http://nahypothyroidism.org/why-does...w-all-of-this/ - det korte svartet er fordi legen ikke oppdaterer seg og leser forskning. Les denne posten i denne linken, det er nedstemmende. Den viser at det er all grunn til å ta med seg fakta til legen for å få gjennom den behandlingen du mener du trenger