En av våre brukere opplevde fortvilelse, håpløshet og hjelpeløshet etter møtet med denne legen.

Brukeren som har diagnosen primær hypotyreose, har rapportert om en ny lege som har stilt spørsmål ved brukerens diagnose og har avvist pasientens symptomer og plager. Brukerens inntrykk av legen var at legen reagerte aggressivt på brukerens kunnskap om sykdommen sin, ikke hadde empati eller respekt for brukeren, og ikke var til hjelp for brukeren.


Lege Carene Loss Rian
Plankebyen Legesenter i Fredrikstad