Interessant artikel i Politiken i dag: Pårørende kan forlænge depression.

"International forskning viser, at en samlever er en meget vigtig prognostisk faktor i forhold til depression, og at samlevere kan påvirke længden på depressionen og antallet af tilbagefald i en positiv retning, fordi de pårørendes støtte eller beskyttelse af deres samlevere eller familiemedlemmer kan betyde, at den syge kan komme sig hurtigere, eller hindre nogle af sygdommens katastrofale konsekvenser.

Omvendt er det også beskrevet i flere internationale studier, at samspillet mellem pårørende og deprimerede er afgørende for vedligeholdelsen af og tilbagefald i depression, fordi der kan opstå konflikter og gensidige negative holdninger mellem deprimerede og pårørende." (...)

"De pårørende bliver nemlig mere eller mindre systematisk ansvarliggjort af psykiatriens personale til at overvåge de deprimeredes symptomer og behandling. Derved opstår der lettere konfliktsituationer, når de deprimerede ikke tager imod eller gengælder de pårørendes hjælp. Dette leder ofte til, at pårørende udvikler ambivalente eller negative følelser som foragt eller hadefuldhed over for den depressive."


Læs hele artikle her. Denne vinkel har ikke været fokus på før.