Gjennom omveier har vi blitt gjort oppmerksom på at Scientologikirken begynner å tilby kurs i helbredelse av lavt stoffskifte via kraften i sinnet, med dianetikk-teknikkene utviklet av Ron Hubbard, grunnlegger av Scientologikirken.

Gitt at den offentlige behandlingen av hypotyreose har mislyktes stort på offentlige klinikker og sykehus, har dette skapt en stor ledig plass for andre spillere som tilbyr hjelp til å kurere lavt stoffskifte og andre kroniske sykdommer med mental trening.

Vi ønsker å informere deg om at medlemmene av flere Internett-fellesskap bør være oppmerksom på rekruttering forsøk initiert av Scientologikirken på flere sosiale medier på internett.

Vi vil påpeke at ethvert forsøk på å få tilgang til nettstedet vårt med disse intensjonene vil umiddelbart føre til sletting av slike rekrutteringsprofiler.Genom omvägar vi har blivit medvetna om att Scientologikyrkan börjar erbjuda kurser i att bota hypotyreos genom kraften i sinnet, med Dianetik tekniker som utvecklats av Ron Hubbard, grundaren av Scientologin.

Med tanke på att den offentliga behandlingen av hypotyreos har misslyckats stort på offentliga kliniker och sjukhus, har detta skapat ett stort utrymme för andra aktörer som erbjuder hjälp att bota hypotyreos och andra kroniska sjukdomar med mental träning.

Scientologikyrkan är förmodligen i färd med att genomföra rekrytering via flera sociala medier på internet.

Vi vill påpeka att varje försök att komma åt vår sajt med dessa intentioner kommer leda till att sådana profiler kommer att stängas.Ad omveje er vi blevet gjort opmærksom på, at Scientologi kirke forsøger at udbyde kurser i at kurere lavt stofskifte via kraft af sindet, med teknikker formuleret i dianetik, af Ron Hubbard, Scientologi kirkens stifter.

I og med at den offentlige behandling af lavt stofskifte har fejlet stort på de offentlige klinikker og hospitaler, har dette skabt et stort ledigt rum for andre aktører, som hævder at kunne tilbyde hjælp til at kurere stofskiftesygdomme, og andre kroniske sygdomme ved anvedelse af mental træning.

Vi vil hermed oplyse om, at medlemmer af adskillige internet fælleskaber bør være opmærksomme på hverve forsøg iværksat af Scientologi kirken på flere sociale medier på internettet.

Vi vil gøre opmærksom på, at ethvert forsøg på at skaffe sig adgang til vores netsted med disse hensigter, vil omgående medføre sletning af sådanne hverve profiler.Roundabout way, we have been made ​​aware that the Church of Scientology tries to offer courses in curing hypothyroidism through the power of the mind with techniques formulated in Dianetics by Ron Hubbard, founder of Scientology.

Given that the public treatment of hypothyroidism have failed big at public clinics and hospitals, this has created a large available space for other actors who offer help to cure hypothyroidism and other chronic diseases by use of mental training.

We would like to inform you that the members of several Internet communities should be aware of attempted recruitment initiated by the Church of Scientology at several social media on the internet.

We will point out that any attempt to gain access to our site with these intentions will immediately result in deletion of such recruitment profiles.