Denne notisen sto på trykk i Dagsavisen i dag:

Hver tredje arbeidstaker som velger å jobbe deltid, gjør det for å bevare helsa, viser YS'ferske arbeidslivsbarometer. 30 prosent av kvinnene og 35 prosent av mennene som jobber deltid, gjør det på grunn av helsa. fremgår det av undersøkelsen som er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet og Gallup for YS. Arild Steen ved AFI sier til Dagbladet at deltidsarbeid fortsatt i stor grad er et kvinnefenomen. -Kvinnene tilpasser seg etter helsa, dermed reduserer de samtidig sine egne karrieremuligheter, inntekter, pensjonen og øker avhengigheten av mannen, sier Arild Steen. Han mener dessuten at spesielt mange kvinner går rett i det han kaller omsorgsfella. 21 prosent sier de jobber deltid for å kunne prioritere omsorg for barn eller av hensyn til familien (NTB)

Det er jo gammelt nytt: Bedre rik og frisk enn syk og fattig!

Ikke bare har vi dårlig helse og manglende energi til å jobbe fullt, som alle helst skal - vi er teite og vet ikke vårt eget beste heller, i forhold til å "velge" noe så dumt og bakstreversk som deltid. Egentlig burde vi gått til NAV, alle som en, og søkt om delvis uføretrygd - eller? Tenk da for et ramaskrik det ville blitt om høye trygdebudsjetter!

Jeg følte ikke at jeg hadde noe valg jeg - som har jobbet 50-80% siden den første ungen kom for 20 år siden. Blir dårlig med pensjonspoeng av slikt, men det var det energien rakk til ....