http://www.relis.no/Publikasjoner/20...v_soyatilskudd
Fra RELIS, produsentuavhengig legemiddelinformasjon:

Soyatilskudd, f.eks Tofupill, brukes mot plager ved overgangsalder.
Soyatilskudd kan hemme opptak av levotyroksin og føre til behandlingssvikt, og produktene bør ikke tas samtidig.
Pasienter som bruker levotyroksin og som ønsker å bruke soyatilskudd bør følges opp med monitorering av tyroideahormoner.