Viser søkeresultater 1 til 4 av 4
 1. #1
  Medlem siden
  Oct 2006
  Sted
  Danmark
  Alder
  68
  Meldinger
  10,234

  Standard Fluorid - ven eller fjende?

  Jeg har fået tilladelsen til at poste denne artikel her.

  Fluorid - ven eller fjende?

  Forgiftninger med fluorid er et overvældende problem flere steder i verden,
  mens vandforsyningen andre steder tilsættes fluorid for at bedre tandsundheden


  Af Carsten Christophersen, carsten@kiku.dk Københavns Universitet, Kemisk Institut
  Dansk Kemi nr. 10/2003

  Alene i Kina lider anslået 2,7 mio. mennesker af den invaliderende sygdom fluorose, der skyldes fluoridforgiftning. I Indien plages store befolkningsgrupper af samme problem. Samtidig tilsætter nogle stater og lande fluorid til drikkevandet for at forebygge caries og styrke tænderne. Her i landet blev fluorose beskrevet som en erhvervsbetinget lidelse blandt kryolitarbejdere i 1932. Kryolit er Na3AlF6 og blev tidligere brugt ved fremstillingen af aluminium. Tilsvarende forgiftninger kendes ved arbejde med superphosphat-gødning.

  Fluorose invaliderer

  Fluorid antages, i små mængder, at styrke tændernes emalje. Men større mængder giver anledning til misdannelser. Der udfældes calciumfluorid i tanden, og udfældningen ses som svage hvide streger og områder i emaljen, eller tænderne bliver sorte og misdannede.

  Endnu større mængder fluorid fører til misdannede knogler. De første symptomer er periodevis smerte og stivhed i ledene, hovedpine, mavesmerter og muskelsvaghed. Så forekommer knogleskørhed, der er hærdning og aflejringer i knoglerne og til sidst angribes knoglerne i rygmarven, de vigtigste led, muskler og nervesystem. Det fører til forvredne hænder og ben, deformerede tænder, smerter, feber, blindhed og kraftig mental retardering.

  Hverken tand- eller knogle-fluorose kan behandles, og skaderne er irreversible. Den eneste måde at undgå sygdommen på er at undgå overskud af fluorid. Det kan imidlertid være umuligt, fordi den optimale mængde fluorid ikke kendes. Den afhænger af kosten og den almene ernæringstilstand. F.eks. bevirker en diæt, der er lav i calcium, at fluorid tilbageholdes i kroppen. Et yderligere usikkerhedsmoment er, at børn og unge udskiller fluorid mindre effektivt end ældre og tilbageholder mere i knoglerne. Millioner af mennesker har kun adgang til vand med højt fluoridindhold, og de kan dårligt beskytte sig mod invalidering.

  Fluorose kan være snigende

  I Mexico berøres omkring fem mio. mennesker af risikoen for fluorose. F.eks. udsættes omkring 300.000 mennesker i Durango i det nordvestlige Mexico for fluormængder, der er over de 1,5 ppm, som Mexico har sat som øvre grænse for drikkevand (WHO sætter grænsen ved 1,0 ppm). I områder i Durango bestemmes indholdet til mellem 3,6 og 5,6 ppm, men over 95% af befolkningen er udsat for over 2,0 ppm. For spædbørn blev belastningen beregnet til mellem 0,33 og 1,86 mg/kg/dag. Dette skal sammenlignes med et tilsvarende tal på 1,1 mg/kg/dag målt i byen San Luis Potosi, hvor 84% af børnene havde moderat til alvorlig tand-fluorose. Også vand solgt på flasker havde højt fluoridindhold.

  Klik her for at se billedet af David.
  David, der er to år gammel, børster flittigt tænder.
  Tandpastaen indeholder lidt under 0,1% natriumfluorid.
  Han må ikke synke den. Men det gør han.
  Foto: Carsten Christophersen


  Eksperterne bekriger hinanden


  Meget følelsesladede diskussioner deler tilhængere og modstandere af fluoridering i to lejre, der bekriger hinanden. Kritikerne hævder, at der vides meget lidt om virkningen af fluorid, selv i så vidt udbredte anvendelser som tilsætning af fluorid til tandpasta. Der er offentliggjort et hav af undersøgelser, men næsten alle har statistiske fejl. Et slående argument går på, at der ikke er forskel på tandsundheden i områder med og uden fluorideret vand. Den store forskel på tandsundheden i forskellige befolkningsgrupper kan overbevisende forklares ved sociale forskelle - hævder modstanderne. De gør også opmærksom på, at tandsundheden nu er stærkt aftagende også i de rige lande, hvor vandet fluorideres. Argumentationen er, fra begge sider, præget af det ophedede klima. F.eks. påpeger modstanderne, at fluorid bruges som rottegift og insekticid, og at fluorideringen af drikkevand er en skjult industristøtte. Producenten tjener på at skaffe sig af med et affaldsprodukt, som ellers skulle fjernes mod betaling.

  Hvad kan der gøres?


  Fluorid, specielt i drikkevandet, skyldes ofte geologiske forhold, der ikke kan ændres. Store mængder fluorid frigives ved afbrænding af kul og fra produktionen af phosphatgødning, hvilket i princippet kan kontrolleres. I store områder er det nødvendigt at rense drikkevandet. Det kan gøres ved to forskellige lavteknologiske teknikker, nemlig flokkulering eller adsorption. Ved flokkulering sættes aluminiumsalte til vandet, der gøres basisk med kalk. Det resulterende bundfald indeholder det meste fluorid, der kan bruges direkte. Ved adsorption tilsættes aktivt kul, aktiveret aluminiumoxid eller en ionbytter, der binder fluoridet og efterlader drikkeligt vand. Ved sidste metode skal materialet regenereres periodevis, og det kræver en vis ekspertise.

  Naturlige fluorforbindelser


  Fluor er det mest almindelige halogen i jordskorpen (270-740 mg/kg). Der kendes en lille eksklusiv samling af organiske fluorforbindelser i naturen. En marin svamp, der går under navnet Phakellia fusca, leverede for nylig de første marine organo-fluorforbindelser, nemlig fem uracilderivater, hvoraf to tidligere var fremstillet syntetisk i eftersøgningen af forbindelser mod kræft. En anden marin svamp, Halichondria moorei, indeholder 10% af tørvægten som kaliumfluorosilicat (K2SiF6). Allerede i 1943 fandt man det uhyre giftige fluoroacetat i den sydafrikanske plante Dichapetalum cymosum. Siden blev 13 fluorforbindelser isoleret fra planter og mikroorganismer. Deriblandt fedtsyrer, fluoreret threonin og nucleocidin.

  Kilder:  1. X.-H. Xu, G.-M. Yao, Y.-M. Li,, J.-H. Lu, C.-J. Lin, X. Wang og C.-H. Kong Journal of Natural Products Bind 66, 2003, side 285-288. 5-Fluorouracil Derivatives from the Sponge Phakellia fusca.
  2. G. W. Cribble Progress in the Chemistry of Organic Natural Products Bind 68, 1996, side 1-498. Naturally Occurring Organohalogen Compounds - A Comprehensive Survey.
  3. F. Diaz-Barriga, A. Navarro-Quezada, M. L. Grijalva, M. Grimaldo, J. P. Loyola-Rodriguez og M. D. Ortiz Fluoride Bind 30, 1997, side 233-39. Endemic fluorosis in Mexico.
  4. D. Ortiz, L. Castro, F. Turrubiartes, J. Milan og F. Díaz-Barriga Fluoride Bind 31, 1998, side 183-187. Assessment of the Exposure to Fluoride from Drinking Water in Durango, Mexico, Using a Geographic Information System.
  5. http://www.fluoridealert.org/UNICEF.htm Oversigt med de væsentligste argumenter for og imod fluoridering.
  6. http://www.unicef.org/programme/wes/info/fluor.htm Beskriver problemer og usikkerhedsmomenter i diskussionen om fluoridindtagelse.
  7. http://www.orgsites.com/ny/nyscof/_pgg9.php3 Indlæg fra modstandere mod fluoridering. Støtter det synspunkt at fluoridering stort set er skadelig og uden større virkning på tandsundhed.
  8. http://www.eatright.org/adap1000.html Analyse udgivet i Journal of the American Dietary Association Bind 100, 2000, side 1208-1213. The impact of fluoride on health. Bagatelliserer problemerne om fluorids skadelige virkninger og støtter kraftigt alle tiltag lige fra fluoridering af vandforsyning til anvendelse af fluorid i tandplejen.


  Artiklen er hjemmehørende på Techmedia.dk
  • Tak for at du læste mit indlæg.
  • Vil du vide lidt om hvad jeg står for, er du velkommen til at læse min signatur her

 2. #2
  Medlem siden
  Oct 2006
  Sted
  Danmark
  Alder
  68
  Meldinger
  10,234

  Lightbulb Sv: Fluorid - ven eller fjende?

  Om "Fluor-krigen" i Danmark, i 70-erne...

  De få mennesker, som har ulejliger sig med at læse lidt om fluorspørgsmålet, ved, at der findes flere slags fluorforbindelser, som alle desværre i daglig tale benævnes med et og samme ord "fluor". Dette benytter fluoristerne sig af til at drive falsk propaganda, idet de altid taler om den naturlige fluorforbindelse calciumfluorid, som findes både i drikkevand, forskellige madvarer og i mineralet flusspat, medens de anvender den giftige fluorforbindelse natriumfluorid, som er et industriaffald, hvoraf få gram er nok til at dræbe et menneske.

  Da en kvindelig læge sidste år i radioen advarede folk mod den fluor (natriumfluorid), som blev brugt til fluorskylninger og vandfluoridering, kom fluorideringens primus motor, professor Ingolf Møller fra Tandlægehøjskolen i Århus, fluks til mikrofonen den følgende dag og udtalte, at "fluor" slet ikke var giftig, for det fik vi jo alle hver dag i drikkevandet og maden, vi indtog! Fluor-professorens svar handlede altså utvetydigt om naturstoffet calciumfluorid.

  Et andet eksempel på fluoristernes jonglering med ordet fluor finder vi i Ekstrabladet af 3. juli i år (1971/red.). Der går overtandlæge Sven Helm fra Sundhedsstyrelsen ind for vandfluoridering, idet han bygger på udtalelser fra prof. Ingolf Møller og påstår, at "det er helt ufarligt at tilsætte fluor til drikkevandet" med den falske begrundelse, at ,"hele Sydsjællandsområdet har et fluorindhold i drikkevandet, der ligger over det, man ønsker at tilsætte". Calciumfluorid bruges altså igen som dækskjold for natriumfluorid!

  Overtandlægens påstand blev modgået i Ekstrabladet den 9. juli 1971 af Bjarne Wiehe, som tydeligt og klart påpegede, at der er stor forskel på naturstoffet calciumfluorid og industriaffaldet natriumfluorid, samt nævnte en del af de mange skader, som vandfluorideringen havde forårsaget i Amerika. Det er en kendsgerning, at man over 800 steder i Amerika har afskaffet fluorideringen, fordi den medførte så stor øgning i sygelighed og dødelighed.

  Alligevel kom der i Ekstrabladet af 14. juli et svar fra fluorprofessoren, hvori han igen gjorde sort til hvidt. Han skrev, at de fik fluorionerne fra mineralet flusspat, som graves op i naturen som calciumfluorid, hvorefter man spalter fluor fra. Efter det svar måtte alle tro, at det var calciumfluorid, man bruger til fluorskylning og fluoridering, men dette kan ikke lade sig gøre, da calciumfluorid er så tungt opløseligt i vand.

  Jeg er klar over, at det er Ingolf Møllers professortitel, der gør, at folk tror på ham, og derfor er det på sin plads at nævne, at vi her i Norden også har mindst tre anti-fluorprofessorer. Den ene er vor danske professor Knud Ove Møller, som advarer med følgende ord: "Vi har aldrig haft et så uhyggeligt indgreb i folks frihed som forslaget om at tilsætte drikkevandet fluor. Ved at gøre dette tvinger man folk til at indtage et decideret giftstof".

  Den norske professor dr. med. H. A. Salvesen skriver i en af sine advarende artikler: "Fluoridering bliver værst for gamle mennesker og for syge mennesker. Skal de lide, for at den opvoksende ungdom kan spise, hvad den har lyst til af søde sager?"

  Den tredje professor Gunnar Bergström er svensk, men har boet i Amerika og været professor ved Texasuniversitetets tandlægeskole i Houston. Han har udgivet en særdeles oplysende og saglig bog om fluorideringens historie med titlen "Åttio maximaldoser". Bogen henviser til, at "mange flaskespædbørn dør, fordi de får op til 80 maximaldoser af giftstoffer natriumfluorid, som før kun blev brugt til rottegift."

  Kilder:
  Kilde: Julia Vøldan. Fra NY TID OG VI nr. 6, 1971. (papirudgave)
  Fluoren inom tandvården är ett cellgift af Jan Sällström, zoofysiolog, docent i experimentell patologi
  • Tak for at du læste mit indlæg.
  • Vil du vide lidt om hvad jeg står for, er du velkommen til at læse min signatur her

 3. #3
  Medlem siden
  Feb 2010
  Sted
  Danmark
  Alder
  54
  Meldinger
  3,366

  Standard Sv: Fluorid - ven eller fjende?

  Hej Anisa
  Tak for artikler om flour. Måske kunne dette link interessere dig:
  http://ing.dk/artikel/95280-designer...liv-og-taender ... et mere til samlingen af mærkelige argumenter, her for at hælde flour i drikkevandet. Så vidt jeg kan se, er der ikke her nogen, der skelner mellem de to slags - det er da dumt ...

  Og føj for en tanke

 4. #4
  Medlem siden
  Oct 2006
  Sted
  Danmark
  Alder
  68
  Meldinger
  10,234

  Standard Sv: Fluorid - ven eller fjende?

  Sitat Opprinnelig skrevet av Nielsigne Vis post
  Måske kunne dette link interessere dig:
  http://ing.dk/artikel/95280-designer...liv-og-taender ... et mere til samlingen af mærkelige argumenter, her for at hælde flour i drikkevandet.
  Tak Nielsigne. Jeg har læst denne artikel og mens jeg læste, rejste nakkehårene sig på mig, af lutter arrigskab! Her har vi en ung og ambitiøs "videnskabsmand", der ikke engang har videnskabelig anstændighed nok til at undersøge andet, end det som støtter hans "forskning" og det han vil score gode reviews på = adgang til den videnskabelig forsker-mikro-verden! Og til helvede med, hvem denne fu....ng forskning går ud over!

  Jeg havde en gang haft det op at vende med en speciallæge, der nægtede pure at formidle advarsler mod fluor til sine stofskiftepatienter. Næste gang jeg var hos ham (og sidste forøvrigt), havde jeg en flaske med frisk fra vandhanen "Vestegnens-postevand", der er berygtet for, "naturligt" at indeholde 2 mg fluor pr liter vand. Tror du han turde tage en slurk, selv om jeg havde et rent krystalglas med, pænt og rent pakket ind i et rent viskestykke? Næ! Han ville ikke drikke det samme fluor-vand, han mente IKKE skadede hans thyreoideapatienter. Fu...ng sjover!

  Sitat Opprinnelig skrevet av Nielsigne Vis post
  Så vidt jeg kan se, er der ikke her nogen, der skelner mellem de to slags - det er da dumt ...
  Nu er den hellige grav ikke velforvarret, blot man får det "naturlige" fluor i sig. Fluor kumulerer i organismen uanset om kilden er tandpasta med natriumfluorid eller calciumfluorid fra undergrunden.... Man bliver syg af det alligevel:

  "Det har været kendt siden den sidste del af det 19. århundrede, at visse samfund, især i Argentina, Indien og Tyrkiet, var plaget af kroniske sygdomme med symptomer som tidlig ældning, arthritis, mentalt retarderede, og infertilitet samt at de høje niveauer af naturlige fluorider i vandet var ansvarlige.

  Ikke alene blev det afklaret, at fluor har denne virkning på på sundhedstilstanden generelt i samfundet, men i begyndelsen af 1920'erne havde Goldemberg under sin forskning i Argentina påvist, at fluor også fortrænger jod i organismen, hvilket forværrer allerede eksisterende fluorskader og tillige påfører samfundet udvikling af hypothyreose som følge af denne jod-blokering = jodmangel."
  Du kan læse mere i denne tråd ellers er der masser af links her.
  • Tak for at du læste mit indlæg.
  • Vil du vide lidt om hvad jeg står for, er du velkommen til at læse min signatur her

Lignende tråder

 1. Dårligt stofskifte eller ej - Euthyrox eller ej?
  Av hannemiriam i forumet Lavt stoffskifte i grenseland
  Svar: 12
  Siste melding: 08-04-10, 16:05
 2. Fluorid - ven eller fjende?
  Av Anisa i forumet Lavt stoffskifte og fluor
  Svar: 3
  Siste melding: 04-04-10, 14:46
 3. Fluorid - ven eller fjende?
  Av Anisa i forumet Emner startet av Anisa
  Svar: 3
  Siste melding: 04-04-10, 14:46
 4. Skjønner ikke noe. Høyt eller lavt stoffskifte nå ? eller graves med eller uten?
  Av otika i forumet Stoffskifte vekslende mellom høyt og lavt
  Svar: 77
  Siste melding: 09-03-09, 23:35
 5. Armour eller levaxin, eller begge deler?
  Av trude.lutt i forumet Naturlig Thyroid medisiner
  Svar: 4
  Siste melding: 12-11-07, 19:37

Søkeord for denne tråden

Bokmerker

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere meldingene dine
 •  

Logg inn

Logg inn