Her er noen links som sier at FT4 og TSH er annerledes for dem som tar levaxin enn for friske som ikke tar det:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/q...t_uids=4017260

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/q...t_uids=7065792

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/q..._uids=11929079

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/q...t_uids=2588121

Altså at FT4 ofte er veldig høyt, endog over referanseområdet.
Man må ta det i betraktinig ved blodprøver for dem som tar levaxin, legene går ofte bare etter TSH, at den ikke blir for lav.
Det riktige er heller pasientens symptomer. Ved å gå etter TSH og FT4 så blir en del undermedisinerte.
Hvis FT3 blir noe lav, er det en grunn til å prøve liothyronin. FT3 er for lav hvis den er lavere i sitt referanseområde enn FT4, det vil si hvis FT4 er i øvre tredel, er FT3 for lav hvis den er i nedre halvdel eller i midtre tredel.
nora