På side 9 i dagens Aftenpost , lørdag 3. november, står det en annonnse.
Kort fortalt:

"Konsultasjoner som gikk feil" er tittelen på et bokprosjekt som Fagbokforlaget skal utgi. Redaktører er Professor Brit Haver og Professor Pål Gulbrandsen (hhv Bergen og Oslo). Boken skal handle om konsultasjoner som gikk i feil retning eller hadde elementer som krenket deg som pasient. Hensikten er å se på muligheter for forbedring av kommunikasjon og samhandling mellom deg og legen din. Redaktørene oppfordrer deg til å skrive ned din historie og sende den til dem (helst inntil 500 ord). De vil bearbeide historiene og kommentere dem, og velger de bidragene som gir størst læringseffekt. Dette er IKKE en bok om feilbehandling. Deres fokus er på selve konsultasjonsprosessen. Ved å delta i prosjektet lover redaktørene at din historie vil bli publisert i samråd med deg. Alle bidrag blir anonymisert. Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Brit.haver@kliniskmedisin.uib.no