Ifølge WHO er jodbehovet minimum 150 μg/døgn (1,2 μmol/døgn) hos voksne, omtrent 200 μg/døgn (1,6 μmol/døgn) hos gravide og 290 μg/døgn (2,3 μmol/døgn) hos ammende. Kliniske forsøk tyder på at det optimale inntaket for voksne er høyere, antakelig 200-300 μg/døgn (1,6 - 2,4 μmol/døgn).

For å undersøke om det foreligger jodmangel, er det best å måle jodutskillelsen i urinen. Dersom den er over 0,8 - 1,2 μmol/døgn, betyr det at jodtilførselen er tilstrekkelig.

Anbefalt jodinntak er ifølge The US Institute of Medicine ca 100 μmol/døgn for barn og 150 μmol/døgn for voksne. Dette tilsvarer en jodutskillelse på hhv. 0,8 og 1 μmol/døgn.

Øvre grense for trygt jodinntak er 1100 mikrogram/døgn - tilsvarende en jodutskillelse på 8,6 mikromol/døgn.

Aker Universitetssykehus HF