"Tidsinställd medicin

Att celler är olika aktiva vid olika tidpunkter på dygnet är intressant i medicinska sammanhang. Exempelvis spelar det roll när man vill behandla cancer. Då vill man komma åt just de celler som delar sig onormalt hektiskt. Nya studier tyder på att celldelningsrytmen kan skilja sig mellan friska och sjuka celler. I framtiden kan man tänka sig att det skulle gå att ge cellgift vid den eller de tidpunkter på dygnet då det främst är tumörcellerna som delar sig. Då blir skadorna på friska celler mindre, och därmed blir också biverkningarna lindrigare.

I en avhandling vid Uppsala universitet skriver reumatologen Nils Gunnar Arvidson att det med bättre “timing” går att förbättra behandlingen av patienter med ledgångsreumatism. Sjukdomen beror på att kroppens immunsystem felaktigt och av okänd anledning ger sig på ledhinnan i lederna. Detta ger upphov till smärtsamma inflammationer. Kortison är inflammationshämmande och ger bäst effekt cirka två timmar efter att medicinen tagits. Studien visade att om kortisonet verkar bäst klockan 2 på natten, när halten i blodet av inflammationsbefrämjande cytokiner är som högst. Hittills har det vanliga varit att ge kortison på morgonen.

Att tidpunkten när medicin tas eller behandling ges spelar roll för behandlingsresultatet börjar bli uppenbart. Man har därför myntat begreppet kronofarmakologi."


Les mer i: Forskning & Framsteg