Det er ofte muligt at vurdere binyrenyreinsufficiens alene baseret på symptomer. Enhver, der er træt, overfølsom, intolerant overfor kulde, med symptomer på lavt blodsukker, svaghed og lavt blodtryk lider sandsynligvis af en vis grad af binyrebarkinsufficiens.

Binyrebarkinsufficiens kan afsløres ved korrekt anvendt og korrekt fortolket blod- og urinprøver. Bl.a. serum natrium bør være lavere end 130 mEq/L (mmol/L) og serum-kalium højere end 5 mEq/L (mmol/L). En lav glucoseniveau og forhøjet blod urea nitrogen (BUN) bør også være tilstede. Andre faktorer kan dog påvirke serum aflæsningerne, hvorfor de bør betragtes som vejledende og følges af yderligere tests.

Blodprøve for binyrebarkfunktionen omfatter måling af 17-ketosteroids, et nedbrydningsprodukt af binyrehormoner. Måling af ketosteroids alene er ikke tilstrækkelig. Ikke uden at der først indgives en injektion af ACTH (Adrenocorticotropic Hormone/kortikotropin). Derefter opsamles (døgn)urin hvori måles mængder af 17-hydroxycorticosteroids (17-OHCS) og 17-ketogenic steroider (17-KGS).

Måling af 17-OHCS og 17-KGS uden forudgående ACTH-belastning er ikke nyttig og kan være vildledende. Reaktion på ACTH-belastning påviser graden af binyrernes respons på hypofysen. Mange mennesker med binyrebarkinsufficiens har ingen symptomer og derfor kan deres binyrebarkinsufficiens først påvises når binyrerne udsættes for/reagerer på "stressoren" ACTH.Om Synachtentesten....