Hypocortisolemia (kronisk lavt cortisol) af stress, fejldiagnosticeres ofte som psykisk sygdom, kan behandles succesfuld med hydrocortison.

Abstract:
Mange patienter i alle aldre der har psykiske problemer og en psykiatrisk diagnose (eller udiagnosticeret?/red.), lider i virkeligheden af hormonmangel. For eksempel tages kortisolmangel sjældent i betragtning ved en medicinsk eller psykiatrisk udredning, så personer med mild til moderat kortisolmangel er for det meste henvist til at modtage en psykiatrisk diagnose, når de i virkeligheden lider af underskud af kortisol.

Desværre ligger symptomerne på underskud af kortisol tæt op ad psykiatriske lidelser som f.eks. posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) og symptomer på afhængighed af stoffer. Der har været stillet spørgsmål om, hvorvidt stofmisbrug forårsages af mangel på kortisol.

Ved gennemgangen af ​​litteraturen og interviews af afhængige patienter, fremgår det klart, at barndommen traumer, også kendt som "early life stress" (ELS), kan senere i livet fremkalde en hypocortisolemic tilstand.

Dette fører til at ofre for "early life stress" griber til selv-medicinering med vanedannende stoffer for at dæmpe både fysiske og følelsesmæssige/mentale symptomer på kortisolmangel. Faktisk støtter litteraturen det koncept, at vanedannende stoffer øger kortisol hos prædisponerede patienter. Tegn og symptomer på mild eller moderat hypocortisolemia blev fundet hos mange patienter med en bred vifte af psykiatriske lidelser, herunder misbrugsproblemer.

Hos dem vil en omhyggelig og omfattende undersøgelse støtte en cortisol insufficiens diagnose. For det meste blev disse patienter behandlet med succes med fysiologiske doser af det bio-identiske hydrocortison, tillige med medicinsk behandling af ethvert andet hormonforstyrrelse. Ved at korrigere de underliggende hormonelle mangler, opnår mange patienter en betydelig bedring, herunder fuldstændigt ophør af psykiatriske symptomer. Det er derfor rimeligt at være opmærksom på, vurdere og behandle hormonelle forstyrrelser med hormoner, før lægen griber til behandling med psykofarmaka. (Kilde: Stress-induced hypocortisolemia diagnosed as psychiatric disorders responsive to hydrocortisone replacement. Ann N Y Acad Sci. 2005 Dec;1057:466-78.)
Betydningen af rette værdier (ikke nødvendigvis svarende til "normalområdet") af cortisol i et menneskes alle aldre er generelt undervurderet og bagatelliseret af vores læger, herunder alle skolemedicinske endokrinologer! Måske er dette grunden til, at lavt stofskifte (typen sekundær til cortisolmangel?) har eksploderet, tillige med de mange "skabs-stofmisbrugere" selv i samfundets "bedste" cirkler, herunder de mange AAA- og light-alkoholikere