Funnet til oss av en venn (takk )

Tenkte denne kunne være kjekk å kjenne til.

LABORATORY MEDICINE PRACTICE GUIDELINES. LABORATORY SUPPORT FOR THE DIAGNOSIS OF THYROID DISEASE (PDF)

Henviser til s 43 og utover, og spesielt side 46-47. Det som står der antyder at det er iallfall to ulike analysemetoder av anti-TPO i bruk – noe som for meg ble bekreftet da det ble sendt serum både til Sentrallaboratoriet i Østfold og Aker tatt samme dag av meg.

TSH, fT3 og fT4 var sammenliknbare, men både referanseområde og utslag på anti-TPO var vidt forskjellige.

• Sentrallaboratoriet i Østfold: > 1300 (ref omr: 0-100)
• Aker: 209 (ref omr: <35)

Disse var altså hentet fra samme batch serum fra meg …

I Norge i dag er det altså i bruk to ulike prøvemetoder for anti-TPO og den ene kan nesten bare brukes som en "ja/nei"-test… den andre er mer sensitiv, og også mer brukbar. De kjennetegnes ene og alene av referanseområdet.

The estimate of TPOAb prevalence depends on the sensitivity and specificity of the method employed. The recent NHANES III United States survey of ~17,000 subjects without apparent thyroid disease, reported detectable TPOAb levels in 12 % of subjects using a competitive immunoassay method (18). Whether low levels of TPOAb detected in healthy individual sand/or patients with non-thyroid autoimmune diseases reflect normal physiology, the prodrome of AITD, or an assay specificity problem, remains unclear.

Normal reference values for TPOAb assays are highly variable and often arbitrarily established, so that a large majority of patients with AITD test positive, and most subjects without clinical evidence of AITD test negative. The lower normal limit appears to relate to technical factors. Specifically, assays citing a low detection limit (<10 kIU/L) typically report undetectable TPOAb levels in meticulously selected normal subjects. Such methods suggest that the presence of TPOAb is a pathologic finding. In contrast, TPOAb assays reporting higher detection limits (>10kIU/L) typically cite a TPOAb “ normal reference range”. Since such methods appear to have no enhanced sensitivity for detecting AITD, these “normal range” values may represent non-specific assay “noise” and may not be pathologically meaningful.

Jeg er altså sikker på at det samme også gjelder for prøver tatt i Norge.

Så en person med TPO > 1300 er altså ikke nødvendigvis "mer" syk enn en med 209…. Etter at jeg og min lege ble oppmerksomme på dette så analyserer han ved Aker… Først da kan man se virkning på anti-TPO – og om det går an å gjøre noe for å senke den.