10 saker hypotyreospatienter behöver från forskare

Forskare – detta behöver hypotyreospatienterna från er!

Vi upplever att de flesta studier som gjorts under de senaste 40 åren är baserade på flera otillräckliga och icke-evidensbaserade underliggande antaganden. Ändå är vi som patienter helt beroende av forskningsstudiers resultat, eftersom de är helt avgörande för hur vi behandlas. För att hypotyreosforskningen ska göra framsteg anser vi att dessa saker behöver hända:
  1. Använd inte TSH-värden som guldstandard för att välja ut, kategorisera och behandla patienter
  2. Kontrollera vävnadsnivåer av sköldkörtelhormon
  3. Sluta försvara TSH-värdet till varje pris, på patienternas bekostnad
  4. Basera era slutsatser enbart på studien ni gjort, inte på andra antaganden som inte är evidensbaserade
  5. Marginalisera inte patienterna
  6. Slutsatser om symptom resp symptomfrihet ska vara ordentligt underbyggda
  7. Forska på symptom som i sig inte är omedelbart livshotande
  8. Se till helheten för idéer till studier och tänk friare
  9. Forska på orsakerna till hypotyreos
  10. Snabbhet: Vi behöver bra forskning omgående – av forskare som inte har mest att vinna på status quo. Lidandet hos odiagnosticerade och inadekvat behandlade patienter är stort!


Les saken på hemsidan til Sköldkörtelföreningen