http://www.aftenposten.no/meninger/M...l#.Ue6sx2RuaX1
En frisk kvinne på 65 år kommer til en helsesjekk hos sin fastlege. Blodtrykk blir målt til 155/95 – det er et stykke over hva legen mener det "bør være". Målingen gjentas. Legen anbefaler til slutt at kvinnen skal bruke blodtrykksmedisiner. Kvinnen føler hun må ta medisinene, men kjenner seg ikke lenger like frisk fordi hun nå har fått vite at det er noe galt med henne. Livskvaliteten synker. Er dette ansvarlig?
En artikkel i "Tidsskrift for Den norske legeforening" i fjor viste at hele 754 909 nordmenn fikk blodtrykksmedisiner i 2010. Det utgjør en dobling siden 1990-tallet. En stor andel av disse har såkalt lett forhøyet blodtrykk, ganske enkelt fordi det er langt vanligere enn betydelig forhøyet blodtrykk. Leger skal i første omgang anbefale livsstilsendringer. Mange ender likevel med resept og pilleeske med hjem. Nå tyder altså en omfattende studie på at denne medisineringen ikke har noen betydelig påvisbar effekt. Uansett om fremtidige studier skulle bevise en effekt statistisk, vil den være svak.
Legemiddelindustrien har en genuin interesse av å øke markedene for sine produkter. Først var grensen for høyt blodtrykk systolisk trykk på 180, deretter 160 . Da grensen ble senket til 140, fikk legene og legemiddelindustrien 13 millioner nye potensielle kunder bare i USA.

Oh! Kjenner meg oppgitt når jeg leser dette. Alt sykeliggjøres, alt kan noen tjene penger på.