Dersom skattekontoret avslår kravet om særfradrag, og de spørsmålene som er nevnt ovenfor ikke har vært forelagt fylkesmannen, kan skattyteren i klagerunden kreve at fylkesmannen avgjør disse spørsmålene.
"Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgåver og er klage- og tilsynsstyresmakt med oppdrag frå fleire departement.

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringa. Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgaver og er klage- og tilsynsstyresmakt med oppdrag fra flere departement."


Finn Fylkesmannen din her...