Har psykiaterne for stor makt? Spør Per Egil Hegge. Temaet er selvfølgelig terrormannen fra 22.07. Men han trekker tråder fra sin kones opplevelse av å ikke få diagnose som stoffskiftesyk.

Han sier blant annet
Men hva hvis diagnosen er gal? Man kan vente seg mangt hvis man ikke godtar en spesialistdiagnose. Min kone ble feildiagnostisert i 1985. Hele fagmiljøet, med topptunge professorer, gikk god for den. Jeg insisterte på behandling etter min diagnose. Det hadde den konsekvens at min kone overlevde. Det ble sølvbryllup i stedet for begravelse. Også for fem senere barnebarn har dette vært positivt.

Fagmiljøet hilste med mange ukvemsord. De var inderlige, spesielt bidraget fra en professor som stemplet meg slik: «en annen Goebbels». Jeg har stor tillit til mye av det medisinske fagmiljøet i Norge. Men selv de beste kan ta feil. Særlig stor er feilrisikoen blant de skråsikre.
Jeg er ikke opptatt av å starte en diskusjon om terrormannen, om han er tilregnelig, psykosisk, schizofren eller ikke. Det kan være viktig i møte med leger å ha flere tanker i hodet på en gang selv om vi ikke er medisinsk utdannet. De kan være dyktige på sitt fagfelt. Men de kan også ta feil. Og ingen er allvitende. Heller ikke leger. Selv om noen av dem opptrer som om de var det. Og etter min mening er det som nå skjer med terrormannen og hans diagnose, som mange andre dyktige fagfolk mener ikke holder vann, et skrekkens eksempel på diagnoser på avveier. Samt arroganse. Eller for å si det med Per Egil Hegges ord, skråsikkerhet.

Arne Strand, en annen grand old man innen norsk presse, siterer Hegge i gårsdagens Dagsavisen. Etter å ha henvist til Hegges artikkel ovenfor sier han
Jeg har en tilsvarende erfaring. Min far ble fortalt av legen at han kom til å bli blind på det ene øyet. Det var ikke noe å gjøre med det. Han nektet å godta diagnosen og oppsøkte det vi dag kaller en ekspert på alternativ medisin. Øyet ble helbredet. Til sin dødsdag hadde han et like skarpt syn som en ungdom.
Han sier også at
Rettspsykiater Gabriel Langfeldt ga Knut Hamsun diagnosen varig svekkede sjelsevner under landssvikoppgjøret i 1946. I dag er det alminnelig enighet om at diagnosen var feil. Vi må for all del unngå at det i ettertid blir hetende at den diagnosen rettspsykiaterne ga massemorderen Breivik ikke var riktig.