Visste ikke helt hvor jeg skulle legge dette, så det ble her.. Fant denne artikkelen fra Haukeland interessant. Omhandler polyendokrint syndrom type I som igjen handler om hypoparathyreoidisme, primær binyrebarksvikt,
gonadesvikt og candida-problemer. http://pediatrisk-endokrinologi.no/1...bye_1997_2.pdf