En artikkel i BT hvor en fastlege hevder at sykdommer kommer og går, og at mange trenger timeout fra arbeidslivet.

I artikkelen sies det blant annet
- Funksjonelle lidelser kjennetegnes ved tap av funksjonsevne og derfor et behov for trygd. I tillegg har pasientene et sterkt behov for å forklare lidelsene biologisk. Pasientene benekter psykologiske forklaringer, på tross av at halvparten faktisk har en psykisk lidelse. Og dessuten et anstrengt forhold til legen og helsevesenet, sier Arnstein Mykletun. Han er avdelingsdirektør ved Nasjonal folkehelseinstitutt i Bergen og professor II ved UiB.
Hu-hu. Hva kommer først? Kan det være at enkelte paisenter blir psykisk utmatte tog får et anstrengt forhold til helsevesenet etter en runde i papirmølla, ette rå ha gått til lege etter lege og ikke fått hjelp?

Les artikkelen.

For dere som ikke kjenner Maria Gjerpe, legen som fikk ME, anbefaler jeg å lese hennes svar til fastlegen.

Hun sier blant annet
– Som vitenskapskvinne vil jeg ha forskning, ikke synsing og spekulasjoner. Å spekulere er noe vi ikke har råd til å gjøre på bekostning av våre pasienter. ME er ingen motesykdom. Det er heller ikke en ny sykdom, sier Gjerpe, og viser til at blant annet Folkeinstituttet i USA, NHI, har anerkjent ME som en sykdom for lenge siden.
Jeg kan varmt anbefale videre lesning av Maria Gjerpe. Hun skriver klokt om å ha ME. Men også mye klokt om å være kronisk syk. Hun skriver godt og reflektert.