Underfunktion av sköldkörteln – ett underskattat tillstånd
Av Olle Haglund MD

"Intresset för och kunskapen om en variant av underfunktion av sköldkörteln (tyroidea), kallad hypotyreos typ 2, är mycket varierande mellan olika grupper av sjukvården. Inom skolmedicinen har tillståndet inte uppmärksammats nämnvärt. En ökande grupp forskare och läkare menar dock att denna typ av underfunktion är mycket vanlig och kan ligga bakom symtom som vanlig trötthet, kroniskt trötthetssyndrom, ”utbrändhet”, depression, yrsel, migrän, oförklarlig viktuppgång, fibromyalgi och andra smärttillstånd, skriver här MD Olle Haglund, Stockholm." Les mer: MedicinskAccess.se + Referenser