Våre brukere anbefaler klinikker, der de hypothyreote/stoffskiftesyke kan få en second opinion eller behandling, når deres sykdom enten er blitt avvist av fastleger eller spesialleger pga "fine blodprøver", eller at sykdommen har blitt behandlet uten effekt.


Anbefal nye klinikker her.
Advar mot navngitte leger (uansett hvor dere har møtt dem i behandlingsforløpet) her.
Anbefal navngitte leger (uansett hvor dere har møtt dem i behandlingsforløpet) her.