En interessant artikkel i siste nr av tidsskriftet.no handler om kortisol og psykisk sykdom. Lege Nils Eiel Steen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 25.10. 2011 med avhandlingen Cortisol metabolism and release in bipolar disorder and schizophrenia spectrum disorders.

Økt nedbrytning av kortisol og svekket sekresjon av hormonet ved mentale utfordringer kan være medvirkende årsaker til økt sårbarhet for alvorlige psykiske lidelser.
Alvorlig sinnslidelse antas å kunne bli utløst av en underliggende sårbarhet kombinert med stress. Kortisol er et av de viktigste hormonene som skilles ut som respons på stress, og det har omfattende effekter både perifert og i hjernen. Kortisol og signalstoffer som regulerer sekresjonen av kortisol er mye studert ved affektive lidelser og psykoselidelser, og det er funnet økt aktivitet i dette systemet. Den endrede aktiviteten kan være en medvirkende faktor til utvikling av sykdom, sier Steen.