Viser søkeresultater 1 til 7 av 7
 1. #1
  Medlem siden
  Dec 2011
  Sted
  Trøndelag
  Alder
  51
  Meldinger
  61

  Question Oversettelse av tråden til Vigdis

  REDIGERT/Admin: Tråden til Vigdis: Hello Paul! I have some questions I hope you have time to answer. oversatt til norsk.

  Sitat Opprinnelig skrevet av Vigdis Vis post
  Hello Paul!

  Thank you for answering our questions!

  I have some questions I hope you have time to answer:

  1. I am on hydrocortison treatment for my low cortisol levels. I also use Erfa Thyroid, and some other hormones. Is it possible that there is a problem with getting enough T3 when you use too long time to recover fra low adrenal activity?

  2. Can you explane circadian rythm and T3 and cortisol? I think I read something about the importance of circadian rythm when you take your T3? Should I consider take some of my Thyroid in the early morning/late night? Could it be vital for me?

  3. When you stop using T3/T4 combination and use only T3, will there be a lot of sideeffects by doing this? Or is this change in medication smooth and ok to do? What kind of sideeffects should I expect if I start on T3 treatment only?
  Oversettelse:
  Spørsmål til Paul:

  1. Jeg bruker hydrokortison pga. lavt kortisolnivå. Jeg bruker også Erfa Thyroid, og noen andre hormontilskudd. Er det mulig at jeg får for lite T3, siden det tar så lang tid å helbrede binyrene?

  2. Kan du forklare døgnrytmevariasjon med hensyn til T3 og kortisol? Bør jeg ta noe av thyroid-medisinen min tidlig om morgenen/sent på kvelden?

  3. Når du slutter med T3/T4-kombinasjon, og går over til kun T3, vil dette gi mange bivirkninger? Eller er denne medisinovergangen enkel og problemfri? Hvilke bivirkninger kan jeg evt. forvente hvis jeg starter på kun T3?
  Sist endret av Admin; 16-03-12 kl 07:49

 2. #2
  Medlem siden
  Dec 2011
  Sted
  Trøndelag
  Alder
  51
  Meldinger
  61

  Standard Sv: Re: Paul Robinson besøker forumet vårt

  Sitat Opprinnelig skrevet av Paul Robinson Vis post
  Hello Vigdis - let me take you points one by one:

  1. Is it possible that there is a problem with getting enough T3 when you use too long time to recover fra low adrenal activity?

  The answer to this is complex as all hormonal problems tend to be. Low cortisol levels do several things. Most importantly, to thyroid hormone they reduce the peaks of blood sugar and this tends to reduce the flow of blood sugar (glucose) into our cells. This in turn reduces the amount of chemical energy produced without our cells. This chemical energy is called adenosine triphosphate (ATP) and it is made by a structure within each cell called a mitochondrion. When there is not enough chemical energy the cells respond by converting less FT4 to FT3 and more FT4 into reverse T3. So, the consequence of low adrenal levels and cortisol in particular is lower FT3 entering the cells. The only danger with having low adrenal levels for a long time is the risk of permanent shrinkage of the adrenal glands. The lack of cortisol can be fixed either by the provision of hydrocortisone or hydrocortisone with DHEA or sometimes also aldosterone needs to be increased (via drugs like Florinef). The alternative to medications is to use the technique that I invented and many are using successfully - the Circadian T3 Method. The CT3M makes the adrenal glands themselves work harder in many cases.
  Oversettelse:

  1. Er det mulig at jeg får for lite T3, når det tar veldig lang tid å bli bra av binyretretthet?

  Svaret på dette er komplekst, som det ofte er med hormonproblemer. Lave kortisolnivåer gjør flere ting. Det viktigste når det gjelder stoffskiftehormoner, er at lavt kortisol gjør at man ikke får "topper" av blodsukker, som igjen reduserer blodsukkeret (glukose) i cellene. Dette vil igjen redusere mengden av kjemisk energi som produseres i cellene. Denne kjemiske energien kalles adenosine triphosphate (ATP), og lages i mitokondriene inni cellene. Når det er for lite kjemisk energi i cellene, vil cellene svare med å konvertere mindre T4 til T3, og mer T4 til rT3. Så resultatet av lave nivå av binyrehormoner, og spesielt kortisol, er at mindre T3 kommer inn i cellene. Den eneste faren med dårlig binyrefunksjon over lang tid, er risikoen for permanent forminskede binyrer. Mangelen på kortisol kan fikses enten ved tilførsel av hydrokortison, hydrokortison m/DHEA, og noen ganger trenger man også å øke aldosteron (med medisiner som Florinef). Alternativet til medisiner er å bruke metoden som jeg har funnet, og som mange bruker med suksess, 'the circadian T3 method' (CT3M). Denne metoden vil i mange tilfeller hjelpe binyrene til å produsere mer hormoner selv.

 3. #3
  Medlem siden
  Dec 2011
  Sted
  Trøndelag
  Alder
  51
  Meldinger
  61

  Standard Sv: Re: Paul Robinson besøker forumet vårt

  Sitat Opprinnelig skrevet av Paul Robinson Vis post
  2. Can you explane circadian rythm and T3 and cortisol? I think I read something about the importance of circadian rythm when you take your T3? Should I consider take some of my Thyroid in the early morning/late night? Could it be vital for me?

  I don't know if this is vital for you because I cannot see any data from you on the information that I usually look at.

  I usually look at:
  TSH, FT4, FT3
  Current thyroid medication - type, amount and timings
  serum iron, serum ferritin, transferrin saturation % - iron panel
  B12
  folate
  vitamin D
  cortisol - via a 24 hour adrenal saliva test or 24 hour urinary cortisol test or several serum cortisol tests
  body temperature during the day
  blood pressure during the day
  heart rate during the day
  symptoms - main symptoms someone has
  their history of thyroid disease - how it started, how it developed, what medication they have used

  - so I don't make random comments. Any comments I make are based on a lot of information from a person.

  The circadian T3 method is explained fully in my book 'Recovering with T3'. It requires either the T3 that is found in natural desiccated thyroid or standard T3 to work. It will not work well with slow release T3.
  Cortisol is produced every day. Most cortisol is made in the last four hours of a person's sleep. Free T3 also peaks around the time this cortisol production starts. So, for someone who get up at 7:00am then most of their cortisol is made between 3:0am and 7:00am. The Circadian T3 Method uses this information to add either some T3 or some NDT (natural desiccated thyroid) medication into this time period. I usually start with about 1 grain of NDT or 10 mcg of T3. I place it 1.5 hours before someone gets up and watch the results. People need to track temperature, heart rate and BP during the day - several times as well as their symptoms. If things are better but not good then it is moved back in time by one half hour earlier. This proceeds to the four hour time - perhaps to 3:00am for a 7:00am riser. If this is not enough then the process is repeated with an increase of thyroid medication. The results have been spectacular. Many people have been made completely well and others have been able to stop their hydrocortisone medication.
  Oversettelse:
  2. Kan du forklare døgnrytmevariasjonen og T3 og kortisol? Bør jeg ta noe av thyroidmedisinen min tidlig på morgenen/sent på kvelden? Vil dette være relevant for meg?

  Jeg kan ikke svare på om dette er relevant for deg, for jeg har ikke data fra deg med den informasjonen jeg vanligvis ser etter.

  Jeg ser vanligvis på disse verdiene:
  TSH, FT4, FT3
  Nåværende stoffskiftemedisin, type, mengde og tidspunkt for doser
  serum jern, serum ferritin, transferrin metnings %, altså et fullt jernpanel
  B12
  folat
  vitamin D
  kortisol: enten en 24 t spyttprøve, døgnurinprøve, eller flere serum kortisol prøver
  kroppstemperatur gjennom dagen
  symptomer: hovedsymptomene du har
  Din sykdomshistorie, hvordan den startet, utviklet seg og hvilke medisiner du har prøvd.

  Så jeg gir ikke tilfeldige kommentarer, men baserer meg på en mengde informasjon.

  'The circadian T3 method' er grundig forklart i boka mi 'Recovering with T3'. Metoden krever at man enten bruker T3 i natural desiccated thyroid, eller syntetisk T3, for at den skal virke. Den virker ikke med sakte oppløselig T3.
  Kortisol produseres i kroppen hver dag. Mest kortisol lages de siste 4 timene når man sover. Fritt T3 har også en topp i produksjon omtrent når denne kortisolproduksjonen setter i gang. Så hvis du står opp kl 7, så lager kroppen din mest kortisol mellom kl 3 og kl 7. 'The circadian T3 method' bruker denne kunnskapen til å gi kroppen T3 (eller NDT) innenfor dette tidsrommet. Jeg starter vanligvis med 1 grain NDT eller 10 mcg T3, og tar dette 1,5 t før man står opp, og så sjekker virkningen. Man må følge med på kroppstemperatur, hjerterytme (puls) og blodtrykk i løpet av dagen, flere ganger, og også følge med på symptomer. Hvis man opplever bedring, men ikke perfekt, så flytter man tidspunktet for nattdosen bakover, til en halvtime tidligere. Dette fortsetter man med fram til tidspunktet er ca 4 timer før man står opp. Hvis dette ikke er nok, så repeterer man hele prosessen med en økning av dosen. Resultatene har vært fantastiske! Mange har opplevd fullstendig helbredelse av binyrene, og andre har opplevd at de kan redusere dosen med hydrokortison.

 4. #4
  Medlem siden
  Dec 2011
  Sted
  Trøndelag
  Alder
  51
  Meldinger
  61

  Standard Sv: Re: Paul Robinson besøker forumet vårt

  Sitat Opprinnelig skrevet av Paul Robinson Vis post
  3. When you stop using T3/T4 combination and use only T3, will there be a lot of sideeffects by doing this? Or is this change in medication smooth and ok to do? What kind of sideeffects should I expect if I start on T3 treatment only?

  Well, firstly to use the CIrcadian T3 Method - you don't need to stop T4/T3 or natural thyroid. Someone would only use T3 on its own if everything had been explored and no solution could be found with NDT or T4/T3.

  It is not smooth because the T4 has to be stopped and the T3 can only be started in a low dose to begin with. It takes about 8-12 weeks for all the T4 to clear from the body and it is very important to only slowly raise the T3 dose during this time. So, some hypothyroid symptoms will be present during this process. This is all explained in my book. I also explain all the preparation that needs to happen first - laboratory tests and supplements that need to be taken to make it work smoothly.
  Oversettelse:

  3. Når man går over fra T3/T4-kombinasjon til kun T3, vil det være mye bivirkninger, eller bruker dette å være en grei overgang? Hvilke evt. bivirkninger kan jeg forvente hvis jeg begynner med kun T3?

  For det første: for å bruke 'the circadian T3 method', så trenger du ikke å slutte med T4/T3-kombinasjon eller naturlig thyroid. Man går bare over til 'T3 only' hvis man har prøvd ut kombinasjonsmedisiner og dette ikke virker.

  Det er ikke en enkel og grei overgang, for man må slutte med T4 og kan bare ta lave doser av T3 til å begynne med. Det tar omtrent 8-12 uker før all T4 er ute av kroppen, og det er veldig viktig å øke T3-dosen veldig sakte i dette tidsrommet. Så du vil få noen hyposymptomer i denne prosessen. Dette har jeg forklart nærmere i boka, der jeg også forklarer alle forberedelsene som dun må gjøre først: Laboratorieprøver og evt. kosttilskudd du trenger for at metoden skal virke best mulig.

 5. #5
  Medlem siden
  Dec 2011
  Sted
  Trøndelag
  Alder
  51
  Meldinger
  61

  Standard Sv: Re: Paul Robinson besøker forumet vårt

  Sitat Opprinnelig skrevet av Vigdis Vis post
  Thank you for your answer, Paul! I have ordered your book and are looking forward to understand more of this. It is a lot of new information for me. I must confess I have already started to take a bit of my NDT early in the morning/late night in two nights, around five o'clock. But one of my problems is sleeplessness. So I decided to just wake up by myself and take the pill. I am a little bit afraid of disturbing my precious sleep by new patterns. But on the other side my function is not satisfaing as it is now, so I am looking in all directions for new answers. I am also looking at LDN. I will see my doc next week, and I hope he are willing to give me LDN.
  Sitat Opprinnelig skrevet av Paul Robinson Vis post
  When it begins to work you get more cortisol. This makes you sleep deeply after you take the dose containing NDT. If your sleep is very disturbed then begin with 2 or 3 hours before you are due to get up. Most people do not believe this works but when it does you sleep like a baby - because you are not short of cortisol anymore. Set your alarm clock to a fixed time and do it. If it is not a fixed time then you won't be able to judge the response and then adjust the new time.
  )))
  Oversettelse:
  Spørsmål:
  Jeg har bestilt boka di, og gleder meg til å lære mer om dette. Jeg må innrømme at jeg allerede har begynt å ta en del av NDT-dosen tidlig om morgenen/sent på natta, ca kl 5. Men jeg har store søvnproblemer, og bestemte meg for å bare våkne av meg selv og ta medisinen. Jeg er litt bekymret for å forstyrre den dyrebare søvnen min med metoden din. Men mitt nåværende funksjonsnivå er heller dårlig, så jeg er åpen for nye løsninger!

  Svar:
  Når metoden begynner å virke, så vil du få mer kortisol. Dette gjør at du blir søvnig etter du har tatt 'nattdosen'. Hvis du har store søvnproblemer, så kan du starte med å ta nattdosen 2-3 timer før du skal stå opp. De fleste har vanskelig for å tro at metoden virker, men når den virker, så vil du sove 'som et barn' fordi du ikke har for lite kortisol lenger. Sett på vekkerklokken til et bestemt tidspunkt og ta første dose da. Hvis du ikke gjør dette på et fast tidspunkt, så vil du ikke kunne vurdere virkningen og evt. justere til et nytt tidspunkt.

 6. #6
  Medlem siden
  Dec 2011
  Sted
  Trøndelag
  Alder
  51
  Meldinger
  61

  Standard Sv: Re: Paul Robinson besøker forumet vårt

  Sitat Opprinnelig skrevet av Vigdis Vis post
  Oh, alarmclock... I am wondering what the man on the other side of the bed would think about that....

  But I see your point clearly, Paul. So, I have in a way started, haven't I?

  I often wake up between 3-5 in the morning, with heartbeat. Does this mean that what I feel with the heartbeat is my low cortisol?
  Sitat Opprinnelig skrevet av Paul Robinson Vis post
  Low cortisol - most likely. Also low FT3 in the cells may be an issue.

  Use a mobile phone on vibrate under the pillow - no sound just a vibrating head on the pillow!!!!
  Oversettelse:

  spørsmål:
  Vekkerklokke.... kan bli et problem for den man deler seng med... Men jeg skjønner poenget ditt, Paul. Jeg våkner ofte mellom kl 3-5 med hjertebank, er det lavt kortisol som gjør det?

  svar:
  Mest sannsynlig lavt kortisol, men lavt FT3 i cellene kan også være problemet.

  Bruk en mobiltelefon med vibrering under hodeputa: ingen lyd, bare et vibrerende hode på puta!! :-D

 7. #7
  Medlem siden
  May 2011
  Sted
  Nord Troms
  Alder
  69
  Meldinger
  1,111

  Standard Sv: Hello Paul! I have some questions I hope you have time to answer.

  Sitat Opprinnelig skrevet av Vigdis Vis post
  I have bought a BP meter today. I have had a low BP for a long time, checket at my GP each time. Today it seems to be high? 166 systolic 114 Diastolic. Pulse 78. Earlier I used to have a resting pulse on ca 70.

  Norwegian:

  Jeg har kjøpt et blodtrykksapparat i dag. Jeg har hatt et lavt blodtrykk lenge, fastlegen min sjekket det hver gang jeg var hos ham. I dag ser det ut til å være litt høyt? 166 systolisk 114 Diastoliskc. Puls 78. Jeg har tidligere hatt hvilepuls på ca 70.

  Lommelegen om blodtrykk
  Ditt blodtrykk er høyt, selv om leger har mål like mye på meg og sagt at det ikke er høyt. Da jeg skulle utredes før jeg var med på forsøket D-vitamin mot fedme, sa en lege på UNN at jeg som har hypothyreose ikke bør ha over 135 i systolisk trykk.

  Forholdet mellom systolisk - og diastolisk trykk må også "stemme". Jo nærmere tallene er hverandre, jo verre er blodtrykket.

  Fra Lommelegen:

  Det at høyt blodtrykk vanligvis ikke gir noen symptomer, gjør at det ofte blir oppdaget senere enn det kanskje burde. Det finnes mange forskjellige og gode behandlingsmuligheter for høyt blodtrykk. Dersom behandlingen kommer i gang tidlig, kan det forebygge mye skade på hjerte, nyrer og blodårer, særlig reduseres risikoen for hjerneslag.

Lignende tråder

 1. Kosthold med Vigdis
  Av Vigdis i forumet Helbred og kosthold
  Svar: 32
  Siste melding: 22-02-10, 19:35
 2. Oversettelse av bøker?
  Av Sonja Midtlien i forumet Biblioteket
  Svar: 0
  Siste melding: 07-08-09, 19:15
 3. Hei, jeg er Vigdis
  Av Vigdis i forumet Presentasjoner
  Svar: 2
  Siste melding: 25-02-09, 23:02

Søkeord for denne tråden

Bokmerker

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere meldingene dine
 •  

Logg inn

Logg inn