Viser søkeresultater 1 til 8 av 8
 1. #1
  Medlem siden
  Dec 2009
  Sted
  Rogaland
  Alder
  34
  Meldinger
  253

  Standard Haster! Gradert sykmelding i ferien- rettigheter/konsekvenser

  Hei!
  Dette haster litt fordi jeg egentlig skal levere sykmelding til arbeidsgiver i morgen, torsdag, men lurer på om jeg skal be legen føre på en annen dato..

  Jeg har vært 40% sykmeldt et par måneder frem til siste uken før juleferien, da jobbet jeg fullt. Så har jeg fått ny sykmelding nå, dag to etter ferien, på 40%.

  ...Men legen skrev denne TILBAKE til FØR ferien, slik at jeg har vært sammenhengende hele tiden, og ikke "frisk"dagene før feriestart. Vil det ikke være til min fordel senere at jeg ikke har vært sykmeldt i ferien? Tenker økonomisk (som sykmeldt vil jeg ikke få "lønn" i ferien, og heller ikke noe fra NAV siden det er ferie??) , men også på at året med sykepengeretter vil bli kortere om feriene teller med?

  Jeg jobber i fylket, og feriene er fastsatt uten at jeg kan velge når/ hvor lenge.

  Håper noen kan hjelpe, på forhånd tusen takk!!

  (Denne er også postet på ME-forumet, der er det en NAVkyndig bruker, men prøver meg her også siden det haster litt )

  PS! Jeg har det fint! Sliter med å motivere meg med kosthold, men formen blir saaakte og sikkert bedre, med noen tilbakefall etter stress/aktivitet. Begynner å skimte ett liv Følger med på dere selv om jeg ikke er så aktiv for tiden!

 2. #2
  Medlem siden
  Jun 2010
  Sted
  Indre Troms
  Alder
  49
  Meldinger
  2,404

  Standard Sv: Haster! Gradert sykmelding i ferien- rettigheter/konsekvenser

  Nå er ikke jeg noen Nav ekspert, men jeg tror det er lønnsomt å ha vært på jobb i mellomtiden. Men det finnes regler på hvor lenge du må være på jobb før det uansett vil regnes som en sammenhengende sykemeldig. Så hvis tiden du har vært i full jobb(ferie) er for kort vil det regnes som sammenhengende uansett.

 3. #3
  Medlem siden
  May 2011
  Sted
  Nord Troms
  Alder
  67
  Meldinger
  1,111

  Standard Sv: Haster! Gradert sykmelding i ferien- rettigheter/konsekvenser

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rosin Vis post
  Hei!
  Dette haster litt fordi jeg egentlig skal levere sykmelding til arbeidsgiver i morgen, torsdag, men lurer på om jeg skal be legen føre på en annen dato..

  Jeg har vært 40% sykmeldt et par måneder frem til siste uken før juleferien, da jobbet jeg fullt. Så har jeg fått ny sykmelding nå, dag to etter ferien, på 40%.

  ...Men legen skrev denne TILBAKE til FØR ferien, slik at jeg har vært sammenhengende hele tiden, og ikke "frisk"dagene før feriestart. Vil det ikke være til min fordel senere at jeg ikke har vært sykmeldt i ferien? Tenker økonomisk (som sykmeldt vil jeg ikke få "lønn" i ferien, og heller ikke noe fra NAV siden det er ferie??) , men også på at året med sykepengeretter vil bli kortere om feriene teller med?

  Jeg jobber i fylket, og feriene er fastsatt uten at jeg kan velge når/ hvor lenge.

  Håper noen kan hjelpe, på forhånd tusen takk!!
  Hei Rosin


  Jeg kjenner til dette. Jeg har selv vært 50% langtidssykemeldt, og legen min daterte også ny sykemelding tilbake, selv om jeg også ønsket at ferie var ferie og at sykemeldingsperioden dermed ble forlenget.

  Det er NAV som ikke godtar «hull» i en sammenhengende sykemelding. Da må man ha vært flere uker frisk (tror mer enn fire) og da regnes frisk det å være i jobb.

  Når en har vært sykemeldt i 252 dager SKAL ferie komme i forlengelsen av sykemeldingen.
  Dette må du skrive bak på sykemeldingsskjemaet, der man må fylle ut i rubrikkene og ett av spørsmålene er om du skal ta ut ferie i sykemeldingsperioden.


  Jeg var f.eks sykemeldt t.o.m 30.august i fjor, men inkludert en måneds ferie, ble sykepengeperioden å gjelde ut september.

  Lykke til i morgen!

  -lig hilsen Elbeth

 4. #4
  Medlem siden
  May 2011
  Sted
  Nord Troms
  Alder
  67
  Meldinger
  1,111

  Standard Sv: Haster! Gradert sykmelding i ferien- rettigheter/konsekvenser

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rosin Vis post
  Jeg har vært 40% sykmeldt et par måneder frem til siste uken før juleferien, da jobbet jeg fullt. Så har jeg fått ny sykmelding nå, dag to etter ferien, på 40%.

  ...Men legen skrev denne TILBAKE til FØR ferien, slik at jeg har vært sammenhengende hele tiden, og ikke "frisk"dagene før feriestart. Vil det ikke være til min fordel senere at jeg ikke har vært sykmeldt i ferien?
  Hei Rosin

  Jeg lurer også på om den uka du jobbet fullt innimellom sykemeldinger likevel vil gjøre at sykemeldingsperioden forskyves tilsvarende dager du var i 100% jobb. Det må jo regnes som at du ihvertfall ville prøve å jobbe fullt. Dette kan du jo spørre om på NAV.

  -lig hilsen Elbeth

 5. #5
  Medlem siden
  Feb 2010
  Sted
  Østlandet
  Meldinger
  350

  Standard Sv: Haster! Gradert sykmelding i ferien- rettigheter/konsekvenser

  Hei
  Sykemeldingsdagene NAV bryr seg om ift. Folketrygden er de dagene de betaler for.
  Det er noen spørsmål her. Du sier du jobbet fullt før jul. Var du da friskmeldt fra de 40% før du startet å jobbe fullt. Som Blondie sier må det gå minst 16 dager mellom den forrige og den nye sykemeldinger før det blir regnet som ett fravær (Dvs. At arbeidsgiver må betale for de første 16 dagene av det nye fraværet) Om ferieperioden er mer enn 16 dager vil det være lønnsomt å få datert ny sykemelding til etter ferien. De fleste jeg kjenner til som har fastsatte ferier friskmeldt seg før ferien for å "spare" sykedager fra trygder. Håper det vAr litt oppklarende..

 6. #6
  Medlem siden
  May 2011
  Sted
  Nord Troms
  Alder
  67
  Meldinger
  1,111

  Standard Sv: Haster! Gradert sykmelding i ferien- rettigheter/konsekvenser

  Sitat Opprinnelig skrevet av rexxy69 Vis post
  Som Blondie sier må det gå minst 16 dager mellom den forrige og den nye sykemeldinger før det blir regnet som ett fravær (Dvs. At arbeidsgiver må betale for de første 16 dagene av det nye fraværet) Om ferieperioden er mer enn 16 dager vil det være lønnsomt å få datert ny sykemelding til etter ferien.
  Når en arbeidstaker blir syk, plikter arbeidsgiver å betale sykepenger i et tidsrom på opptil 16 kalenderdager (arbeidsgiverperioden). Det er ingen begrensning på hvor mange arbeidsgiverperioder det kan bli i løpet av et år. En arbeidsgiver kan også søke om fritak fra arbeidsgiverperioden for arbeidstakere som er kronisk syke.


  Fritak fra arbeidsgiverperiode ved sykdom

  En medarbeider som sliter med mye sykdom, kan også påføre arbeidsgiveren belastninger. Her er en innføring i hvilke regler som gjelder når det gjelder fritak fra arbeidsgiverperiode.


  Langvarig eller kronisk sykdom
  Ifølge folketrygdloven § 8-20 kan det innvilges fritak fra arbeidsgiverperioden i følgende tilfeller:
  * Dersom arbeidstaker har langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær.
  * Dersom arbeidstaker har svangerskapsrelatert sykefravær (dette punkt vil ikke bli behandlet nærmere i denne artikkel)
  Bakgrunnen for bestemmelsen er spesielt å motvirke at arbeidsgiveransvar for sykepenger skal medføre økte problemer på arbeidsmarkedet for personer som har risiko for større sykefravær enn det som er vanlig for arbeidstakere for øvrig.

  Særlig stort sykefravær
  Det at arbeidstaker har en langvarig eller kronisk sykdom er ikke alene tilstrekkelig for å gjøre unntak fra arbeidsgiveransvar. Sykdommen må i tillegg medføre risiko for særlig stort sykefravær.
  I vurderingen vektlegges ethvert sykefravær, uansett diagnose, men størstedelen av sykefraværet må ha sammenheng med den langvarige eller kroniske sykdommen. Når det fremtidige sykefraværet skal vurderes vil det legges vekt på opplysninger om hvordan sykefraværet har vært i tiden forut for søknaden.

  Minst 35 fraværsdager i året
  Etter forvaltningspraksis er det lagt til grunn at sykefraværet må ligge på omkring 35 dager i året for at vilkåret skal anses å være oppfylt. Ved særlig hyppige og kortvarige sykefravær som bare faller innenfor arbeidsgiverperioden, anses vilkåret oppfylt, selv om antallet fraværsdager per år er under 35 dager.
  Sykefraværet i arbeidsgiverperioder bør likevel være på minst 25 dager, fordelt på minst fem fraværstilfeller.
  Ny sykdom vil, bortsett fra i helt klare tilfeller, bare gi grunnlag for løse antakelser om den fremtidige fraværssituasjon. Unntak kan derfor normalt ikke gjøres før en har fått kjennskap til virkningen over et relevant tidsrom, som helst bør være på minst ett til to år.

  Krav til dokumentasjon
  Om dokumentasjonen er egenmelding eller sykmelding fra lege er ikke avgjørende. Kopi av egenmeldinger sammen med registrert legemeldt fravær og evt. legeerklæring, er tilstrekkelig dokumentasjon for å avgjøre om de medisinske vilkårene i § 8-20 er oppfylt.

  Hvem kan søke om fritak?
  Både arbeidstakeren og arbeidsgiveren kan søke om unntak fra arbeidsgiverperiode. NAV har utarbeidet egen søknadsblankett for dette formål som fylles ut og sendes arbeidstakers lokale

  NAV-kontor.
  Søknaden kan fremsettes i et tidsrom da vedkommende ikke er i arbeid eller under et bestående arbeidsforhold. Når NAV har behandlet saken skal melding om vedtaket sendes arbeidstaker med kopi til arbeidsgiver dersom det er sistnevnte som har fremmet søknaden. Innvilgelsen gjelder fra den dag søknaden kom inn til NAV.
  NAV vil til enhver tid kunne omgjøre vedtaket om unntak fra arbeidsgiveransvaret. Dette vil være særlig aktuelt dersom det gjennom et lengre tidsrom har vist seg at arbeidstakers sykefravær ikke i vesentlig grad overstiger fraværet for arbeidstakere for øvrig.

  Funksjonshemmede
  For å lette arbeidsplassering av funksjonshemmede som har gjennomført attføring og som skal begynne i arbeid, kan det gjøres unntak fra arbeidsgiveransvaret for et begrenset tidsrom, f.eks. i inntil ett år. Dette for å lette vedkommendes situasjon på arbeidsmarkedet.

  Artikkelen er skrevet av Compendia, et selskap som leverer inter- og intranettbaserte personalverktøy. Selskapets jurister er Personal og Ledelses ekspertpanel for alt som handler som deg og jobben.

 7. #7
  Medlem siden
  Dec 2009
  Sted
  Rogaland
  Alder
  34
  Meldinger
  253

  Standard Sv: Haster! Gradert sykmelding i ferien- rettigheter/konsekvenser

  Wææ, jeg har helt glemt å si tusen takk for svarene deres!! Veldig nyttig, og det hjelper på formen å ha litt oversikt over slike "uvissheter"

  ...Endel steder på netter skriver folk at ved gradert sykemelding vil ikke ferie forlenge sykepengeperioden, men noen skriver også som du sier Elbeth, og det er jo det jeg håper på. Ringte NAV i dag, og de svarte det samme som deg, så da krysser jeg fingre og tær for at det stemmer Er litt redd for at praksisen kanskje ikke er helt lik overalt alltid i NAV..

  Arbeidsgiver har søkt om fritak fra arbeidsgiveransvaret (de 16 dagene) for ett år siden. Saken har blitt henlagt uten at vi har fått beskjed, så nå har vi purret grundig og håper på svar snart.

  Dere er goè


 8. #8
  Medlem siden
  Dec 2009
  Sted
  Rogaland
  Alder
  34
  Meldinger
  253

  Standard Sv: Haster! Gradert sykmelding i ferien- rettigheter/konsekvenser

  Elbeth, kan jeg spørre om en ting til?

  Du sier din ferie forlenget sykepengerettighetene, du snakker da om perioden du var delvis sykmeldt, du var ikke 100% sykmeldt?

  Bare forsikrer meg ;)

Lignende tråder

 1. Sykmelding og hypotyreose
  Av Elly i forumet På jobb med lavt / høyt stoffskifte
  Svar: 8
  Siste melding: 27-10-08, 22:15
 2. Fritt sykehusvalg - rettigheter osv
  Av Anne Ma i forumet Nyttige linker
  Svar: 0
  Siste melding: 12-06-06, 15:58
 3. Våre rettigheter
  Av kris i forumet Sosiale konsekvensene av stoffskiftesykdom
  Svar: 10
  Siste melding: 08-10-05, 23:50
 4. Våre rettigheter
  Av Sonja Midtlien i forumet Nyttige linker
  Svar: 0
  Siste melding: 22-05-05, 21:34

Bokmerker

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere meldingene dine
 •  

Logg inn

Logg inn