Krever oppgjør med myte

- Det er tide at vi tar et oppgjør med myten om at det ikke går an å bli fattig av å være syk i Norge.


"Det sier professor i sosialmedisin Steinar Westin.

- Selv ikke en sykelønnsordning som inkluderende arbeidsliv forhindrer at flere og flere faller utenfor, sier Westin, som også har lang fartstid som allmennpraktiserende lege.

- Norske arbeidstakere blir utsatt for omstillinger og innskrenkninger. I slike situasjoner vil det alltid være noen som mestret jobben tidligere som vil bli skviset ut på grunn av helseplager.

- Spesielt får de som er som rammet av diffuse og udefinerbare sykdommer lett problemer. Konsekvensen blir at flere og flere føres inn i gråsonen mellom det å være frisk og syk. Det etablerte norske sosiale sikkerhetsnettet er ikke godt nok til å fange opp disse, konstaterer Westin."
Les mer i Bergens Tidende


Relatert i tråden til Fredlund: Ble fattig av lavt stoffskifte
Fattig på grunn av et urimelig system