Læst på Medscape i dag:


10 Januar, 2012 - Nikotinplastre, bedst kendt som et rygestopsmiddel, viser nu gavn i behandlingen af mild kognitiv svækkelse dvs. forbedrer kognitive testresultater af den kognitive ydeevne hos ældre voksne med tidlig hukommelsestab.

"Dette er en lovende behandling," siger ledende efterforsker Paul Newhouse, MD, fra Vanderbilt University i Nashville, Tennessee, til Medscape Medical News. "Veltolereret med minimale bivirkninger." Resultater fra det kliniske pilotforsøg offentliggøres i januarudgave af Neurology.

Undersøgelsen omfattede 74 ikke-rygere med mild kognitiv svækkelse. Halvdelen af deltagerne fik nikotinplaster med 15 mg nikotin pr dag, og halvdelen fik placebo.

Det primære resultat viste en forbedring iflg. Connors Continuous Performance Test, samt forbedring målt med Clinical Global Impression and Safety Measures. Sekundære kontrolforanstaltninger omfattede kognitive computertests samt vurderinger foretaget af både forsøgspersoner og observatører.

Efter 6 måneders behandling, genvandt den nikotin-behandlet gruppe 46% af hukommelsen, hvorimod viste placebo-gruppen en kognitiv svækkelse med 26% i samme periode.