Viser søkeresultater 1 til 2 av 2
 1. #1
  Medlem siden
  Feb 2010
  Sted
  Danmark
  Alder
  56
  Meldinger
  3,369

  Standard 8000 har stemt imod TERM-modellen

  "Læge: Du er syg i hjernen, ikke i kroppen
  Mere end 8000 støtter Bente Stenfalks opgør med kommunale lægekonsulenter og den såkaldte Term-model, der gør folk til psykiatriske patienter"

  Den danske formiddagsavis Ekstra Bladet har artiklen i dag.

  http://ekstrabladet.dk/nationen/article1743708.ece

  De over 8000 stemmer er afgivet i forbindelse med Ekstra Bladets "Min sag"-serie. Læs Bente Stenfalks tekst "AFSKAF lægekonsulenterne og TERM-modellen i 2012" her: http://ekstrabladet.dk/minsag/article1683479.ece

  Nielsigne

 2. #2
  Medlem siden
  Oct 2006
  Sted
  Danmark
  Alder
  70
  Meldinger
  10,241

  Standard Sv: 8000 har stemt imod TERM-modellen

  Sitat Opprinnelig skrevet av Nielsigne Vis post
  De over 8000 stemmer er afgivet i forbindelse med Ekstra Bladets "Min sag"-serie. Læs Bente Stenfalks tekst "AFSKAF lægekonsulenterne og TERM-modellen i 2012" her: http://ekstrabladet.dk/minsag/article1683479.ece
  Den 24. januar 2013 kunne man læse følgende på Ekstra Bladets hjemmeside: " Midlertidig lukning af Min Sag. Ekstrabladet.dk er ved at få nyt design, nye log-in-procedurer, og derfor lukker Min Sag i en periode".

  Det betyder at Bente Stenfalks "Min Sag" ikke længere er at finde på avisens hjemmeside, men jeg kan hilse og sige, at i hvert fald d. 6. august 2012 dvs. 8 måneder efter oprettelsen d. 1. januar 2012 - har Bente Stenfalks "sag" opnået omtrent 54.000 støttestemmer. Hvor mange støttestemmer har denne sag høstet i tiden mellem august 2012 og januar 2013, da "Min sag" blev lukket "midlertidigt" ned... må guderne vide, men det er helt sikkert at det var en hel del - taget i betragtning hvor konstant i offentlighedens søgelys denne sag har været og fortsat er.

  Nielsignes link til Bente Stenfalks "Min sag. AFSKAF lægekonsulenterne og TERM-modellen i 2012" er derfor ikke længere tilgængelig, men den gennemslagskraftig omend korte tekst kan alligevel læses på WebArchive.Org hvor artiklen er arkiveret.

  Hvis nogen trænger til genopfriskning af begrebet "TERM-modellen", findes en ganske fin og relativt ukompliceret beskrivelse på Migrænikerforbundets hjemmeside.

  Jeg kender ikke Bente Stenfalk andet end hvad jeg har hørt eller læst om hendes lange og opslidende brydekamp med systemet, på egne og andres vegne. På hjemmesiden Fælleskabsprisen.dk anbefaler flere personer Bente Stenfalk, hvor bl.a. Flemming Nielsen begrunder sin anbefaling således: "En utrættelige kamp for de syge herhjemme i medierne, pressen, facebook. Især omkring Funktionellelidelser. Dertil altid en høflig og sober debat stil. Et menneske hvis integritet er hævet over alt tvivl. Hun har min dybest beundring og respekt."

  Læs mere i disse artikler:

  17.04.2012 Læge: Du er syg i hjernen, ikke i kroppen
  6.06.2012 Lægen sagde psykose - det var sklerose
  23.10.2012 Sådan bliver svære patienter tryllet psykisk syge
  14.01.2014 Derfor kan systemet godt lide at du er psykisk syg

  I mellemtiden er det lykkedes Bente Stenfalk og andre at nå igennem til folketingspolitikere, hvor bl.a. i marts blev afholdt en Høring om funktionelle lidelser på foranledning af Folketingets Sundhedsudvalg...

  ... kort sagt, virker det som om at jorden begynder at brænde under fødderne på Hypokonder-Klinikkens opfinder og leder, professor Per Fink. I hvert fald nok til at den gode doktor har skrevet et personligt brev til Folketingets Sundhedsudvalg, hvor Per Fink bl.a. beklager sig over den vedholdende kritik der er....

  ...."et internationalt fænomen, som er blevet kaldt "patientaktivisme" og er meget stærk i fx USA, England og Norge. I disse lande er der eksempler på læger og forskere, som har modtaget dødstrusler, hvis de arbejder med eller udtaler sig positivt om behandlingsmetoder som fx kognitiv terapi og gradueret genoptræning.

  Modstanden udspringer af den stigmatisering, som patienter med funktionelle lidelser desværre i nogle sammenhænge bliver udsat for. Patientaktivisterne kæmper imod det, de kalder "psykiatrisering", og kæmper for, at der udelukkende forskes i "biomedicinske" årsagsforklaringer til deres sygdomme.

  I denne kamp ligger der en stor diskrimínation af psykisk sygdom, og kampen er i nogle lande så aggressiv, at fagfolk og forskere bliver afskrækkede og fravælger at beskæftige sig med denne patientgruppe. Det går ud over den store gruppe af patienter med funktionelle lidelser, som gerne vil i relevant behandling.

  Problemet er i Danmark heldigvis ikke helt så voldsomt som i nogle af vores nabolande, men det har været stærkt intensiveret igennem den senere tid. Sandsynligvis tilskyndet af en kombination af internationale aktivister og en enkelt dansk praktiserende læge, som går imod de almindelige lægefaglige standarder og underkender den kliniske vejledning fra de praktiserende lægers videnskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin.

  Det er karakteristisk for patientaktivismen, at påstande og kritik pakkes ind som faglige indlæg, og for en ikke-fagperson kan kritikken derfor fremstå som noget, der bakkes op af fagfolk og forskningen.

  Aktivisterne undgår oftest at benytte de sædvanlige fora for faglige og videnskabelige diskussioner og forsøger i stedet at benytte det politiske system, klagesystemerne i vores samfund samt pressen i håbet om, at man herigennem kan sætte spørgsmålstegn ved de fagfolk, som forsker i disse behandlingsmetoder.

  På baggrund af høringen i folketingets sundhedsudvalg d. 19.03.2014 og spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne ved ministersamrådet d. 20.05.2014 har jeg fået indtryk af, at det er lykkedes nogle af disse kritiske stemmer at tale så overbevisende til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at man har viderebragt nogle af misforståelserne.

  Jeg springer over beskrivelsen af disse "misforståelser", lige til stedet hvor Per Fink nærmer sig afslutningen på sit brev med disse ord:

  Det er ærgerligt, at lægefaglige udfordringer omkring fx diagnose-spørgsmål i nogle tilfælde3 får lov til at overskygge det påtrængende problem: at en stor gruppe af patienter ikke kan tilbydes behandling. Vi oplever stort set dfagligt henvendelser fra mennesker, som er blevet syge af en funktionel lidelse, og hvis største ønske er at blive henvist til behandling, som kan hjælpe dem og måske endda gøre dem raske (dvs. helbredt/red.)

  Det er ofte tale om tidligere erhvervsaktive mennesker, som har haft en velfungerende tilværelse, men som er blevet ramt af en sygdom, som gør, at de ikke læn gere kan fungere. Mange bliver ude af stand til at passe deres arbejde, og mange kan end ikke tage ordentligt vare på deres børn eller øvrige tilværelse.

  Jeg vil meget gerne bidrage til, at patienter med funktionelle lidelser får tilbudt den til enhver tid bedst mulige behandling, og jeg og afdelingen stiller os gerne til rådighed med yderligere oplysninger.

  Jeg vil derfor, som nævnt i indledningen, på vegne af Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet meget gerne invitere Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til at komme på besøg og blive bedre orienteret om dette vanskelige område.

  Jeg vil desuden gerne anmode om foretræde for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget for at orientere om området.

  Professor Per Fink
  Overlæge, ph.d., dr. med

  Hele brevet kan læses på Folketingets hjemmeside og det er skrigende tydeligt at Per Fink taler ned til Sundhedsudvalgets medlemmer... Det er tydeligt at denne mandsling har næsten lige så lidt respekt for politikere som han har for menige patienter og ellers almindelige mennesker.

  Man må håbe at disse folketingets politikere, sundhedsudvalgets medlemmer brevet er stillet til, kan fatte, hvor han i virkeligheden ringeagter dem. Hele brevet er gennemsyret af Per Finks naive forventning om, at disse enfoldige mennesker der bare tilfældigvis sidder på magten til at kunne lukke for bevillinger til hans hypokonder-klinik - kan han sagtens få til at falde til patten og makke ret, dvs. gøre hvad han vil have dem til. Meget gerne med hjælp fra landet praktiserende læger...

  Fra Lægeforeningen
  til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg.

  20. juni 2014

  Lægeforeningen og De Lægevidenskabelige Selskaber har bemærket, at Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har stillet spørgsmål til sundhedsministeren vedr. funktionelle lidelser.

  Funktionelle lidelser, herunder de såkaldt e funktionelle somatiske syndromer som fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom / ME og irriteret tyktarm , udgør et væsentligt samfundsmæssigt og sundhedsmæssigt problem. Patienter med funktionelle lidelser bør efter Lægeforeningens opfattelse behandles på lige så seriøst lægefagligt grundlag som patient er med andre sygdomme.

  Udviklingen i behandling af funkt ionelle lidelser har igennem de senere år været god. Om rådet har øget fokus i almen praksis, og der er udgivet en klinisk vej ledning for praktiserende læger med henblik på at forbedre behandlingen. Der er i Danmark et m eget stærkt forskningsmiljø, som er med i den absolutte internationale front på området, også med hensyn til at udvikle nye og bedre behandlings- og undersøgelsesmetoder.

  Klinikkerne i Danmark, herunder Forskningsklinikkenfor Funktionelle Lidelser, følger med i den internationale litteratur og forskning på området for at kunne give den bedst mulige behandling.

  De metoder, der anvendes i Danmark, anvendes også i andre lande. Universitetshospitaler skal desuden leve op til krav om, at en undersøgelsesmetode og behandling skal være dokumenteret, før den tages i klinisk anvendelse.

  I Lægeforeningen og De Lægevidenskabelige Selskaber har vi noter et os, at Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har stillet fagligt detaljerede spørgsmål til de institutioner, der står for behandlingen af disse komplekse sygdomme.

  Vi anfægter ikke Folketingets ret til at stille spørgsmål til den politisk ansvarlige minister og de tilsynsansvarlige myndigheder. Det er en natur lig del af magtens tredeling.

  Imidlertid finder vi det bemærkelsesvær digt, at det af udvalgets spørgsmål frem står som, at der i udvalget er medlemmer, der ikke anerkender hverken Sundhedsstyrelsens og Retslægerådets udtalelser og faglige vurderinger
  vedrørende funktionelle lidelser. De to institutioner er de øverste sundhedsfaglige myndigheder i Danmark, og i Lægeforeningen og i De Lægevidenskabelige Selskaber mener vi, at de bør aner kendes som sådanne. Derfor undrer det os, at medlemmer af Folketingets Sundheds- Forebyggelsesudvalg finder anledning til at betvivle det sundhedsfaglige grundlag for den udredning og behandling, som udføres på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser.

  Fra Lægeforeningen og De Lægevidenskabelige Selskaber vil vi opfordre til, at man anerkender den sundhedsfaglige tilgang til behandling og udvikling af behandlingen, som finder sted på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser.

  Med venlig hilsen

  Mads Koch Hansen
  Formand. Lægeforeningen

  Peter Schwarz
  Formand, De Lægevidenskabelige Selskaber

  Brevet kan læses på Folketingets hjemmeside og det er sørme tydeligt, hvad Lægeforeningen i virkeligheden siger til politikere:

  "Bland jer udenom! I aner alligevel ikke en hujende fis om, hvad vi beskæftiger os med, så hold kæft og lad os være i fred for jeres amatør-indblanding! Hvis I bilder jer ind at I kan bestemme over os, tager i fandeme grueligt fejl! Indse det for fanden og bland jer udenom!"

  Man må håbe at også dette brev kan politikere gennemskue, ikke mindst fordi det er så irettesættende at det er ikke til at misforstå: "politikere skal makke ret, bevilge pengene og ellers holde deres kæft!"

  Reaktionen på dette Lægeforeningens brev, bl.a. fra Høreforeningen, ME Foreningen, Patientforeningen Danmark, Dansk Fibromyalgi Forening og Bente Stenfalk kan læses i artiklen Lægeformænd forsvarer hypokonder-klinikken

  Det bliver interessant at se om folketingets medlemmer lader sig true til tavshed, eller falder for Per Finks irettesættelse... men indtil videre - på 100% politiker-manér har sundhedsministeren valgt at afvente resultatet af befolkningsundersøgelse med fokus på funktionelle lidelser finansieret for største parten af... Trygfonden, uden hvilken Per Finks hypokonder-klinik og "forskning" aldrig ville blive etableret, idet Trygfonden er 100% for Per Fink og hans påfund.

  Denne, ministerens "afventning" på undersøgelsens resultat har fået Bente Stenfalk til tasterne nok en gang. Hun indleder sit åbent brev til Sundhedsminister Nick Hækkerup med disse ord:

  "Angående TrygFondens nye undersøgelse, som du venter dig meget af, ifølge det du sagde ved Samrådet om Funktionelle lidelser..."

  Bente Stenfalks brev kan læses i sin helhed på Folketingets hjemmeside, men det lover altså ikke godt, når ministeren selv siger at han venter sig meget af Trygfondens undersøgelse.... idet man lige så godt kunne vente sig lige så meget af ræve-standens forslag til sikring af landets hønsehuse mod... ræve.

  Det bliver derfor ikke det sidste vi hører til Bente Stenfalk... Der er folketingsvalg næste år, og såfremt en socialdemokratisk sundhedsminister ikke træder i karakter til forsvar for samfundskassen....

  Hvorfor kommer det os ved, og hvorfor bør hypothyreose-patienter i særlig grad tage sig i agt for funktionelle sygdomme?

  Det bør vi gøre fordi netop hypothyreose er den ideelle jagtmark for "funktionelle lidelser" idet alle hypothyroide med TSH indenfor "normalområdet" er det ideelle mål for medicinske hypokonder-jægere.

  Så snart thyreoidea-relateret stofskiftesygdom ikke nøjagtigt passer ind i lægernes kriterier for diagnose og behandling, vil lægerne med glæde kaste disse patienter for hypokonder-psykiatere hos Per Fink eller andre psykiatere på området "funktionelle lidelser". Fordi der findes nærmest lige så mange kombinationsvarianter af stofskifteproblemer, som der er stofskiftesyge - uanset om de er diagnosticerede eller om deres sygdom er overset - er det i denne patientgruppe, at hypokonder-psykiatere høster flest “hypokondere”, med TERM-model-værktøj stoppet i hænderne på praktiserende læger. Alle disse "diffuse" thyreoideasyge tumler forgæves i sundhedsvæsenet, til de selv begynder tro på, at det er dem der er hypokondere. De resignerer og “lærer at leve med” den “indbildte” sygdom ingen læger tror på eller vil beskæftige sig med… nye TERM-patienter....

  ...medmindre det lykkes Bente Stenfalk og andre at mobilisere folketingets medlemmer til at tænke selv...

  De kunne f.eks. spørge dem selv om, hvorfor kræftsygdomme er så meget mere dødbringende i Danmark end i andre lande? I Danmark opdages kræftsygdomme meget senere i forløbet, og det er nærliggende at kaste mistanken for disse diagnose-forsinkelser på de danske praktiserende læger, der af danske psykiatere trænes i hellere at spotte hypokondere end kræft, eller andre alvorlige sygdomme.

  I august 2012 International Scholarly Research Network ISRN Public Health publicerede et fælles skandinavisk studie under overskriften Diagnoses of Patients with Severe Subjective Health Complaints in Scandinavia: A Cross Sectional Study.

  Studiet/Øvelsen gik ud på, at danske, svenske og norske praktiserende læger skulle diagnosticere patienter med uspecifikke symptomer. 126 skandinaviske, praktiserende læger har set og vurderet filmoptagelser af konsultationer med ni patienter, som havde langvarige, uspecifikke symptomer. Filmoptagelserne blev indspillet med skuespillere i patientrollen. 41 af de 126 deltagende praktiserende læger var danske — 27 kvinder og 14 mænd.

  De ni patienter fik hver i alt mellem 13 og 31 forskellige hoveddiagnoser. 79 pct. af lægerne gav patienterne mindst to diagnoser. Næsten 60 procent af lægerne gav forskellige hoved- og sekundærdiagnoser. De mest almindelige diagnoser var psykiske lidelser, generelle uspecifikke lidelser og muskel- og skeletsygdomme. De danske læger var de af de skandinaviske læger, som tildelte patienterne flest psykisk relaterede diagnoser.

  Den eneste danske deltager på holdet af forskere var.... Marianne Rosendal. Marianne Rosendal er næst efter Per Fink, den førende danske hypokonder-psykiater, oprindeligt Per Finks nærmeste medarbejder under etableringen af daværende Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, i dag Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser.

  Op til 31 forskellige diagnoser til samme patient ?? Jamen, så tror jeg gerne at de danske læger i den grad har brug for en skraldespand de kan smide de patienter i, hvis symptomer de ikke kan gennemskue. Øjensynligt er Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser sådan en skraldespand, hypokonder-psykiatere tilbyder læger der ikke kan deres medicin.

  De praktiserende læger får deres løn alligevel.
  Hypokonder-psykiatere på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser får deres løn alligevel.
  Nogle af Forskningsklinikkens patienter overgår til offentlig forsørgelse.
  Andre af Forskningsklinikkens patienter dør af ikke i tide diagnosticerede sygdomme.

  I virkeligheden burde Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser omdøbes til Udryddelses-Anstalten for Danske Skatteydere... forhåbentlig vågner sundhedsministeren Nick Hækkerup snart til dåd, hvis det danske skatteyder-korps ikke yderligere skal udtyndes af disse paranoide fantaster med psykiater-hat på.... der ser hypokondere alle vegne.

  Vi må hellere tage Bente Stenfalk med i vores aftenbøn... ellers er vi alle ildestedt så snart vores hypothyreose begynder opføre sig atypisk...
  • Tak for at du læste mit indlæg.
  • Vil du vide lidt om hvad jeg står for, er du velkommen til at læse min signatur her

Søkeord for denne tråden

Bokmerker

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere meldingene dine
 •  

Logg inn

Logg inn