Der er ingen så blind som den dobbeltblinde!

Vi lever i en alder af evidensbaseret medicin.


Hvad betyder det?

Det betyder, at vi læger ikke kan træde et lille skridt til højre, eller til venstre, frem eller tilbage, før vi har en bunke af dobbeltblinde, placebokontrollerede undersøgelser for at retfærdiggøre dette skridt.

Sandheden kan stirre os op i ansigtet, al vores klinisk viden og instinkter fortæller os hvad vi skal gøre, men vi er nødt til at modstå alt, og med henvisning til den berømte, evidensbaseret medicins mantra: "Der er ingen beviser!". Ingen beviser, indtil Hendes Majestæt Videnskaben vil forsyne os beviser. Lad os få et kig på Hendes Majestæt Videnskaben og se, hvor meget vi kan stole på hendes beviser.


Læs gerne videre i artiklen There are none so blind as the double blind !, skrevet af GAPS-opfinderen, dr. med. Natasha Campbell-McBride

For den opmærksomme læser, rummer artiklen mange svar på spørgsmål, så mange stiller sig: "er det jeg som er hypokonder, eller har jeg en dårlig læge?"

Før den "evidensbaserede medicin" blev indført over midten af 1900-tallet, var helbredelsesraten for thyreoideasygdomme tæt på de 100%. Nu har vi "TSH-evidens", syntetisk T4 som eneste behandling i underdose og... mange millioner fortsat syge, fordi behandlingen er hverken til at leve eller dø af. Derfor er dette emne vigtig at kende til, for os med hypothyreose... i behandling der ikke virker.