FINANSFOBI (ofte kalt "konvoluttfobi")
Et forskningsprosjekt fra Universitetet i Cambrigde utført av Brendan J.Burchell


"Antallet som plages av denne lidelsen er økende. Det beskrives både som en psykisk og en fysiologisk lidelse. Og den har ikke noe med uansvarlighet, lathet eller manglende betalingsmoral å gjøre. Inntil 20%* av befolkning lider i større og mindre grad av syndromet. For noen av disse blir tilstanden invaldiserende - og hele familier lider. (...) Lidelsen har alvorlige konsekvenser for folks daglige tilværelse.

Symptomene er som følger: Frykt for å åpne brev fra bank og kreditorer, sjekker ikke bankkontoen, og i ekstreme tilfeller åpner de ikke post eller tar telefonenen. De klarer ikke å ta ansvar for sin økonomiske situasjon. Det kan også resultere i at folk for eksempel ikke klarer å ta seg av selvangivelsen eller få den levert inn - selv om det ikke er noen logisk grunn. Det er endog eksempler på at skatteeksperter er satt ut av funksjon. Det er tilfeller der folk i total lammende angst har skrudd ned sin postkasse og isolert seg. Noen isolerer seg også fra familie og venner og utvikler total sosial fobi. Noen vil kalle det et panikk-syndrom og også Post Traumatisk Stress Disorder.

Det kan også lede til at de unngår helt å involvere seg i alt snakk om penger som angår dem. De skriver ikke regninger på ting de har krav på, på arbeid de har gjort for eksempel - de gjør ikke krav på sine rettigheter o.m, de klager ikke på feil i regninger eller feil i skatter og avgifter. De flykter i panisk angst."
Les mer...