Appendix til Meretes tyreoidea-side


Temperaturkart - Veiledning

Jeg tar med denne linken: http://hypertextbook.com/facts/LenaWong.shtml da den faktisk sier at normal kroppstemperatur er 37 grader. Når man bruker et digitalt termometer vil man gjerne at temperaturen ligger på ca.36.8 grader.

Dr. Rind har lagt ut et temperaturkart på sine sider, men det er litt uaktuelt for oss å bruke siden temperatur måles i Farenheit i USA.

Siri Ann har satt inn temperaturen i Celcius på kartet, og har også oversatt veiledningen til norsk.

Kontroll av stoffskiftet

 1. Kroppstemperaturen måles oralt.
  ---
 2. Sørg for å ha termometeret plassert dypt under tungen.
  ---
 3. Mål temperaturen med ca. 3 timers mellomrom, med første gang ca. 3 timer etter oppvåkning.
  For eksempel, om du våkner kl. 06.00, skal kroppstemperaturen denne dagen måles rundt kl. 09.00, 12.00 og 15.00.
  ---
 4. Unngå å måle temperaturen etter aktiviteter eller like etter å ha spist eller drukket.
  La det gå minst 20 minutter etter slike aktiviteter før temperaturmåling.
  Selv det å gå i en trapp kan øke din kroppstemperatur for en kort periode.
  ---
 5. Å ta temperaturen flere ganger like etter hverandre vil vanligvis vise en økning i temperaturen hver gang.
  Dette skyldes vanligvis muskulær aktivitet i tunge og munn. Derfor, ta bare en måling.
  ---
 6. Digitale termometer er det mest anvendelige for å kontrollere stoffskiftet.
  Kvikksølvtermometer er ikke å anbefale da de er trege og fordi et nøyaktig resultat er avhengig av å ha termometeret i munnen nøyaktig like lenge hver gang du utfører en måling.
  ---
 7. Det er ikke å anbefale målinger under armen da armhulen er relativt kaldere og mer variabel hos mennesker med stressede binyrer.
  Øretermometer er det minst nøyaktige av alle.Hvordan plotte ned temperaturene:

 1. Bare dagsgjennomsnittet føres på grafen. Skriv tydelig, og bruk sort penn om mulig (viser best igjen ved kopiering/fax). Gjennomsnitt regnes ved å legge sammen de tre temperaturene, for så å dele summen på 3 - f.eks.: 35,9+36,2+36,4=108,5 så 108,5:3=36,2
  ---
 2. I stedet for å bruke en prikk eller "x" for å merke av på grafen, bruk et nummer som reflekterer antallet målinger du utførte denne dagen. Tok du 3 målinger, skriv inn et tretall i cellen som gjenspeiler gjennomsnittstemperaturen. Eller om du bare utførte en måling, skriv inn tallet 1 i cellen som reflekterer denne ene temperaturen.
  ---
 3. Indiker på egnet sted på kartet alle ting av betydning. For eksempel: oppstart av nye medisiner, doseendring, sykdom, stress, "har hatt en god dag", "følt meg trett ...deprimert i dag", menstruasjonen, "arbeidet hele kvelden", "sovet mer enn vanlig", osv. Dette er svært viktig å få med i grafen. I tilfeller hvor det er en endring i temperaturmønsteret, kan disse opplysningene være av avgjørende verdi i tolkningen av grafen.
  ---
 4. Tegn opp en linje mellom tallene du plotter inn, men unngå å la linjen løpe gjennom en dag du ikke har utført målingen. Stopp da heller linjen ved siste målingen i en rekke, og start linjen på ny ved neste måling. Jo mer detaljert du fører "kartet" ditt, dess høyere bruksverdi. Kartet vil hjelpe deg å navigere mot 36,8 og bedre helse. Husk på at det er bedre å lage et kart som ikke er perfekt, enn å ikke lage et i det hele tatt.Grunnprinsipper for tolkning av samlede måleresultater

 1. Temperaturen avspeiler den metabolske aktivitet. En lav temperatur betyr lav metabolisme og en høy det motsatte.
  For eksempel er den typiske temperaturen funnet hos en som er gammel, fysisk redusert, blek og svak, lav og ligger vanligvis mellom 35,0 og 36,1 grader når en ikke har en infeksjon i kroppen.
  En frisk person vil ha en gjennomsnittstemperatur på 37,0, men kan ha 37,8 eller høyere i et hyperstadie, ja til og med så høyt som 40,0-40,6 grader om en har feber.
  ---
 2. Store variasjoner i daglige temperaturer indikerer en svak binyrefunksjon da binyrene hjelper til med å holde stabiliteten i kroppen.
  En god binyrefunksjon gir stabile temperaturer.
  Etter hvert som binyrefunksjonen bedres ser en at verdiene blir mer stabile og vise versa.
  Når binyrene blir stresset (enten fra emosjonelt stress, ved for mye metabolsk stimulering - f.eks. thyroid stimulering) ser en større variasjon i måleresultater.

Tilbake til Meretes tyreoidea-side