Side 1 av 3 123 Siste
Viser søkeresultater 1 til 10 av 22
 1. #1
  Medlem siden
  Oct 2011
  Sted
  Region Midt
  Alder
  54
  Meldinger
  525

  Standard Træthedspatienter får en psykisk diagnose


  Mit høringssvar til Dansk Selskab for Almen Medicin

  Jeg opdagede i går, at Dansk Selskab for Almen medicin har udsendt et høringsforslag til vejledning til de praktiserende læger vedr. såkaldte "Funktionelle symptomer og lidelser".
  Heri anbefaler de, at træthedspatienter får en psykisk diagnose, at der kun foretages begrænsede udredninger og undersøgelser (f.eks. kun THS), og at vi behandles med kognitiv adfærdsterapi og evt. psykofarmaka.

  Jeg har i dag kæmpet mig igennem et høringssvar, som jeg lægger ind her.
  Link til forslaget til vejledning her:
  http://www.dsam.dk/files/12/funktion...g_lidelser.pdf

  Høringssvar til forslag til Klinisk vejledning for almen praksis vedr. Funktionelle symptomer og lidelser

  Undertegnede er førtidspensionist efter en whiplash-skade i 2004. Jeg repræsenterer ingen andre end mig selv.

  Grundlaget
  Jeg finder, at udkastet til DSAMs nye vejledning vedr. de såkaldte funktionelle lidelser er grandiost i sit udgangspunkt: Det, den danske lægestand i almindelighed ikke ved, ikke ønsker at hente yderligere information om, at udforske eller forholde sig undersøgende og åbent til – eksisterer ikke.

  Forslaget til vejledning udtrykker endvidere en absolut tænkning, der ikke blot underkender hidtidige diagnoser men også patientens oplevelser, erfaringer og kendskab til egen krop og psyke samt årtiers praksiserfaring, international forskning og placebokontrollerede forsøg og studier.

  Således bliver udkommet totalitært: Afvigende synspunkter tåles ikke af de læger, der har magt over patienterne. Magt til at afvise, at vi bliver ordentligt undersøgt og udredt, magt til at afvise, at vi får den behandling, den medicin og det rum til at blive raske eller få det bedre, vi har brug for, og magt til at diagnosticere os med psykiske lidelser.

  Et enkelt eksempel på denne totalitære magtfuldkommenhed er blot, at den patient, der aviser at indtage psykofarmaka, eller på egen hånd har indhentet information om sin lidelse, som lægen ikke er i besiddelse af, herved bidrager til at stille diagnosen ”helbredsangst” (s. 12).
  Dette hører til i et andet århundrede – og det hører ikke til i et demokrati!

  Den grandiose og absolutte tænkning kommer tydeligt til udtryk i afsnittet om diagnosticering:

  ”HVOR SIKKER KAN JEG VÆRE PÅ, AT DER ER TALE OM EN FUNKTIONEL LIDELSE?
  Hos patienter, som henvender sig med mere end 6 legemlige symptomer for kvinder og mindst 4 legemlige symptomer for mænd, vil tilstanden i 75 % af henvendelserne være uden biomedicinsk forklaring (4).” (s. 11).

  Dette er sproglig manipulation! Der gives ingen direkte svar på det stillede spørgsmål, men af konteksten fremgår det, at den praktiserende læge kan være 75 % sikker på, at den mandlige patient med mere end 4 symptomer og den kvindelige med mere end 6 har en såkaldt funktionel lidelse.

  At tilstanden er ”uden biomedicinsk forklaring”, er endvidere indholdsmæssig manipulation. Der er tale om et synspunkt! Det synspunkt, at ”Det vi indtil videre ikke har kunnet forklare, findes der ingen anden forklaring på end den, at patienten har en psykisk lidelse”.
  Ydermere bliver antagelsen selvbekræftende, idet forslaget til vejledning direkte advarer de praktiserende læger om at foretage andet end ”standartundersøgelser”.

  Til sammenligning går jeg ud fra, at der f.eks. var mennesker, der døde af cancer eller diabetes, før vi kendte den biomedicinske forklaring, og der vil komme generationer efter os, der på alle livets områder, vil vide langt, langt mere, end vi gør i dag. Dette er en del af at være menneske. Dette er et vilkår, som ingen kan undsige sig fra.

  Konsekvenser
  Med dette forslag lægger DSAM altså op til at vejlede de praktiserende læger i at kategorisere vi patienter på baggrund af den nuværende naturligt begrænsede viden, manglende vilje til udsyn og åbenhed samt manglende vilje til at implementere såvel årtiers klinisk erfaring som anerkendt forskning.

  Og konsekvenserne og risikoen er omfattende. Her blot nogle af dem, der står tydeligst for mig:

  • Patienter afskæres fra at få deres somatiske lidelse ordentligt undersøgt og behandlet, sådan at vi kan få det bedre eller blive helt raske. Det er skidt for samfundsøkonomien, og det er katastrofalt for patienterne
  • Sygdomsforværring. Som utallige andre blev jeg pga. begrænsning i muligheden for sygemelding efter min skade tvunget til aktivitet, der gjorde langvarig og måske livsvarig skade på min krop
  • Uopdagede alvorlige og måske livstruende sygdomme. Hvordan har man fundet frem til, at diagnosen af en organisk lidelse ”kun” forsinkes i 4 % af tilfældene (s. 13)? Jeg tæller ikke med i den statistik og måtte således gennem adskillige foredrag om mit ”særlige forhold” til smerter, før jeg kunne få en henvisning til gynækolog. Det viste sig, at jeg bl.a. havde en meget stor cyste på min ene æggestok. Det kunne have været cancer! Og er 4 % i øvrigt acceptabelt i de tilfælde?
  • Diskrimination. Patienter med mere end 4 eller 6 symptomer bliver afskåret fra at få samme behandling i sundhedssystemet som andre brugere. Eksempelvis har jeg for nylig, bl.a. fordi forslaget til vejledningen ofte allerede er gældende praksis, fået fortaget min første blodprøve hos praktiserende læge i 7 år. Mit levertal er forhøjet, og jeg antager, at det jo er fordi det vil ”skade mig” at blive yderligere undersøgt, at lægens reaktion er udeblevet? Jeg antager, at det er af samme grund, at ingen læge i det etablerede sundhedssystem endnu har reageret på, at jeg har været kronisk subfebril i næsten 1 år? Og vender jeg selv tilbage, har jeg udvist mindst 1 symptom på helbredsangst!
  • Traumatisering. Gentagen årelang ”stoisk” voldstolkning af syge og derfor udsatte mennesker foretaget af mennesker med magt over patienternes liv, kan være direkte traumatiserende. Og dét kan man blive syg af! Jeg antager desuden, at det kan afholde mange fra at gå til læge. I hvert fald er det ødelæggende, når man igen og igen ikke bliver set, hørt og forstået, men i stedet voldstolket, afskåret fra at få hjælp og tvunget til ved fysisk aktivitet at gøre skade på sig selv



  Alternativet?
  Jeg vender mig således kraftig imod selve grundlaget for dette forslag til vejledning, dets konsekvenser for patienterne (og samfundsøkonomien) samt forslagets anvisning af behandling.

  Som psykoterapeut, der har mange timers egenterapi bag mig, er jeg inderligt optaget af sammenhængen mellem krop og psyke, og jeg ved, at et terapeutisk forløb, som det enkelte menneske selv ønsker, kan frigøre store selvhelbredende kræfter. Vi ved f.eks. også, at gammel indebrændt sorg, indestængt vrede eller uforløste traumer skaber ravage, og jeg betragter mennesket som et hele.

  Det synspunkt, at psykoterapi og psykofarmaka skulle kunne helbrede cancer, diverse gigtlidelser, hjertekarsygdomme, diabetes m.v. er imidlertid noget uvidenskabeligt og udokumenteret, og at det samme ikke skulle gøre sig gældende ved ME/CFS, fibromyalgi, whiplashsyndrom m.v., bygger altså alene på den antagelse, at det, vi endnu ikke kan afdække fuldt og helt, altså ikke eksisterer.

  Hvis mit relæ er slået fra, og jeg ikke kan finde den eller de løse forbindelser, overbelastninger eller korsslutninger, så ringer jeg efter en elektriker. Hvis elektrikeren gennemgår huset for så at konstatere, at der ikke er noget i vejen, så vil han, hvis han gerne vil have flere kunder, nok ikke fastholde den påstand, hvis hverken han eller jeg kan tænde lyset? Jeg ville i hvert fald ringe efter en ny – og det gør mig hverken til helbredsangst eller mørkeræd!

  En eksempelvis kronisk infektionsramt, overbelastet, ”korssluttet” eller udbrændt krop, er en syg krop. En somatisk syg krop, der meget, meget vel kan udvise noget mere end 4 eller 6 symptomer.
  Og dette gælder jo uanset, om de underliggende faktorer er f.eks. psykosociale, genetiske, arbejds- og miljømæssige skader eller en kombination af disse, det gælder uanset om den udløsende faktor er en infektionssygdom, en trafikulykke, et dødsfald eller en skilsmisse, og det gælder uanset om sygdommen er kommet snigende eller den er brudt ud efter en enkeltstående hændelse.

  Ved at udvide sin horisont vil man meget let kunne få øje på forskning og omfattende erfaring, der peger på, at dette kan vedrøre alt fra mitokondriedysfunktion over et dysfunktionelt immunforsvar til dysfunktion i hormonsystemet.

  Intet af dette kan helbredes ved psykoterapi alene. I så fald ville f.eks. jeg, der har udtalelser fra såvel en psykiatrisk afdeling på et sygehus og en psykolog, der dokumenterer, at jeg ingen psykisk lidelse har, være meget, meget rask efter al min egenterapi, og i så fald ville vi jo kunne skifte alle vores læger ud med psykologer og terapeuter eller efteruddanne dem alle til psykiatere med terapi som speciale.

  I øvrigt er såkaldt terapi, der ikke anerkender men underkender klientens egen erfaring og det, han/hun mærker på egen krop, ikke terapi men overgreb.
  Det bør den danske lægestand efter min bedste overbevisning ikke praktisere som eneste behandlingsmulighed for alvorligt syge mennesker.

  Jeg ser derfor ingen anden mulighed, end at hele dette forslag tages af bordet og at hele dets udgangspunkt fornys.

  Det er på høje tid at vi i Danmark åbner øjnene for omverdenen. At vi sætter os som mål at tilegne os ny viden på hele dette område, at vi begynder at tage ved lære af den enorme praksiserfaring der findes både her i landet og internationalt, og at vi kommer ud af vores selvtilstrækkelighed og begynder at interessere os for den omfattende internationale forskning, der rent faktisk er tilgængelig. Det bør der afsættes ressourcer til.

  Endvidere mener jeg, at de praktiserende læger frem for at blive vejledt til at være stoiske i deres skråsikkerhed, bør vejledes i at være anerkendende og lydhøre og sammen med patienten forholde sig undersøgende og åbent til hans eller hendes sygdom.

  Det er en ærlig sag ikke at kunne helbrede en patient, og det er ingen skam at være uvidende. Sådan er menneskelivet.

  Men det er en skam at tørre sin egen naturligt begrænsede viden af på patienten og bruge sin magt til at definere ham/hende, gøre ham/hende til noget andet, end det, vi er, at risikere at fastholde os i sygdom, at vores tilstand forværres, at vi får andre uopdagede sygdomme, at diskriminere og at afskære mennesker fra at blive ordentligt undersøgt og få en kvalificeret behandling.

  Det er skammeligt ikke mindst, når patientforeninger, læger, andre behandlere, forskere og enkeltpersoner i mange år har råbt op om, at der findes anden viden og andre tilgange end den, der er defineret af en mindre gruppe dominerende danske forskere.

  Om igen DSAM. Det her kan vi ikke være bekendt!
  Sist endret av Admin; 31-10-11 kl 04:49 Begrunnelse: Overskrift ændret

 2. #2
  Medlem siden
  Feb 2010
  Sted
  Danmark
  Alder
  54
  Meldinger
  3,363

  Standard Sv: Mit høringssvar til Dansk Selskab for Almen Medicin

  Applaus!

  Send det til sundhedsministeren OG pressen! Og skriv på til hver enkelt, hvem det også er sendt til. Det øger deres motivation for at opføre sig ordentligt

  Nielsigne

 3. #3
  Medlem siden
  Oct 2006
  Sted
  Danmark
  Alder
  67
  Meldinger
  10,233

  Unhappy Sv: Træthedspatienter får en psykisk diagnose


  Sitat Opprinnelig skrevet av Luuna Vis post
  Jeg opdagede i går, at Dansk Selskab for Almen medicin har udsendt et høringsforslag til vejledning til de praktiserende læger vedr. såkaldte "Funktionelle symptomer og lidelser". Heri anbefaler de, at træthedspatienter får en psykisk diagnose, at der kun foretages begrænsede udredninger og undersøgelser (f.eks. kun THS), og at vi behandles med kognitiv adfærdsterapi og evt. psykofarmaka.
  Kære Luuna Der er intet nyt under solen. Desværre. Dette forslag er blot en fortsættelse af etableringen af TERM-modellen i Danmark. Dette uvæsen har sine rødder i Aarhus Universitet og var oprindeligt støttet af Arne Rolighed og Poul Nyrup Rasmussen. Det startede som et forsøg på at få flest muligt ressourcer overført fra almen medicin i landet og over til kræftbehandlingen. At det ikke har hjulpet på kræftbehandlingen er en anden historie, men det har i hvert fald givet aarhus-psykiatere vind i sejlene, og denne vind blæser fortsat. Der er en hel "afdeling" om TERM-modellen her, og også på "træthedssyndrom hjemmesiden" her samt hos Hans Prag findes en stor samling af materiale om TERM-modellen. Denne model er ikke alene pest for kronisk syge, men også en pest for den gruppe af læger, der er blevet læger for at hjælpe syge mennesker...

  Jeg har engang kendt en praktiserende læge, der først fik sin autorisation i en alder af 38 år. Han var søn af en ølkusk, der på hestevogn har fragtet øl fra Carlsberg Bryggerier til de københavnske købmænd. Sønnen havde kun almindelig realskole (hed det nok dengang) skolegang og tidligt kom han i arbejde som ufaglært, i skiftende jobs. En skønne dag havnet han i et job som hospitalsportør og.... blev helt overvældet af sin egen respons på de syge mennesker, han nu var i så tæt kontakt med hver eneste arbejdsdag.

  Han bestemte sig for at læse videre, for at blive læge. Der var ingen opbakning fra familien og ej heller fra den unge kone med hvem han blev far til fire børn i en alder af 24 år... Dengang var det normalt at børn kom tidligt, særlig i "underklassen". Han stod dog fast og ved siden af jobbet, begyndte han at læse videre om aftenen. Efter kun 3 år blev han student, med udmærkelse og topkarakterer så høje, at han blev optaget på medicinstudiet uden problemer.

  Mange tunge år gik med at studere om dagen og natarbejde som portør på hospitalet. Familien skulle jo fortsat forsørges og med 4 børn, måtte den unge kone gå hjemme hos dem, hvilket var helt i tidens ånd, forøvrigt. Ikke et eneste eksamen har han dumpet til og en skønne dag var han kommet langt nok til at blive hospitalslæge. Da opdagede han at medleven og hjælpetrangen havde trange kår på de afdelinger, hvor overlægen ikke havde samme normer og der fik han kærligheden at føle så stærkt, at han bestemte sig for at blive praktiserende læge i stedet.

  Han regnede med at når man er sin egen boss, er man fri for at skulle rette sig efter kutymer, der forringede hans (og hans kollegers) lægegerning. Han har nemlig fortsat haft en klippefast tro på at man kunne ikke udøve lægegerningen uden lægekunst, og lægekunsten kan kun udvikles ved at betragte hver patient som unik. Hvor så ellers, hvis ikke på egen klinik, at en læge havde frihed til, selv at præge sit eget virke og passe sine patienter på deres og sygdommenes præmisser?

  Han blev klogere.

  Det har vist sig, at den frihed han havde regnet med "under eget tag", var en illusion. At være praktiserende læge under eget tag viste sig at være befængt med, den medicinpolitiske og en kollegial intens overvågning, så der blev tilstræbt en ensartethed i den udøvede lægegerning, hvor den enkelte læges eget skøn og motivation måtte vige for det kollegiale uhyres. Det siger sig selv, at læger der har masser af ressourcer til alt andet end behandling af patienter, er dårlige læger (min egen ubetinget og dyrt betalt overbevisning) og når den slags læger kommer i administrative stillinger indenfor lægefaglige organisationer, statslige institutioner og andre overflødige instanser uden direkte patientkontakt - sker det, at deres egen, beskeden og fattig forestilling om, hvad det betyder at være læge og hvad lægegerningen står for - BLIVER PÅTVUNGET alle lægestandens medlemmer. De præger den udøvede medicin i dag, uanset om lægegerningen udøves på private klinikker eller på hospitaler og på hospitalernes ambulatorier.

  Han blev altså vækket af sin tornerosesøvn, særlig da det hurtigt rygtedes i den kommune hvor han etablerede sig som praktiserende læge, at her var en læge der ville gøre godt.... Han blev berømt for en høj rate af succesfulde behandlinger, herunder fuldstændige helbredelser og endda førtidspensionister, der opnåede en helbredsgrad så de kunne suspendere deres pension og komme i fuldtidsjob igen... Ventelisten til hans praksis sprængte alle rammer og han blev fjendtligt og ugleset af sine kolleger med klinikker i samme kommune. Der var begyndt at komme klager til lægeforeningen og han blev sat under skærpet tilsyn uden en eneste.... patientklage. Hans kolleger var hunderædde for at også deres patienter ville begynde at stille krav, og når man er en dårlig læge - ved man udmærket godt hvad det er man ikke kan leve op til. Der måtte derfor "gøres noget" ved den gode læge....

  Det korte af det lange blev, at da han blev 50+ år - solgte han klinikken og har pensioneret sig selv, uden egentlig at have penge nok på kistebunden, men selv en beskeden indkomst og de begrænsninger der fulgte med, var 100% bedre end hele tiden skulle øve vold på sig selv, for at leve NED til krav fremsat af det lægekollegiale uhyre! Han sagde direkte, at han har ikke ofret så meget som det var tilfældet, for at affinde sig med at blive gjort til en pille-udskriver uden frihed til at gøre sit bedste og uden frihed til at bruge den medicinske viden, der var tilgængelig men ikke brugt i behandling af sygdomme.

  Det som kendetegner gode mennesker er, at de ofte ikke er lige så robuste som dumme svin! Når så gode læger bliver tvunget til at kaste handsken i ringen og opgive lægegerningen - hvem bliver så tilbage?

  Når jeg ser på lægestanden som den er i dag - har jeg utrolig svært at se andet end en tilfældig "livsform" eller "livsstil" når unge mennesker vælger at uddanne sig til læger. I min verden opfatter jeg efterhånden læger som en race for sig... ikke som en faggruppe. Præcis som en selvstændig race lever og fungerer lægestanden i sit eget mini-univers, udviklende og overholdende sine helt egne love og en hakkeorden, der til forveksling ligner hvad subkulturer udvikler med det ene formål - at bevare sig selv, mest muligt uforandret i forhold til sine omgivelser, og mest muligt uberørt af det omgivende samfund.

  Havde en bilmekaniker sendt en kunde ud i en bil med defekte bremser - ville der vanke ikke alene en fyring, men også en retsforfølgelse. Når en læge slår sin patient langsomt ihjel med bivirkningstunge lægemidler eller hurtigt - med fejlbehandling - sker der ikke noget! I Danmark bliver selv bevisligt sindssyge læger ikke frataget autorisationer, men læger som ikke overholder de kollegiale spilleregler - ja, deres autorisationer bliver "suspenderet". Ingen andre faggruppe er i den grad fritaget for ansvar, som lægestanden, og ingen andre faggrupper kan, i den grad gøre hvad der passer den, som lægestanden.

  Som i enhver subkultur også indenfor lægestanden gælder det om at få mest muligt ud af mindst muligt. "Overlevelseslove" gælder ikke kun for plante- eller dyreriget, men også gælder de for subkulturenes overlevelse: hvordan bevarer jeg mig som læge, med mindst muligt besvær? Svar på dette spørgsmål findes, for en stor del - i forslaget til Klinisk vejledning for almen praksis vedr. Funktionelle symptomer og lidelser fremsat af Dansk Selskab for Almen Medicin.

  Det er ikke for de syges skyld at dette forslag kommer. Under dække af at blive til for at spare samfundet for ressourcer - hytter lægestanden sin egen interesse igen! Forudsat at dette forslag bliver vedtaget (det gør det helt sikkert) vil det spare danske læger for byrden at skulle efteruddanne sig, byrden at skulle forstå patienter og sygdomme, og ikke mindst bliver lægerne officielt befriet for det ansvar, de allerede længe har svigtet i praksis. De vil, kort sagt - sikres at kunne hæve deres løn uanset at de leverer ingenting for den. Det bliver nemlig "ingenting", når man skiller sig af med den vanskelig at diagnosticere og behandle, gruppe af kronisk syge - lægestanden ikke har rette kvalifikationer til at behandle. For at skjule disse manglende kvalifikationer, og for at slippe for at skulle erhverve sig dem - vil tusinder og atter tusinder patienter udstyres med psykiatriske diagnoser.
  • Tak for at du læste mit indlæg.
  • Vil du vide lidt om hvad jeg står for, er du velkommen til at læse min signatur her

 4. #4
  Medlem siden
  Mar 2008
  Sted
  Oslo
  Alder
  61
  Meldinger
  5,134

  Standard Sv: Træthedspatienter får en psykisk diagnose

  Det er hjerteskjærende å lese om det medisinske systemet i Danmark. Det ser ut som den mørkeste middelalder. Det er et flott innlegg, Luuna. Takk for at du deler det med alle som leser her. Det må være helt forferdelig å være kronisk syk i Danmark.
  Hashimoto's, hypotyreose, Armour 2009
  Å leve med binyrebarksvikt eller binyretretthet
  • Ren T3 og LDN (lav dose Naltrexon) 2012, virket ikke for meg. Bruker thyroid

 5. #5
  Medlem siden
  Dec 2008
  Sted
  alle lande
  Meldinger
  1,361

  Thumbs down Sv: Træthedspatienter får en psykisk diagnose

  Sitat Opprinnelig skrevet av Luuna Vis post
  Jeg opdagede i går, at Dansk Selskab for Almen medicin har udsendt et høringsforslag til vejledning til de praktiserende læger vedr. såkaldte "Funktionelle symptomer og lidelser". Heri anbefaler de, at træthedspatienter får en psykisk diagnose, at der kun foretages begrænsede udredninger og undersøgelser (f.eks. kun THS), og at vi behandles med kognitiv adfærdsterapi og evt. psykofarmaka.
  Læger der står bag dette "forslag" har dermed gjort sig fortjent til omtalen i forummet "Advarsler": http://www.sonjas-stoffskifteforum.i...ad.php?t=13700
  Hvis du har noen spørsmål knyttet til bruk av vårt forum - les OSS/FAQ.

 6. #6
  Medlem siden
  Oct 2006
  Sted
  Danmark
  Alder
  67
  Meldinger
  10,233

  Standard Sv: Træthedspatienter får en psykisk diagnose

  Sitat Opprinnelig skrevet av Luuna Vis post
  Jeg opdagede i går, at Dansk Selskab for Almen medicin har udsendt et høringsforslag til vejledning til de praktiserende læger vedr. såkaldte "Funktionelle symptomer og lidelser". Heri anbefaler de, at træthedspatienter får en psykisk diagnose, at der kun foretages begrænsede udredninger og undersøgelser (f.eks. kun THS), og at vi behandles med kognitiv adfærdsterapi og evt. psykofarmaka.

  Link til forslaget til vejledning her: http://www.dsam.dk/files/12/funktion...g_lidelser.pdf
  På side 63 af dette geniale forslag står der bl.a. under "Diagnostik og udredning": Kriterier for bodily distress syndrom (P75):


  Patienten opfylder et eller flere af nedennævnte symptommønstre

  Hjerte/kredsløb: Fx hjertebanken, ubehag i brystet, besværet vejrtrækning, svedudbrud, rysten, mundtørhed
  Mave/tarm: FX mavesmerter, vekslende afføring, oppustethed, opstød, kvalme, brændende fornemmelse i epigastriet
  Muskler/led: Fx smerter i ryg, arme og ben, ledsmerter, føleforstyrrelser følelsesløshed, kraftnedsættelse
  Generelle: Fx koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, udtalt træthed, hovedpine, svimmelhed

  Symptommønsteret forklares ikke bedre med en anden somatisk eller psykiatrisk sygdom
  Symptomerne påvirker patientens funktionsevne og velbefindende


  Lad os sige, at der iblandt os findes personer med diagnose og "pæne" prøvetal, men har alligevel alle disse symptomer, hvoraf de fleste er klassiske symptomer på hypothyreose. De får at vide at da de er "velregulerede" må deres symptomer stamme fra bodily distress syndrom, hvorfor de får recept på kognitiv terapi og nervepiller.

  Hvad med alle de andre, uden diagnose, hvis "tal" er ikke alarmerende "nok", men som hver dag dør en smule mere af hypothyreose-plager?

  Iflg. "forslaget" skal de hindres i at komme videre i udredningen... De bliver derfor ikke undersøgt for, f.eks. antistoffer, deriblandt TRAS der "forfalsker" TSH til at vise lavere end det burde være i virkeligheden. De bliver heller ikke undersøgt for hypothyreose (i overensstemmelse med deres symptomer) der ikke viser sig i blodprøverne... Hvad med sekundær hypothyreose med frisk skjoldbruskkirtel men syg hypofysen? Eller hypothyreose forårsaget af sygdom i hypothalamus? Eller posttraumatisk hypothyreose forårsaget af fysisk trauma? Eller...eller...eller....eller...eller.......? Kun primær hypothyreose fortrinsvis af jodmangel kan måles pålideligt ved TSH. Alle andre typer af denne satans sygdom kræver andre prøver end kun TSH og T4. Hvordan kan disse patienter komme videre når de scorer positivt på bodily distress syndrom med deres hypothyreose-symptomer, når videre udredning bliver nægtet, og erstattet med kognitiv terapi og nervepiller? Jeg spørger bare!
  • Tak for at du læste mit indlæg.
  • Vil du vide lidt om hvad jeg står for, er du velkommen til at læse min signatur her

 7. #7
  Medlem siden
  Oct 2011
  Sted
  Region Midt
  Alder
  54
  Meldinger
  525

  Standard Sv: Træthedspatienter får en psykisk diagnose

  Tusind tak for jeres opbakning og indlæg! Det er jeg meget glad for!

  Jeg er stadig så syg, at jeg for en stor del er bundet til mit hjem, og jeg "skrev mig helt ud" i går. Jeg havde virkelig brug for at gøre det.
  I dag skal jeg til holistisk læge og have intravenøs C-vitamin, og jeg er meget kvæstet bagefter. Ofte også tirsdag med.
  Men jeg vender tilbage til jer lige så snart, jeg kan!

  Nielsigne,
  Mange tak for anerkendelsen! Jeg har ikke kræfter til at gå i pressen nu. Det kræver jo opfølgning, og så bliver jeg mere syg af det. Sundhedsministeren måske? Det vil jeg overveje...

  Anisa,
  Bare helt kort: Jeg glæder mig til at læse det, du skriver! Det nye er, at den forban... TERM-model nu bliver officiel vejledning til samtlige praktiserende læger via denne vejledning

  God dag til jer! Vi skrives ved...

 8. #8
  Medlem siden
  Oct 2011
  Sted
  Region Midt
  Alder
  54
  Meldinger
  525

  Standard Sv: Træthedspatienter får en psykisk diagnose

  Vigdis.
  Tak til dig også!
  Jeg vender tilbage... Og SÅ ud ad døren

 9. #9
  Medlem siden
  Oct 2011
  Sted
  Østlandet
  Meldinger
  10

  Standard Sv: Træthedspatienter får en psykisk diagnose

  Dette er jo helt skrekkelig! Jeg har ikke ord for for SINT jeg blir av å lese hvordan samfunnet styrer og utnytter menneskers helse og liv. Det skulle jo liksom være demokrati, både i Danmark og Norge,- men dette er jo skjult terror, skjult totalitært maktbruk. Hvor har det såkalte demokratiet blitt av når det gjelder helse og kroniske plager som ikke passer inn i boken til autoritetene!

  huff...jeg har lyst til å skrive enda flere ord som absolutt ikke egner seg på trykk!

  For et fantastisk innlegg du skrev Luuna,- og jeg håper at du sender den til noen av de største avisene og håper at den blir satt på trykk. Hvis du ønsker å ta den påkjenningen da...og kanskje få det inn i en avis i Norge også, med litt bakgrunnsinfo.

  Ønsker dere alle lykke til!

 10. #10
  Medlem siden
  Mar 2008
  Sted
  Oslo
  Alder
  61
  Meldinger
  5,134

  Standard Sv: Træthedspatienter får en psykisk diagnose

  Mine tanker er jo at dette er politisk fundert.Det hører jo ikke hjemme i noe som er basert på forskning, vel? Det er skremmende. Det er som å trekke en søppelsekk over en stor gruppe mennesker, og gi dem munnkurv. Det er totalt udemokratisk.
  Hashimoto's, hypotyreose, Armour 2009
  Å leve med binyrebarksvikt eller binyretretthet
  • Ren T3 og LDN (lav dose Naltrexon) 2012, virket ikke for meg. Bruker thyroid

Side 1 av 3 123 Siste

Lignende tråder

 1. Dansk lillepige i medicin-fælden.
  Av Anisa i forumet Stoffskiftesykdommer hos barn
  Svar: 1
  Siste melding: 16-12-09, 16:29
 2. godt dansk læsestof om lavt stofskifte
  Av Kirsten54 i forumet Nyttige linker
  Svar: 2
  Siste melding: 28-08-08, 14:18
 3. Medicin med modermælken?
  Av Anisa i forumet Høyt stoffskifte
  Svar: 1
  Siste melding: 27-03-07, 08:48
 4. Helseinformasjon på svensk og dansk
  Av Stina i forumet Nyttige linker
  Svar: 0
  Siste melding: 23-11-06, 01:44
 5. En dansk Radiodoktor - helbred/sygdom artikler
  Av Anisa i forumet Dr. Carsten Vagn-Hansen
  Svar: 1
  Siste melding: 11-11-06, 18:08

Søkeord for denne tråden

Bokmerker

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere meldingene dine
 •  

Logg inn

Logg inn