Nu er jeg altså ikke en ørn til finsk, men ude på nettet mener jeg at have "hørt" noget om at de finske helsemyndigheder er i gang med politisk forsøg på at hindre anvendelsen af kombinationsbehandling og behandling med Thyroid-mediciner. Jeg tror også (med forbehold) at det lyder som om de finske endokrinologer arbejder på at hindre frit lægevalg for patienter med thyreoideasygdom, for på denne måde at "binde" patienterne til kun den behandling i relation til blodprøverne, som er vedtaget af lægeorganisationer i Finland, støttet af de finske helse-politiske myndigheder.


Det fremgår af enkelte omtaler iflg. de finske kilder at der er indtruffet tilfælde af overdosering med T3, hvilke har krævet endda hospitalsbehandling... Der bliver også nævnt en behandling de kalder for RT3-alone, hvilket jeg tror gælder behandlingen for den ikke-skjoldbruskkirtel-relateret NTIS som er Euthyroid Sick Syndrome eller Low T3 Syndrome), samt mod T3 behandling i kombination med det syntetiske T4.

Det er ret forvirrende når man ikke kan sproget og jeg er selvfølgelig ikke sikker på, at jeg har forstået det korrekt, men her er en maskinoversættelse (til svensk) af en eller anden form for de finske endokrinologers hensigtserklæring, fundet på finsk på dette link: http://www.kilpirauhasliitto.fi/inde...-hoidosta.html

Thyroid Associations yttrande (om/red.) rT3 alone behandling, och T3 hormoner för behandling

Finland Thyroid Association anser (følger?/red.) tillförlitlig, evidensbaserad information om. Detta representerar de finska endokrinolog association, som har gjort en hypotyreos diagnos och behandling av yttrandet. Federationen inte håller med alla politikområden. Patienter ska ha rätt till symtomatisk behandling och patienterna bör inte bara fokusera på specialister i situationer där patienten behöver inte behandling än tyroxin. Denna förening har utfärdat ett yttrande i det förflutna.

RT3-behandling är mycket olika tolkningar. Vi inser att Internet är en mängd material i ämnet. Föreningen är inte expert på endokrinologi och sin expertis väl över eller något annat föremål av publicerad information, eller kontrollera riktigheten av tolkningen. Därför förlitar Association uttalanden av experter.

Kapning av T3 hormon regim (T3 monoterapi) avviker väsentligt från de endokrinologer som rekommenderas av hypotyreos behandling linje, och inte en del av den officiella domänen av medicinen, åtminstone inte för tillfället. Om denna form av behandling används måste den mycket upplevas i endokrina sjukdomar under medicinsk övervakning, är riskerna för patienten beaktats i tillräcklig utsträckning.

Association uppdrag är att främja en god patientvård. Denna uppgift, vi är beroende av experter, som nämnts ovan position Vi noterar dock att om problemet är en brist på forskningsdata, att göra ytterligare forskning. Unionen själv är inte resurser för detta, men vi är villiga att samarbeta med målet att producera ny forskning.

Finlands Thyroid Association
2013/05/06
Regeringen

Jeg forstår det således, at de finske endokrinologer fastholder diagnosekriterier og forudsætningerne for behandling, værende alene betinget af resultater af blodprøver for TSH og T4, og er disse indenfor normalområder, har patienten ikke sygdommen hypothyreose og bør derfor nægtes behandling. Jeg forstår det også således, at patienterne ikke skal have lov til at søge anden behandling end hos deres primære læge, og da slet ikke såfremt deres blodprøveresultater befinder sig indenfor normalområdet.

Vi er nødt til at holde et vågent øje med begivenhederne i Finland, fordi den "slags" har det med at være ekstremt smitsom lægeorganisationer imellem, i de nordiske lande. Nu er de finnerne, men i morgen er det måske nordmænd, svenskerne og danskerne som kommer i sigtekorn på lægeorganisationer i vores lande.

De finske patienter har oprettet en underskriftsindsamling i denne sag, og måske kan vi forstå bedre denne sags sammenhæng ved at læse den svenske oversættelse af petitionens ordlyd. Den kommer her http://www.adressit.com/vastustamme_...elmien_hoitoon :

Vi är motståndare till Socialstyrelsens tillsynsenhets (Valvira i Finland) intentioner att ingripa i behandlingen av sköldkörtelproblem.
Vi som har undertecknat petitionen motsätter Socialstyrelsens intentioner att ingripa i läkarnas rättighet att behandla sina patienter med T3 hormon och med andra icke-traditionella läkemedel.


Mediciner som innehåller T3 hormon eller extrakt från svinsköldkörtel (naturliga sköldkörtelhormoner eller NT) har hjälpt hundratusentals patienter i Finland och utomlands. Många av de patienter som inte blivit hjälpta av det traditionella sättet att behandla hypotyreos har fått hjälp när de har börjat ta T3 hormon eller läkemedel som innehåller NT. Läkemedel innehållande NT är Armour Thyroid och Thyroid Erfa, och läkemedel innehållande syntetiskt T3 hormon är Liothyronin och Thybon. Det finns även läkemedel med en kombination av dessa hormoner och Levothyroxin (T4).

När patienten tar läkemedel innehållande T3, kan man inte använda samma referensvärden för laboratorieresultat som när man behandlar med enbart Levothyroxin (T4). Behandling med T3 eller med NT kan sänka TSH tills den är omätbar, och även fritt T4 kan vara låg.

Uppfattningen att sänkt TSH är skadligt stämmer inte enligt vad man vet i dag. Det är också helt logiskt att fritt T4 sjunker när man använder läkemedel innehållande T3, eftersom hypofysen inte behöver utsöndra TSH för att piska sköldkörteln att producera mera T4.

I det traditionella sättet att behandla hypotyreos stöder man ofta för mycket på referensvärden, och uppmärksammar inte patientens symptom och hur patienten mår. Alla patienter får inte någon behandling alls för sin sköldkörtelsjukdom, trots att symptomen kan vara invalidiserande. Värst är situationen för de patienter som lider av rT3 problem och läkaren inte känner till denna sjukdom.

Detta orsakar, förutom mänskligt lidande, också stor nationalekonomisk verkan, eftersom flera underbehandlade sköldkörtelpatienter är sjukskrivna från arbetet eller från studier. Man kan inte betona nog det faktum, att traditionella endokrinologer inte har kunnat hjälpa alla sköldkörtelpatienter. Enligt vetenskapliga studier har ca 10 % av hypotyreospatienterna kvarvarande symptom när de medicineras med enbart Levothyroxin. Der finns säkert flera patienter med hypotyreos, där underfunktionen inte syns i traditionella labvärden, men som skulle kunna må mycket bättre med mediciner innehållande T3 eller NT. Många hypotyreospatienter har med hjälp av T3 medicinen blivit av med många olika psyk-, depressions-, värk- och andra mediciner, även om de tidigare fått höra att deras symptom inte kan vara relaterade till underfunktion i sköldkörteln.

Det är dags att sluta med ensidiga och för många otillräckliga sätt att behandla sköldkörtelpatienter! Läkaren måste ha rätt att behandla patienterna individuellt och använda den medicineringen som passar bäst för patienten och som förbättrar patientens livskvalité. Målet med behandlingen måste vara patientens välbefinnande och arbetsförmåga, inte laboratorieprovernas referensvärden.

Om Socialstyrelsen kommer att begränsa rättigheter av de läkare som behandlar patienterna med T3 eller NT, kommer patienterna att börja beställa läkemedel från Internet. Då kan ingen vara säker på ursprunget av medicinerna. Annars måste patienterna söka vård utomlands.

Vi kräver, att läkare som behandlar sköldkörtelsjukdomar måste kunna behandla sina patienter i lugn och ro. Socialstyrelsen får inte försvåra deras arbete för patienternas bästa genom att förbjuda receptförskrivningsrätt för dem! Patienten måste också kunna välja sin egen läkare själv, som det står i lagen om patientens rättigheter (Valfrihet/red.).

http://www.adressit.com/vastustamme_...elmien_hoitoon

Den finske Funktionel Medicin Forening har også reageret på denne trussel om begrænsninger i lægevalg og behandling gældende patienter med hypothyreose. Her er en maskinoversættelse til svensk af deres respons, som findes på dette link: http://fms.fi/funktionaalisen-laaket...to-12-06-2013/

Funktionell Medicin Association yttrande den 2013/12/06


Funktionell Medicin Association accepterar inte förslaget att begränsa sköldkörtel patientens självbestämmande och valfrihet att välja den behandlande läkaren. Begränsningen av den realiserade sköldkörtelpatienter är i fara att bli utan ordentlig vård.

I Finland är en underaktiv sköldkörtel påverkas nästan 270 000 personer. I allmänhet, beräknas det att den stora majoriteten av patienterna kan vara asymptomatisk i den traditionella levotyroxin monoterapi. Tysk studie, hade omkring 10% av T4 patienterna behandlade med monoterapi inte nå önskvärda nivåer av T3 hormon TSH i referens-regionen (1). Enligt en annan studie, gjorde upp till 34-49% av patienterna uppnår inte asymptomatisk förändring med tyroxin ensam (2).

Funktionell Medicin Association (FLY) har redan gjort ett uttalande om utredningen av hypotyreos och löpning i september 2012, som återfinns i föreningens webbplats (3). Detta yttrande bygger på omfattande vetenskapliga litteratur som detta yttrande inte anses nödvändigt att åka till ett annat land.

Både T3 monoterapi för mer än 100 år av framgångsrik animaliskt ursprung som används i extrakten sköldkörteln (4) för att avlägsna sköldkörteln hos en patient med olika behandlingar (5). Det existerar inte i litteraturen för vetenskapligt stöd, men det är en skola av tvisten, där den sjuke riskpatienter som behöver hjälp. Om du verkligen vill diskutera vetenskapliga evidensbaserad behandling, inte ens under graviditeten T3 behandling är kontraindicerad (6, 7, 8).

Till skillnad från ett antal kroniska sjukdomar i sköldkörteln dysfunktion är inte tillräckliga bevis för att det inte finns aktuella vård rekommendationer (9). Detta påpekar den senaste läroboken om endokrinologi (10), även om igen i den nyligen publicerade finska Endokrinologiyhdistyksen yttrande felaktigt anger att "rättvis behandling av hypotyreos är Thyroxin (T4) monoterapi" (5).

Hävdade under ReverseT3 problemet är verkligt, och inte dess vård inte "slagg rengöring" (11). ReverseT3 kinetiken har studerats. humant koriokarcinom cellkultur, vari ReverseT3 bestäms av inhiberingskonstanter (Ki) och T3 till T4. I praktiken ReverseT3 34% aktiv basis av T3 och tyroxin upptag av 24% (12). Omvänd T3 är de medicinska tidskrifterna som behandlas med gott ändå: detta yttrande till skrivande stund (2013/06/12), kan de största medicinska vetenskapliga artiklar i PubMed databas (13) hittas i sökningen: "rT3" (reverse T3) 1778 vetenskapliga artiklar. Det verkar konstigt att finländarna endokrinologer inte är bekant med branschen i vetenskapliga tidskrifter sådan rikedom av fråga som detta desto bättre.

Den "eutyreoid sjuka" syndromet kallas metabolisk status bakgrunden är fysiologiskt skiljer sig från svaren är ofta kroniskt sjuka patienter och missgynnade områden (14). I vår erfarenhet, ReverseT3-påverkas av problemet kan hittas i mm. obehandlade kroniska infektioner såsom borrelia, mikrobiella toxiner exponering, år av intensiv mental och / eller fysisk överansträngning, obehandlad vitamin B12 och fibromyalgi. Dessutom finns det gott om traditionella-tyroxin medicinering dåligt voivia hypotyreoosipotilaita (??/red.). Majoriteten av kroniska symptom och sjukdomar som har plågat många år, och med mer än 10 år. ReverseT3 är problemet alltid en anledning, och det kommer att försöka identifiera och behandla. ReverseT3 problemet kvarstår det faktum att det inte är under övervägande, eller att dess existens är förbjuden (11).

Om en patient som lider av hypotyreos symtomen inte förbättras efter lämplig tyroxin eller trijodtyronin, bör tyroxin, insulin övervägas ReverseT3 mätning. Om ReverseT3 problemområden stater, kan T3 monoterapi vara motiverat att prova under en begränsad period under överinseende av en läkare med erfarenhet av sköldkörteln. T3 monoterapi överlåta valet av patienten dock vara särskilt försiktig. Behandling, liksom en korrekt tillämpning kräver noggrann övervakning av patienten och läkaren i större djup än traditionella sköldkörtel levotyroxin monoterapi.

US Food and Drug Authority (FDA Food and Drug Administration) inte ger några begränsningar på T3 monoterapi med respekt. Cytomel (T3 firmanamn i USA) är FDA: s mest säkraste trygghet i klassrummet och dess användning anses säkert även under graviditet och amning period. FDA också inte nämna att Cytomel bör endast användas tillsammans med produkter som innehåller T4 (15). Både Pfizer tillverkade Cytomel att Takeda Nycomedin tillverkade Liothyroninin (T3 firmanamn i Finland) sammanfattningen av produktens egenskaper (7, 8) är överens om att de produkter som kan användas för alla former av sköldkörteln dysfunktion hos barn och vuxna, och även under graviditeten och under impregneringen. Det senare bekräftas även HNS teratologiska informationstjänster (16). Bara ett annat fall av produktresumén anges att den också kan användas i kombination med tyroxin, vilket tyder på att monoterapi bör vara deras främsta syfte.

Sammanfattningar av produktens egenskaper är de läkemedelsföretag, samt i olika länder narkotikabekämpningen konsensus att använda läkemedlet efter långsiktiga kliniska prövningar. Det är svårt att förstå varför den finska Endokrinologiyhdistys promenader för alla T3 drog sammanfattningar av produktens egenskaper och samtidigt FDA och läkemedelsindustrin Finlands säkerhet och utveckling Fimean över banning T3 monoterapi. Detta skulle kräva bevis på original-forskning, som hittills har presenterats. Anteckningar läggs, kan det noteras att den Cytomel produktresumén anges också att i svåra hypotyreos fall binjurebarken inte fungerar korrekt, och T3 under behandlingen kan vara, eller ens bör, användas kortison substitutionsbehandling (7).

T3 monoterapi som ett resultat av hypofysen utsöndras av tyroidstimulerande hormon (TSH) trycks ned för att undetectable. Eftersom sköldkörteln hormon inte stimulerar sköldkörteln, sköldkörtelhormon huvudsakligen utsöndras, tyroxin, sjunker antalet under LLN. Även om laboratorieresultat verkar T3 under behandling med behandling med en okänd vy, även udda, inte orsakar någon fara för patienten, men är specifikt för behandling av T3 medicinering logisk konsekvens.

Tyroxin eller T4 är lagring eller prohormon som inte går till cellkärnan. Endast det aktiva trijodtyronin eller T3, kommer in i cellkärnan, binder till dess receptorer och att vara vid tidpunkten för effekterna av sköldkörtelhormoner. T3 tyreotoxikos erhålls endast genom överdriven T3. Diagnos av tyreotoxikos sker inte enbart på basis av laboratorietester: Det är på grund av olika anledningar sköldkörtelhormon förgiftning, vilket främst bestäms på basis av den kliniska bilden och laboratorietester, där S-fritt T4 och / eller S-T3V är över det normala intervallet, bara bekräfta status.

Oro och förvirring orsakas, särskilt T3 monoterapi i tidig omätbart låg sköldkörtel-stimulerande hormon (TSH), vilket är T3 under behandling utan tecken på hypertyreos. Vi hänvisar till denna ovannämnda lärobok i endokrinologi (10), där behandlingen av sköldkörtelcancer i kapitlet påstår, till exempel. följande (kursivering av författarna till svaromålet): "Vid metastaserande sjukdom eller andra högriskpatienter med hypofysen TSH stimulerar cancertillväxt, vilket är anledningen till tyroxin att stänga av TSH utsöndring helt. Dosen är tillräckliga och ändamålsenliga, serum TSH koncentrationen ligger nära gränsen för upptäckt och serum T3V inom referensvärdet. Detta kommer att kräva tyroxin 150 -250 mikrogram / dag. Dosen bör minskas, om det orsakar symptom på hypertyreos eller om S-T3V ligger över målområdet. "

Därför, en historia av sköldkörtelcancer leva i många år med lätthet medicinering som orsakar omätbar låg TSH nivå. Mät otroligt lågt TSH är inte ett problem någon annan sköldkörtelpatienter. Detta noterades även av professor Välimäki i januari 2008 på en föreläsning turné i Biomedicum (17).

Både djur sköldkörtel extrakt (handelsnamn Armour Thyroid och Thyroid Erfa) och T3 monoterapi T3V serumkoncentrationen är den bästa blodsockerkontrollen uppföljningsstudie, och det måste förbli inom referensvärdet, men monoterapi S-T3V kan tillfälligt vara över målområdet. TSH är vanligtvis under det normala intervallet, och S-fritt T4 grunt endogen produktionen av tyroxin minskar som en följd av (18).

T3 monoterapi är ofta ett behov av månader. Fallet, och beroende på den bakomliggande etiologin av T3 behandlingen, kan läkemedlet utsättas gradvis i sin helhet eller byta till T4 monoterapi eller tyroxin-trijodtyronin kombinationsterapi. Det finns dock en del av de fall som har tvingats att fortsätta T3 monoterapi längre. Mest kända exemplet är USA den sena presidenten John F. Kennedy (19).

T3 monoterapi är den föredragna behandlingen. Patienter från vår praktik har lidit av olika krämpor för år eller årtionden, de är oförmögna att arbeta, eller åtminstone hotet om den är stor. De har sökt hjälp från många olika källor, ofta i endokrinologi. Symptom såsom kronisk smärta och trötthet, ofta behandlas med antidepressiva och smärtstillande medel, eller underaktiv sköldkörtel tyroxin ihärdigt, även om det inte hjälper symptomen. Orsakar faktorer och samsjuklighet såsom kroniska infektioner har inte studerats. Med bakgrund författaren (s) och vända T3 problemet är adekvat och väl underhållna, nästan alla av patienterna har förbättrats eller inte kännedom om någon patient skada eller fara. US FDAlla är 57 år, inte T3 behandlingar (Liothyronin / Cytomel) negativa effekter på filen i allvarliga biverkningar. Det vanligaste är att effekten kommer inte alls, nästa huvudvärk och hjärtklappning på tredje. Dessutom är de Pharmaceutical Security and Development Fimean biverkningar i registret (20) inte en enda meddelande Liothyroninin biverkningar.

Sköldkörtelpatienter har kommit att förvänta sig personlig, högkvalitativ, omfattande medicinsk vård, som inte behandlas i laboratorievärden, men lämnar tolkningen av patientens symptom och situationen från fall till fall (17). Det finns ingen medicinsk etik för att utesluta patienter med miste om behandling.

Detta år är det läkarförbundet av kollegialitet Year. Det är olyckligt att visionen och administrativ sed skillnader har börjat att klaga för att lösa Valvira inte öppna den öppna diskussionen. Detta kommer oundvikligen att leda till en osund utveckling där vården överförs från läkare till domstolarna.

Helsingfors 2013/06/12

Funktionell Medicin Association styrelse
Erkki Antila, styrelseordförande, PhD, MD
Heli Mäkilä, LL
Timo Lehto, Ph.D., en biokemist
Paula Heinonen, Lic, biokemi
Jarkko Kause, kiropraktor, DC (Doctor of Chiropractic)

REFERENSER:

1) Hoermann R, et al Är hypofysen TSH ett otillräckligt mått Sköldkörtelhormonbalansen regleras under tyroxinbehandling? European Journal of Endocrinology (2013) 168 271-280.

2) Saravanan P., et al psykiska välbefinnande hos patienter med `adekvat" doser av L-tyroxin: resultaten av en stor, kontrollerad community-baserad enkätstudie. Clin Endocrinol (Oxf). 2002 Nov; 57 (5) :577-85.

3) Funktionell Medicine Association. Yttrandet från hypotyreos utredning och förvaltning. September 2012. http://fms.fi/kilpirauhasenvajaatoiminnasta

4) Murray GR. Livshistoria av det första fallet av myxödem behandlas med sköldkörteln extrakt. Br Med J 1920, i :359-60.

5) Finland Endokrinologiyhdistyksen yttrande den 27/5/2013. Kilpirauhaspotilaat förtjänar evidensbaserad behandling. http://www.kilpirauhasliitto.fi/imag...nto_270513.pdf

6) http://endocrine-system.emedtv.com/c...pregnancy.html

7) läkemedelsföretaget Pfizer Cytomel produktresumé: http://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=703

8) Pharmaceutical TakedaNycomedin Liothyroninia sammanfattningen av produktens egenskaper:

9) Nuvarande Care riktlinjer: http://www.kaypahoito.fi

10) Välimäki et al (eds). Endocrinology. Duodecim 2009.

11) Välimäki M. trijodtyronin - hjälp eller risk för hypotyreos behandling? Den finska Medical Journal VSK. 68, nr 18/2013, s. 1324-1325.

12) Mitchell, AM et al Upptag av omvänt T3 i människans koriokarcinom cellinje, JAR. Placenta 1999 Jan, 20 (1) :65-70.

13) PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

14) N. Matikainen tolkning av sköldkörtelsfunktionstester kan vara problematiskt. Den finska Medical Journal VSK. 67, nr: 9/2012, s. 685-691

15) Den amerikanska läkemedelsmyndigheten kontrollmyndigheten, FDA CYTOMEL sajten: http://www.drugs.com/pro/cytomel.html

16) HUS Teratology informationstjänst: http://www.hus.fi/sairaanhoito/saira...t/default.aspx

17) Professor Välimäki föreläsning Biomedicum 18.1.2008. http://www.pkkilpi.org/luento_valimaki.htm

18) M. Välimäki enkel nog tyroxin terapi för hypotyreos? Den finska Medical Journal Nr: 49-50/2006, s. 5161-5162

19) LR Mander. Endokrina och autoimmuna aspekter av hälsa John F. Kennedy. Ann. Intern Med. 2009, 151 (5) :350-354.

20) läkemedelsmyndigheten för utveckling av Fimean negativ inverkan på registret. http://www.fimea.fi/vaesto/laakkeide...ttavaikutukset

Som sagt, er vi nødt til at holde et vågent øje med begivenhederne i Finland, fordi den "slags" har det med at være ekstremt smitsom lægeorganisationer imellem, i de nordiske lande. Nu er det finnerne, men i morgen er det måske norske og danske hypothyreosepatienter som kommer i sigtekornet på lægeorganisationer og "helsemyndigheder" i vores lande.

Glem ikke hvem betaler for størstedelen af driften i Lægemiddelstyrelsen og Legemiddelverket. Og glem ikke at det er samfundskasser i vore lande, der modtager overskuddet af den indtjening som både Lægemiddelstyrelsen og Legemiddelverket genererer af medicinalindustriens mange årlige "gebyrer" til begge disse "firmaer", som kun på overfladen lyder som offentlige, men i virkeligheden er de lige så private som kilder til deres indtægter.

Jeg ved ikke så meget om den svenske patientorganisation, men den danske og den norske er i forvejen i den grad og så dybt i lommerne på "normalområder" og pilleproducenternes milliard-sællert, at den aktuelle finske sag har ringe interesse for disse to patientorganisationer at holde øje med for patienternes skyld. Jamen, vi har ikke andre til at passe på os, så må vi selv være opmærksomme på hvad vej vil de finske vinde blæse i den kommende tid. Hvis vi da ikke alle, skal tilbage til T4-alone fakehormon, bare fordi det behager medicinalindustrien og lægestandene....