Har fått dekket over halvarten av store tannlegeutgifter etter denne regelen:
"Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse)"
Nr 14 på lista her
http://www.helfo.no/privatperson/dek.../tannlege.aspx
http://www.helfo.no/SiteCollectionDo.../Tannhelse.pdf
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles...1213-1412.html

Det er tannlegen som bestemmer om du faller inn under denne gruppen -- hvis de har avtale om dette med HELFO.
Hvis ikke kan man søke og få det samme refundert i ettertid.

Jeg hadde legeerklæring (spesialist, men vet ikke om nødvendig) om at jeg var for dårlig i perioder til å få til skikkelig personlig hygiene som tannpuss. (Har ME og hypothyreose.)
Jeg mailet tannleger først og forhørte meg om hvem som kunne tilby behandling som passet meg som ikke tåler så mye belastninger osv. Spør også hva de trenger av legeerklæringer.