

  Det er jo det som er kroppens formål med deponering = forsøg på, i videst muligt omfang, at holde kviksølvet væk fra cirkulationen i kroppens iltforbrugende væv (= med biologisk aktivitet). Det er derfor at en brat frigivelse af kviksølv fra kroppens depoter, ved for hurtig udskiftning af plomber, fører ofte til at folk bliver syge eller invaliderede af gen-forgiftning, med deres "eget" depot-kviksølv.
  • Tak for at du læste mit indlæg.
  • Vil du vide lidt om hvad jeg står for, er du velkommen til at læse min signatur her

 8. #8
  Medlem siden
  May 2010
  Sted
  Østfold
  Alder
  41
  Meldinger
  2,767

  Standard Sv: Amalgam bag epidemien af kroniske sygdomme

  Sitat Opprinnelig skrevet av Anisa Vis post
  Det er jo det som er kroppens formål med deponering = forsøg på, i videst muligt omfang, at holde kviksølvet væk fra cirkulationen i kroppens iltforbrugende væv (= med biologisk aktivitet). Det er derfor at en brat frigivelse af kviksølv fra kroppens depoter, ved for hurtig udskiftning af plomber, fører ofte til at folk bliver syge eller invaliderede af gen-forgiftning, med deres "eget" depot-kviksølv.
  Jotakk, jeg tror jeg har stiftet bekjentskap med det...
  Diagnostisert etter "depresjonsymptomer" - mai 2010 & smgjs private side ...
  -- og det som er deilig er at NÅ er avataren min ironisk

 9. #9
  Medlem siden
  Mar 2009
  Sted
  Sverige
  Alder
  77
  Meldinger
  2,327

  Lightbulb Sv: Udskiftning af amalgamplomber

  Sitat Opprinnelig skrevet av Anisa Vis post
  Som jeg skrev i første indlæg, døde tandlæge Lichtenberg for et par år siden. Han var allerede en ældre herre da han behandlede mig for alle de mange år siden. Klinikken er solgt, men mon den ikke fortsætter med at yde kompromisløse, kviksølfrie tandbehandlinger. Det tror jeg.

  Med hensyn til kosttilskud-remedierne jeg fik udleveret fra klinikken før og efter behandlingen var afsluttet - er det svært at få fat på, i den rette sammensætning. De kan skaffes over internettet fra USA - via hjemmesiden Basic Supplement Package 1 (Med calcium) eller Basic Supplement Package 2 (uden calcium) via hjemmesiden Huggins Applied Healing.com.
  Huggins Client Education Packet (E-Book)  This packet has been assembled to help you through your dental revision and detoxification process. Enclosed are checklists for you to determine your needs and desires, the protocol booklet, the FAQ booklet and a brief overview of the importance of proper nutrition and supplementation. The reading material included was chosen for the explanations and guidance it offers. Source: Huggins Client Education Packet (E-Book).
  Til alle norske og danske stoffskifte-pasienter, anbefaler vi boken STOP stofskiftevanviddet, skrevet av verdens ledende pasient-aktivist Janie Bowthorpe, som i 2005 grunnla nettstedet Stop The Thyroid Madness. Boken er utgitt på dansk i 2014. För alla svenska hypotyreos-patienter, rekommenderar vi samma bok, översatt till svenska med titeln Stoppa sköldkörtelskandalen (2012). Til alle gode leger, og pasienter som ønsker å lære mer av "the right stuff", anbefaler vi boken Stop The Thyroid Madness II (2014) med bidrag fra 10 leger MD. I Skandinavia, definitivt de to beste og mest nyttige bøker for hypotyreose-pasienter, for deres familier og venner, og for deres leger.

 10. #10
  Medlem siden
  Mar 2011
  Sted
  Aust-Agder
  Alder
  59
  Meldinger
  3,120

  Standard Sv: Amalgam bag epidemien af kroniske sygdomme

  Fant denne http://www.tenneroghelse.no/default....=62&article=60 da jeg googlet tidligere i dag. Slik jeg skjønner denne og flere andre jeg har lest, så er det grunn til og mistenke kvikksølv for mange problemer, også autoimmune.

Lignende tråder

 1. Hudsymptomer er ved interne sygdomme (link)
  Av Anisa i forumet Lavt stoffskifte og hud
  Svar: 0
  Siste melding: 17-02-10, 10:02
 2. Poll: Flere i familien med sygdomme?
  Av ninus i forumet Meningsmålinger
  Svar: 4
  Siste melding: 24-10-09, 18:02
 3. Mercury (Amalgam) Connection
  Av Mod i forumet Lavt stoffskifte og amalgam («kvikksølvplomber»)
  Svar: 0
  Siste melding: 02-08-09, 02:34
 4. Om amalgam og helseplager
  Av kris i forumet Lavt stoffskifte og amalgam («kvikksølvplomber»)
  Svar: 8
  Siste melding: 27-11-06, 21:51

Søkeord for denne tråden

Bokmerker

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere meldingene dine
 •  

Logg inn

Logg inn