Stofskiftesygdomme
Der findes flere forskellige stofskiftesygdomme, der kan medføre kognitiv svækkelse.


Følgende stofskiftesydomme kan medføre kognitiv svækkelse:
 • Nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (myksødem)
 • Calciumstofskifteforstyrrelser
 • Øget produktion af ACTH fra hypofysen (Cushings sygdom)
 • Hypofyseinsufficiens (hypopituitarisme)
 • Binyrebarkinsufficiens (Addisons sygdom) (Adrenal Fatique/red.)
 • Metakromatisk leukodystrofi
 • Neuronal ceroid-lipofuscinose (Kufs sygdom)
 • Hepatolenticular degeneration (Wilsons sygdom)
 • Leverinsufficiens
 • Nyresvigt (uræmi)
 • Følger efter abnormt lavt blodsukkerniveau (hypoglykæmi)


Mangelsygdomme og kroniske forgiftningstilstande
En række mangelsygdomme samt skader påført af forgiftning med f.eks. tungmetaller eller opløsningsmidler kan ledsages af kognitiv svækkelse.


Følgende sygdomme og skader kan ledsages af kognitiv svækkelse:
 • Thiamin (B1-vitamin) -mangel (Wernicke-Korsakoffs syndrom)
 • Cobalamin (B12-vitamin) -mangel Alkoholbetinget demens
 • Følgetilstande til stofmisbrug (hash, opioider, centralstimulerende midler, m.v.)
 • Organisk opløsningsmiddelsyndrom
 • Kronisk tungmetalforgiftning (toksisk encefalopati p.g.a. bly, mangan, m.v.)
 • Medicinforgiftning
 • Kulilte (CO) -forgiftning


Øvrige sygdomme
En lang række meget forskellige sygdomme kan ledsages af kognitiv svækkelse.


Følgende sygdomme kan ledsages af kognitiv svækkelse:
 • Pusansamling i hjernen (hjerneabsces)
 • Følger efter hjernehindebetændelse (meningitis)
 • Følger efter hjernebetændelse (encephalitis)
 • AIDS
 • Amyotrofisk lateral sclerose (ALS)
 • Subakut skleroserende panencefalitis (subakut skleroserende leukoencefalopati)
 • Progressiv multifokal leukoencefalopati
 • Creutzfeldt-Jakobs sygdom
 • Syfilitisk hjernebetændelse (Lues; dementia paralytica)
 • Følger efter kranietraumer
 • Kronisk subduralt hæmatom
 • Hjernesvulst (cerebral tumor)
 • Hindret afløb fra ventriklerne (hydrocefalus; normaltrykshydrocefalus)
 • Følger efter epilepsi
 • Dissemineret sklerose (multipel sklerose)
 • Mitokondriesygdomme
 • Intestinal lipodystrofi (Whipples sygdom)


Sakset fra: Videnscenter for demens