http://jcem.endojournals.org/content/93/6/2300.full.pdf

Dette er en undersøkelse utført på mennesker som viser at FT3 har en cirkadisk rytme som sammenfaller med kortisol