Side 2 av 2 Først 12
Viser søkeresultater 11 til 15 av 15
 1. #11
  Medlem siden
  Mar 2008
  Sted
  Oslo
  Alder
  61
  Meldinger
  5,134

  Standard Sv: Traumer og kroniske sykdommer

  En veldig fin artikkel av Peter Levine http://www.open-source-cranio.com/re...aumaLevine.pdf som blant annet handler om Una-bomberen

  "When autopsied after death, Vietnam veterans with long standing PTSD showed “shrinkage” in the hippoccampus (a region of the brain involved in emotion and learning). This phenomenon was corroborated by laboratory research that detected similar brain damage in animals that had been subjected to protracted stress. These “broken brain” studies infer that the symptoms of PTSD (including memory lapses, anxiety, depression, and inability to manage emotion and violent behaviour), are due to an irreversible and incurable brain disease.

  My first-hand experience with over a thousand traumatized people has convinced me that the aforementioned “brain damage” and other biochemical or molecular changes are secondary effects-that PTSD is not only preventable, but in many cases reversible. There is no way of knowing the condition of my clients brains prior to treatment, but the fact is that many people experience symptoms of PTSD within forty-eight hours of a traumatic event-much too soon for brain damage to occur. In addition, many of my clients, some of whom have been plagued for decades by persistent signs of PTSD, become symptom free in a relatively short period of time."

  "In summary, pathology-oriented trauma research may be (mis)leading people to believe that PTSD is incurable. At the same time, it has afforded ‘legitimacy’ to the very real suffering of people with PTSD. Rather than being told “It’s all in your (figurative) head”, a few of us may be comforted being told that “It’s all in your (literal) head.” In addition, the research raises important social questions: how do we as individuals, as a people, as a nation, and as a global community, plan to care about our traumatic experiences?"

  "The area of medicine specializing in PTSD is a branch of “Biological Psychiatry.” An integral part of its standard treatment approach to the problem of excess of neurotransmitters and biochemicals like cortisol is pharmacological rather than biological. Currently, the search is on to find drugs that suppress the production of stress hormones. While such substances will afford beneficial relief of symptoms, unless the mobilized survival responses are addressed as well, the principal agent of PTSD will remain unchanged. Although medications are valuable tools, one drawback with symptom inhibitors is they often suppress vital biological functions."

  "I believe it is possible to restore balance and prevent brain damage by learning how to discharge the residual energy mobilized in response to a life-threatening situation. This organismic discharge, when complete, informs the brain that it is time to reduce the levels of stress hormones-that the threat is no longer present. When this message to normalize is not given, the brain continues to release high levels of cortisol. If the situation persists, it could lead to brain damage. The central question is: what prevents people from returning to normal functioning after a perceived threat no longer exists?"

  Mange av oss, meg inkludert, sliter med stresshormoner som har løpt løpsk. I mitt tilfelle ligger jeg og kaver i nedre del av referanseområdet med kortisol etter alt for mange traumatisk opplevleser gjennom livet. Hva kom først av høna og egget? For min del tror jeg traumene kom først, deretter løp hormonsystemet amok. Det er så mange symptomer på traumer som samsvarer med symptomer på lavt stoffskifte og lavt kortisol, lavt aldosteron, lavt DHEA etc. Jeg tror ikke dette er tilfeldig. For mange kan traumet de har opplevd være så skjult at de ikke engang vet at de har et traume som gjør at de sliter litt mer enn andre, det er så dypt gjemt i den non-verbale delen av hjernen.

  Peter Levines "In an unspoken voice" finnes på dansk. Den heter "Den tavse stemme", jeg leser den nå, den er veldig fin. Jeg vil anbefale å begynne med "Væk tigeren" hvis du vil lese Levine. Begge bøker finnes på biblioteket. Om ikke det lokale biblioteket har dem, kan biblioteket hjelpe deg med å låne dem fra et annet bibliotek uten at det koster deg noe. Søk på Peter Levine på youtube, det finnes flere videoer der med intervjuer med ham.

  Robert Scaer har skrevet en annen bok som heter "Trauma spectrum". Den har et mye enklere språk enn "The body bears the burden", den er også mulig å få låne via biblioteket
  Hashimoto's, hypotyreose, Armour 2009
  Å leve med binyrebarksvikt eller binyretretthet
  • Ren T3 og LDN (lav dose Naltrexon) 2012, virket ikke for meg. Bruker thyroid

 2. #12
  Medlem siden
  Mar 2008
  Sted
  Oslo
  Alder
  61
  Meldinger
  5,134

  Standard Sv: Traumer og kroniske sykdommer

  ”Gjentatte traumer i en voksens liv tærer på strukturen til den personlighet som allerede er formet, mens gjentatte traumer i barndommen former og deformerer personligheten. Barnet som er fanget i et miljø av misbruk møter den formidable oppgaven i å tilpasse seg. Barnet må finne en måte å opprettholde en følelse av tillit for personer som ikke er til å stole på, finne en følelse av trygghet i en situasjon som er utrygg, kontroll i en situasjon som er fullstendig uforutsigbar, styrke i en situasjon av hjelpeløshet. Uten mulighet til å ta vare på eller beskytte seg selv, må barnet kompensere for manglende voksen beskyttelse og omsorg med de eneste egenskapene som barnet disponerer – et umodent system av psykologisk forsvar.”Trauma and recovery” Judith Herman
  Hashimoto's, hypotyreose, Armour 2009
  Å leve med binyrebarksvikt eller binyretretthet
  • Ren T3 og LDN (lav dose Naltrexon) 2012, virket ikke for meg. Bruker thyroid

 3. #13
  Medlem siden
  Mar 2008
  Sted
  Oslo
  Alder
  61
  Meldinger
  5,134

  Standard Sv: Traumer og kroniske sykdommer

  "Barndommens krig: I løpet av de ti årene Vietnamkrigen varte, tjenestegjorde over 3 millioner unge menn og kvinner i Vietnam. Av disse 3.14 million unge voksne, var det over 1 million som utviklet PTSD på et eller annet tidspunkt de neste 20 årene. Som svar har USA etablert National Centers for PTSD; med tusenvis av spesialiserte kliniske tjenester, forskningsprogrammer og pedagogiske tiltak som fokuserer på krigsrelatert PTSD. Milliarder av dollar har blitt avsatt til å behandle og forstå krigsrelaterte traumer.

  I kontrast til dette etterkrigsscenarioet er det i USA fem millioner barn utsatt for overgrep vold og andre traumatiske hendelser hvert år. I motsetning til veteraner fra Vietnam, kommer de fleste av disse barna seg ikke roter ut av krigssonen etter et år. Millioner av barna lever år etter år i vold og terror i hjemmet eller i samfunnet, vold som fysiske og seksuelle overgrep. De er kronisk eksponert for gjennomgripende traumer i den alderen når de er mest utsatt. I løpet av de ti årene etter Vietnam-krigen, ble mer enn 50 millioner barn utsatt for traumatiske hendelser. Hvis bare tretti prosent, et konservativt anslag, av disse barna utviklet PTSD, så har tretti millioner barn utviklet alvorlige og kroniske nevropsykiatriske problemer under denne tiårsperioden. På tross av den gjennomgripende og ødeleggende natur traumer i barndommen har, har samfunnet vårt kun viet lite ressurser til forskning, kliniske eller pedagogiske programmer for traumatiserte eller mishandlede barn." http://www.mentalhealthconnection.or...-of-trauma.pdf

  Det er Bruce D. Perry, MD, Ph.D som skriver dette. Det ligger mange fine artikler av ham på nettet

  I likhet med Alice Miller, viser han hvor lite fokus det er på den terror og vold som ofte foregår innenfor hjemmets fire vegger.
  Hashimoto's, hypotyreose, Armour 2009
  Å leve med binyrebarksvikt eller binyretretthet
  • Ren T3 og LDN (lav dose Naltrexon) 2012, virket ikke for meg. Bruker thyroid

 4. #14
  Medlem siden
  Mar 2008
  Sted
  Oslo
  Alder
  61
  Meldinger
  5,134

  Standard Sv: Traumer og kroniske sykdommer

  Det ligger en veldig god artikkel om Bessel van der Kolk på nettet http://www.traumacenter.org/products.../Networker.pdf

  Her snakker han om fortvilelsen sin, på tross av at han var en meget anerkjent forsker, så opplevde han at han som kliniker ikke var i stand til å hjelpe traumepasientene sine. De fortsatte å ha aggressive utbrudd, angst, dyp fortvilelse, depresjon osv. Suicidalforekomsten økte i stedet for å minske. Han var ikke i stand til å hjelpe dem videre i livene sine. Hva slags behandling var det som ikke hjalp? Jo, nettopp, helt vanlig samtaleterapi. Han opplevde at mange av pasientene i stedet for bedring, opplevde å bli sykere av å gå i terapi.

  “Når mennesker nærmer seg traumene sine, gjenopplever dem, blir de så opprørte at de klarer ikke å snakke om det, sier van der Kolk. For meg så det ut til at vi trengte å finne adgang inn til traumene, men hjelpe dem til å være fysisk rolige nok til at de var i stand til å tåle å kjenne på det, uten å frike ut eller lukke seg helt nede. det var helt tydelig at så lenge de kun satt og beveget tungene sine rundt, så var det liten sjanse for endring."

  Han opplevde på et sykehus hvor enkelt det var for terapeuter med de beste intensjoner å gjøre traumatiserte pasienter enda sykere. Han undret seg over noen kvinnelige pasienter som falt sammen ved personlig kontakt med mannlig personale, de ble opphisset og overfalt de mannlige ansatte. Hvorfor endret de seg så raskt fra å være hyggelig og fornuftlige til å miste hodet når en mann viste interesse for dem? Ved å kikke på journalene deres, fant han ut at de hadde fått diagnoser som borderline og schizophreni, men alle sammen hadde blitt alvorlig og kronisk misbrukt seksuelt som barn eller voksne. Van der Kolk begynte å innse at for disse kvinnene, var det å være i et rom alene med en mann som stilte spørsmål til de, nok til at det følelsesmessig kastet dem tilbake til traumene deres. Han bemerket at hele kroppen svarte som om de ble utsatt for overgrep igjen: hjertebank, musklene var anspente, de virket, bokstavelig talt, klare til
  å ta farvel med sine sanser, ute av stand til å skille nåtiden fra den gangen traumene skjedde. Det virket som kvinnenenes traumatiske minner hindret dem fra å kunne modulere sin autonome opphisselse, de naturlige systemene var satt ut av drift.

  ...Van der Kolk var nå sikker på at opplevelsen av fysisk hjelpeløshet var i kjernen i traumer. Og han begynte å lure på om det å hjelpe traumatiserte mennesker å engasjere seg i meningsfylte, fysiske handlinger ville tillate dem å komme seg ut av knipetanggrepet til PTSD. Hans voksende følelse av at kroppen like så mye som sinnet, altså psyken, kunne være nøkkelen til å komme ut av traumer var i opposisjon mot tradisjonen med en snakkekur som alfa og omega for all psykoterapi.

  En annen fin artikkel av Bessel van der Kolk http://homepage.psy.utexas.edu/homep...%20Kolk%20.pdf
  Hashimoto's, hypotyreose, Armour 2009
  Å leve med binyrebarksvikt eller binyretretthet
  • Ren T3 og LDN (lav dose Naltrexon) 2012, virket ikke for meg. Bruker thyroid

 5. #15
  Medlem siden
  Mar 2009
  Sted
  Sverige
  Alder
  75
  Meldinger
  2,323

  Lightbulb Sv: Traumer og kroniske sykdommer

  Sitat Opprinnelig skrevet av Vigdis Vis post
  Jeg har startet denne tråden fordi jeg tror ikke jeg er den eneste her inne som har traumer fra barndommen. Mange har det. Og det at vi som har forskjellige vonde erfaringer gjør oss enda mer sårbare for nye sykdommer, kan være en fornuftig kunnskap å dra med seg. Det neste, kloke spørsmålet blir da om det er mulig å unngå enda mer sykdom

  Jeg kommer til å fylle på mer stoff i denne tråden etterhvert.
  Traumer i tidlig barndom

  Forskere over hele verden begynner nå å forstå deler av samspillet mellom psykologiske hendelser og hjernens biologiske funksjon. Et innviklet samspill mellom barnets tidlige persepsjon og utviklingen av sentrale deler av hjernen avtegner et meget sammensatt og komplisert system der opplevelser, emosjoner og persepsjoner knyttes til vekst og utvikling gjennom kjemisk-hormonelle prosesser i kroppens endokrine (hormonelle) system. I det som synes å være et meget sårbart system vokser spedbarnet opp og påvirkes av sine omsorgspersoner. Som oftest går det bra, (fig.4) men i stadig flere tilfeller ender barna opp med depresjoner og personlighetsforstyrrelser i voksen alder. Sykdommer man nå begynner å forstå har sin opprinnelse i tidlig barndom. Barnets psykiske og fysiske påkjenninger helt fra før det blir født er avgjørende for helsetilstanden i voksen alder.

  Les mer: http://www.sakkyndig.com/psykologi/a...SS-TRAUMER.htm


  Til alle norske og danske stoffskifte-pasienter, anbefaler vi boken STOP stofskiftevanviddet, skrevet av verdens ledende pasient-aktivist Janie Bowthorpe, som i 2005 grunnla nettstedet Stop The Thyroid Madness. Boken er utgitt på dansk i 2014. För alla svenska hypotyreos-patienter, rekommenderar vi samma bok, översatt till svenska med titeln Stoppa sköldkörtelskandalen (2012). Til alle gode leger, og pasienter som ønsker å lære mer av "the right stuff", anbefaler vi boken Stop The Thyroid Madness II (2014) med bidrag fra 10 leger MD. I Skandinavia, definitivt de to beste og mest nyttige bøker for hypotyreose-pasienter, for deres familier og venner, og for deres leger.

Side 2 av 2 Først 12

Lignende tråder

 1. Amalgam bag epidemien af kroniske sygdomme
  Av Anisa i forumet Lavt stoffskifte og amalgam («kvikksølvplomber»)
  Svar: 9
  Siste melding: 22-09-13, 00:02
 2. Svar: 5
  Siste melding: 06-06-12, 07:37
 3. Vitamin D og kroniske lungesykdommer
  Av Mod i forumet D-vitamin
  Svar: 0
  Siste melding: 29-02-12, 14:54
 4. Struma og hypothyreose, i tillegg til flere andre kroniske sykdommer
  Av Sonja Midtlien i forumet Lavt stoffskifte
  Svar: 124
  Siste melding: 27-08-11, 18:41
 5. Amalgam bag epidemien af kroniske sygdomme
  Av Anisa i forumet Emner startet av Anisa
  Svar: 8
  Siste melding: 20-01-11, 17:47

Bokmerker

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere meldingene dine
 •  

Logg inn

Logg inn