http://info.sle.no/sykdommen/73-diag...acr-kriteriene Kan være smart å kikke på hvis du lurer på om du har flere autoimmune sykdommer.

Artikkelen er hentet fra Lupusposten nr. 1 2008.
ACR-kriterier for SLE-klassifisering ble utviklet av American College of Rheumatology for å lettere kunne ha formell kommunikasjon om tilstanden, og for å vite at forskjellige forskere forsket på det samme sykdomsbildet når resultat skulle sammenlignes. ACR-kriteriene er et forkningsverktøy som omfatter flest mulig pasienter med SLE og mindt mulig pasienter med andre systemiske betennelsessykdommer. Ikke alle med SLE oppfyller “kravet” om fire av elleve manifestasjoner. Det finnes pasienter med SLE som har mindre enn fire, og noen har utslag på flere enn fire kriterium, men har likevel ikke SLE. Derfor er ikke ACR-kriteriene så godt egnet som diagnoseverktøy. Vi synes likevel at det være interessant å presentere ACR-kriteriene her.

Reviderte klassifikasjonskriterier for systemisk lupus erythematosus (SLE) fra 1997 (1). De reviderte klassifikasjonskriteriene er basert på 11 kriterier til bruk i kliniske studier. En person har systemisk lupus erythematosus når fire eller flere kriterier forekommer i serie eller simultant, uansett intervall.
Mary Shomon har en autoimmun sjekkliste over flere sykdommer